Кауза Зелени градове

Зелените за Зелени градове

Големите ни градове днес са шумни, мръсни и презастроени. Липсват активни социални пространства. Сградите са неподдържани, тротоарите – разрушени и неугледни, често опасни. Зелените площи прогресивно намаляват, не се поливат, паркира се върху тях. Въздухът е замърсен от прах и газове. Транспортната система остава неадекватна на нуждите на хората. Всичко това са резултати от една недалновидна политика на градско планиране, при която комфортът на гражданите се жертва заради строителни интереси, а често и просто от безотговорност.

Зелените виждаме подобряването на градската среда като активен ангажимент и на местната, и на изпълнителната власт. Ще работим за създаването на здравословна градска среда с повишени изисквания за озеленени градски пространства, добро проветряване и ослънчаване, висок комфорт на обитаване, както в мащаба на градското планиране, така и в индивидуалните жилищни, обществени и производствени сгради. Подкрепяме принципите на пасивната архитектура за отопление по естествен начин, както и за стимулиране и данъчни облекчения за санирането на сгради с цел енергийна ефективност. Предвиждаме стимули и облекчения за разумно използване на водните ресурси, за екологичен транспорт (релсов и електрически), за активна вело-политика, за ефективно използване на прилежащите към градовете земи за земеделски нужди.

Ще изискваме по-прозрачна работа на общинските власти, ще работим за разширен правен интерес на гражданите при дела по ЗУТ, така че да наложим като принцип градското планиране да се съобразява с общественото мнение и обществения интерес. Ще наблегнем силно на развитието на културен и природен туризъм и опазване на културно-историческото наследство.

Вашият коментар