Кауза Зелен транспорт

зелените за Зелен транспорт

Зелените сме за екологично чист транспорт и адекватно транспортно проучване и планиране. За да бъде решен проблемът със задръстванията в градската среда, трябва да бъдат осигурени достатъчно алтернативни начини на придвижване: да бъде даден приоритет на пешеходците и велосипедистите, на майките с колички и инвалидите, да се развие електро-транспортът (трамваи, тролейбуси, метро), да се насърчи споделеният транспорт. Ние сме против изграждането на естакади в жилищните части на града, тъй като те увеличават шумовото замърсяване, не са безопасни, а и са доказано неефективни. Чрез развитието на алтернативите на автомобилния транспорт, голяма част от хората ще оставят колите си и така ще се радваме на една по-здравословна и безопасна околна среда.

Зелените сме за:
• изготвяне на стратегии за зелен обществен транспорт и мерки за развитие на градския електротранспорт;
• изработване на нормативна база за активно развитие на велосипедния транспорт, изграждане на адекватна вело-инфраструктура, провеждане на информационни кампании за екологичните, здравословните и социалните предимства на велотранспорта и ходенето пеша;
• приоритетно обновяване, модернизация и разширяване на железопътната мрежа, включване на България в европейската високоскоростна жп мрежа.
• развиване на водния транспорт по река Дунав и по Черноморието;
• въвеждане на данъчна и винетна тарифа за товарни и леки автомобили въз основа на отделяното количество въглеродните емисии от превозното средство.

Вашият коментар