Кауза среден и малък бизнес

Зелените за Среден и малък бизнес

Зелените сме едни от най-настойчивите поддръжници на средния, малкия и семейния бизнес. Досегашните управления, били те „леви“ или „десни“, се фокусираха върху интереса на едрия капитал, което създаде сериозно разслоение сред обществото и произведе една малка богата прослойка и едно голямо мнозинство от обедняващи хора.

Зелените ще работим за провеждането на наистина действащи обществени поръчки, чиито условия не предизвестяват резултата от търга, в които да могат да участват и средни, и дребни фирми. Ще се борим също за прекратяване на мегаломанските проекти, които гълтат огромен обществен ресурс, а в повечето случаи са проядени от корупционни схеми, така че в крайна сметка от тях обществото търпи само негативи.

Зелените ще се борим за намаляване на административната тежест, така че на малкия, среден и семеен бизнес да му остава време и за работа. Ние искаме спиране на нерегламентираната държавна помощ, благодарение на която само Цекоминевци и ТИМ-аджии могат да строят където не трябва и каквото не трябва, с пари от нашите данъци, за да ни продават след това услуги непосилни за джоба ни.

Вашият коментар