Кауза Свободни медии

Зелените за свободни медии

Медиите имат решаваща роля за реализирането на граждански контрол над институциите и ефективност в работата на трите власти и гражданското общество. В България имаме много сериозен проблем със собствеността, управлението и функционирането на масовите медии. В доклада на неправителствената “Фрийдъм хаус” за 2013 г. България е на 77-мо място по свобода на медиите, след Унгария, Черна гора и Сърбия и пред Антигуа и Барбуда и Индия.

В момента в масмедиите у нас доминира информационно-развлекателната продукция, която в много случаи е с лошо качество. Това изчерпва смисъла и етичната стойност на журналистиката като обществен посредник и задушава социалната и образователна функция на медиите.

Зелените работим за по-силното взаимодействие между традиционните масмедии и новите медии в Интернет. Гражданската (блогърска) журналистика, специализираните аналитични новинарски сайтове и активността в социалните мрежи и форуми са новият необходим коректив за синхрон между обществен, медиен и политически дневен ред.

Зелените сме за:
– Защита на медийния плурализъм като основен стълб на правото на информация и свобода на изразяване, водещи до гарантиран достъп до независима, обективна и безпристрастна информация, осигурена от широк спектър източници.
– Ефективно, ясно и прозрачно регулиране на медиите при ограничаване нa концентрацията на собственост в тях, доказано водеща до по-ниско качество на съдържанието.
– Създаване на Регистър за собствеността на медиите и въвеждане на задължително изискване за прозрачност на капитала на собствениците на медии.
– Високо качество на медийната продукция в обществените и в частните медии.
– Осигуряване на действителна независимост на публичните медии по отношение на политически натиск и пазарни сили.
– Изработване на Национална харта за медийна свобода, регламентираща отношенията между държава, собственици на медии, журналисти и граждани.
– Медиен омбудсман, отговорен единствено за опазване на обществените интереси и установяване на мониторингова система за защита на медийния плурализъм.
– Нов регламент за работата на електронните медии, който да гарантира независимостта и свободата им и тези им права да бъдат защитени от гражданска квота в Комисията за регулиране на съобщенията.
– Обществено, а не държавно управление на публичните медии (БНТ, БНР, БТА) и промяна в модела им на финансиране.

Вашият коментар