Кауза Грижа за животните

Зелените за Грижа за животните

Зелените вярваме, че нехуманното отношение към животните води до сериозни последици за нас като общество, стремящо се към модерно и устойчиво развитие. Животните са важна и неотменна част от нашия живот и истинската политика трябва да гарантира опазването на техните права и да осигурява нормалното им съществуване.

Ние настояваме прилагането на Закона за защита на животните и контролът по неговото спазване да бъдат приоритет за Министерството на земеделието и храните. Предлагаме създаване на отдел „Зоополиция“ към МВР, който да се занимава с жестокото отношение към животните, с бракониерството и с нарушенията на Закона за биологичното разнообразие.

Предложените от нас мерки са в няколко направления, като в тях влизат:

– Диви животни – спазване на закона за биологичното разнообразие и защита на застрашените видове; ефективни мерки срещу бракониерството; повишаване на квалификацията на държавните служители и организации, ангажирани с тази проблематика.

– Бездомни животни – разработване на предложение за Национална програма за бездомните кучета; взаимстване и прилагане на работещи европейски практики за контрол над популацията на бездомните животни в България; използване на мобилни клиники в страната.

– Селскостопански животни – данъчни и административни облекчения за био животновъдите; засилени проверки за спазване на изискванията за хуманно отношение при отглеждане на животни; забрана употребата на пестициди, които могат да са заплаха за животински видове.

– Лабораторни животни – търсене на съдебна и материална отговорност при неспазване на изискването за лиценз при използването на животни за медицински тестове; редуциране, рафиниране и замяна на тестовете върху животни и животински тъкани с тестове върху синтетични материали.

Вашият коментар