Кауза Различни, но равни

Зелените за Различни, но равни

Човек за човека е… човек. Зелените сме за равни права и отговорности на всички граждани, независимо от техния пол, раса, религиозни убеждения, сексуална ориентация. Политиката ни винаги е била хората да бъдат оценявани според делата им, а не според принадлежността им към определена група.

Ние бяхме първата партия, която открито заяви подкрепата си за „София прайд“ и осъди проявите на нетолерантност към тази общност. Днес сме партията, която включва ромите в реален политически дебат по проблемите им, а не ги използва като източник на платени гласове или за популистка кауза. По време на протестите през февруари и март 2013 излязохме с декларация, осъждаща използвания от националистическите партии език на омразата, който е в разрез с демократичните принципи на страната. Законите на природата и човещината не признават никакви граници. А предизвикателствата пред човечеството могат да бъдат решени единствено с общата воля на всички хора и държави.

Зелените подкрепяме:
– Стриктно спазване на основните човешки, граждански, социални, икономически и политически права; недопускане на личностна дискриминация на каквато и да е основа.
– Инкриминиране случаите на физическо и психическо насилие на основание раса, пол, възраст, етнос, националност, религия, политически убеждения, здравословно състояние, сексуална ориентация и др.
– Развитие на образователна система, която възпитава децата и младежите в толерантност към всички малцинствени групи.
– Стриктното прилагане на дългосрочна стратегия за включване на всички малцинствени групи чрез образование и квалификация; реална десегрегация на образованието на ромските деца.

Вашият коментар