Кауза Образование с мисия

Зелените за Образование с мисия

Качеството на образованието в България през последните години постоянно пада и това ни отрежда незавидни позиции в европейските изследвания. Тромавите реформи и намаленият бюджет за образование при няколко поредни правителства доведоха до ситуация, в която учителите и преподавателите са слабо мотивирани, а учениците остават функционално неграмотни и не могат да се реализират.

Зелените смятаме, че повишаването на качеството на образованието е сред най-приоритетните стъпки за оздравяване на обществото и за постигане на икономически напредък. Добре образованите младежи са по-способни да се впишат в пазара на труда, да създават иновации и продукти с висока добавена стойност, които са необходими, за да заеме България конкурентноспособно място на европейския пазар. Повишено внимание към образованието означава и по-висока култура и възпитване на чувство за общност и уважение сред младите хора.

Ние вярваме в модерните образователни подходи, в технологиите, в практически ориентираното образование, във възпитаването на екипни и адаптивни умения и ще работим за въвеждането им в училищата. Подкрепяме неформалните и алтернативни форми на образование, активното участие на родителите в обучението на децата и всички подходи, които превръщат ученето в естествен и непрекъснат процес.

Вашият коментар