Кауза Чиста земя и храна

Зелените за Чиста земя и храна

Зелените от години работим за широк достъп до качествена храна и за подкрепа на местното земеделие. Българската земя е плодородна и изобилна. Тя може не само да ни даде храна, а и да ни накара да се гордеем с продукцията си на международните пазари, защото имаме силни традиции в органичното земеделие.

Нашите производители обаче са в неравностойна битка с масовото, евтино и некачествено производство. Освен че разбива икономиката и хранителната ни независимост, масовата продукция е и с лоши хранителни качества, поради прекомерна употреба на пестициди и други химически вещества при производството й.

Зелените активно подкрепяме развитието на биоземеделието и агроекологичните практики, като гаранция за качествена продукция, нови работни места и ползи за местната икономика.

Зелените предлагаме:
– Там, където храната е финансирана от държавата, в т.ч. в учебни заведения и болници, хранителните суровини да бъдат предимно от български производители и да не се допуска използването на ГМО.
– Да има достъпни алтернативи за хора, които избягват храните с животински произход поради етични, религиозни или здравословни причини.
– Да се осъществява реален контрол на качеството и подробно етикитиране на храните. Ако храните съдържат ГМО, това да е указано върху 25% от етикета.
– Да се стимулира местното производство и да се премахнат пречките пред преките продажби на земеделска продукция. Всеки град над 20 000 души да има пазар за местно земеделско производство.
– Да се подкрепят биологичното производство и агроекологичните практики. Делът на биоземеделието все още е прекалено нисък в сравнение с потенциала ни.
– Европейските субсидии да се разпределят справедливо, с приоритет към малките и средните фермери.
– Да се оказва подкрепа за традиционните култури и отрасли като зеленчукопроизводство, овощарство и пчеларство. Да бъдат забранени неоникотиновите пестициди, които унищожават пчелите.

Вашият коментар