Кауза Гражданско участие

Зелените за Гражданско участие

Зелените възникнахме като един естествен стремеж за политическо представителство на будните граждани, които не желаят да се примирят със злоупотребите на управляващите. На всяка крачка от борбите, в които участвахме, срещахме проблеми. Общините отказваха задължителния достъп до документи. Държавните органи приемаха препоръките на неправителствените организации, а после отказваха да ги претворят в закони. Ограничени са условията, при които граждани могат да обжалват обществено вредни решения на властите и лобистки закони, като в много случаи единственото средство е гражданското неподчинение.

Тези проблеми не ни отказаха да се борим за природата, за върховенство на закона и за елементарна справедливост. Но те силно затрудняват всички граждани, които уличават властта в липса на представителност и в безнаказани злоупотреби с обществените ресурси. Зелените от самото си създаване работим в една основна посока – граждански контрол. С участието си в политиката искаме да дадем възможност гражданите да налагат вето върху неприемливите решения на управляващите.

В платформата си заявяваме ясен ангажимент за въвеждане на пълна прозрачност на документи и решения. Настояваме за разширяване правата на гражданите за законодателна инициатива и за сезиране на съдебните органи. Всичко това е постижимо с нужните законодателни промени, функционално електронно правителство и премахване на политическото влияние върху съдебната система. Нека заедно да работим за реална отчетност и отговорност на властта пред избирателите си!

Зелените предлагаме:
– Облекчени условия за национални и местни референдуми и разширяване на правният им обхват.
– По-дълги срокове за обсъждане на законопроекти и за обжалване на административни актове.
– Регламентирана публичност на документи по обществени поръчки, конкурси, протоколи от заседания
– Задължителни обществени обсъждания по всички въпроси от обществен интерес, включително на местно ниво.
– Промени в Изборния кодекс, които да поставят на равни начала всички обединения и партии в изборния процес.
– Гарантиране на съдийската независимост, Висшият съдебен съвет да има две камери с обществена квота във всяка камера
– Осигуряване на възможност гражданите да сезират пряко Конституционния съд, реална атестация на съдиите и прокурорите – оценка на качеството на работата по делата.

Вашият коментар