Кауза Възобновяема енергия

Зелените за възобновяема енергия

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) използват енергията, получена от практически неизчерпаеми ресурси като слънчевата светлина, вятъра, приливите, геотермалната енергия и др.

Предимствата на ВЕИ са: безплатни ресурси; постоянно намаляваща цена на технологиите; директна консумация на енергията без разходи за пренос по мрежата; възможност за съхранение на електроенергията или продажба на неизползваем процент от нея; развиване на локална икономика и откриване на „зелени” работни места.

Зелените споделяме концепцията за създаване на локален микс от малки ВЕИ мощности, които са притежание на хората и се намират там, където те имат нуждата от енергия. ВЕИ за домакински нужди са: соларни колектори за топла вода; биомаса и биогорива за отопление и за готварски нужди; сградни фотоволтаични панели и вятърни перки за генериране на електроенергия; термопомпи за отопление, използващи енергията на земята; рекуперационни системи за отопление и вентилация.

ВЕИ проектите в голям мащаб, изградени на подходящи места, имат място в енергийния микс на всяка държава и могат да осигурят по-голяма енергийна независимост на разумна цена. Зелените настояваме да се премахнат всички субсидии в енергетиката, вкл. и непреките субсидии, които се дават на кафявата и ядрената енергия. Тогава ще стане ясно, че най-евтината енергия е тази от възобновяемите енергийни източници.

Вашият коментар