Зелените предлагаме цялостен обществен дебат за Национален парк „Пирин“ вместо тайни междуведомствени комисии

16.01.2015

Позиция на ПП „Зелените“

16.01.2015

Поради емблематичния характер на концесията на ски зона Банско в Национален парк “Пирин” и изключителната държавна собственост на земите в концесията, Зелените настояваме Министерски съвет на Р България да организира и проведе цялостен дебат за социалния, икономически и екологичен ефект от нея. Дебатът трябва да бъде организиран професионално, с участието на специалисти, граждани и граждански организации. Трябва да включва преценка на климатичните промени и пазарните тенденции, както и характеристиките на ски зона Банско и реалните перспективи за развитие на туризъм на територията на парк Пирин – обект на световното природно наследство. Процесът трябва да завърши с консенсусно решение за перспективите пред туризма на годишна база и в частност ски туризма в парк Пирин, което да залегне в основата на новия план за управление.

Същевременно се обявяваме и против създаването на тайни междуведомствени комисии без представители на обществеността. Настояваме да се гарантира откритост и участие на гражданите в процеса на обсъждане на нарушенията в ски зоната и последващите решения. За тази цел призоваваме за своевременно публикуванe на правните анализи, доклади, проекторешения и протоколи от досегашните и последващите срещи и заседания на комисии и обществени обсъждания.

Вземането на тайни решения е сигурен начин за заобикаляне и злоупотреба с интересите на гражданите и обществото. По такъв начин беше подписан договорът с ЮЛЕН АД за концесията в парк Пирин през 2001 г., с подобни похвати правителството „Орешарски“ прие извън дневния си ред решение в полза на концесионера, като манипулира истината за незаконно застроените и безвъзмездно ползвани години наред територии. След отмяната на това решение сегашното правителство трябва да избере между пътя на откритост, гарантиране на обществения интерес и спазване на закона и пътя на задкулисието в полза на олигархични интереси. Зелените възнамеряваме да проведем и серия от срещи с партиите от управляващата коалиция. На първо време каним Реформаторския блок да защити позицията си от септември 2013, когато остро критикува нарушенията в Национален парк „Пирин“ и призова за разтрогване на Договора за концесия.

Зелените ще участваме и ще съдействаме за организиране на обществен дебат за Пирин, като отстояваме категорично спазването на закона.

Зелените настояваме за незабавни оставки на Иван Искров и Стоян Мавродиев

15.01.2015

Позиция на ПП „Зелените“ 

15.01.2015

Вече повече от 6 месеца след най-голямата финансова измама в България – фалитът на КТБ – все още няма политическо лице или държавен орган, което да е поело каквато и да отговорност за случилото се. Нещо повече – дори тези, които по закон носят тази отговорност – ръководствата на Българска народна банка (БНБ) и Комисията за финансов надзор (КФН), – в един глас заявиха, че законът не им е дал достатъчно правомощия да надзирават финансовата система и затова не могат да носят никаква отговорност. За сметка на това и двата регулатора удобно си намериха „виновник“ за несвършеното от тях в лицето на медиите, които „клатели стабилността“. Първоначално БНБ излезе с гневни декларации и заплахи срещу резонните въпроси на „Биволъ“ за „гнилите ябълки“ в банковата система.  От вчера топката бе поета и от техните колеги от КФН, които наложиха безпрецедентната глоба от 160 хил. лв. на „Економедиа“ за това, че е „манипулирала пазара“, разкривайки неудобната истина за КТБ. По информация от медиите, предстоят подобни санкции и за „Биволъ“ и Mediapool. Oчевидно призваният да следи за финансовата стабилност регулатор  си е избрал ново амплоа – да контролира и следи (част от) медиите в България и да ги наказва, ако не са му симпатични.

Тази „медийна активност“ на институцията ръководена от Мавродиев ярко контрастира с нейната пасивност през всичките години, в които се надуваше балонът КТБ, довел до фалита й в началото на лятото. Въпреки че все още регулаторът не е обявил публично какви са загубите на надзиравания от него небанков финансов сектор от фалита на КТБ, по неофициални данни, сумата надхвърля значително половин милиард лева. Въпреки това Мавродиев също се обяви за „невинен“ тъй като според него, КФН имала по-малко правомощия по отношение на КТБ и от ветеринарния контрол. Удобно обаче забрави да сподели кой одобряваше множеството публични емисии на самата КТБ и компании, свързани с нея в рекордно кратки срокове? Кой трябваше да следи за системния риск и да забележи огромната за българските мащаби сума, инвестирана в групата КТБ чрез капиталовия пазар от различни поднадзорни на КФН лица. И не на последно място – кой трябваше да следи за истинските пазарни манипулации, чрез които различни компании от групата КТБ формираха кухи обороти и печалби, създавайки невярна представа за стойността на компаниите и книжата им? Както се вижда, всичко това не е било в прерогативите на ветеринарния контрол.

Досегашната дейност на ръководствата на КФН и БНБ ясно показва, че поставянето начело на независимите финансови регулатори на ярко изразени партийни кандидатури води до трайно негативни резултати и превръща колективните по замисъл регулатори в слепи инструменти за прокарване на интересите на лицата, които ги ръководят, както и на тези които са ги издигнали.  Това, в комбинация с пълната безотговорност, а често и некомпетентност на  тези ръководители, не позволява на регулаторите да забележат дори огромни по мащаба си финансови измами, какъвто е случаят с КТБ.

Според нас оставянето начело на най-важните финансови регулатори на трайно компрометирани лица като Иван Искров и Стоян Мавродиев е сигнал за всички граждани на България, че случаи, подобни на КТБ, могат да се повторят, без някой да забележи и без никой да е виновен. Как да сме сигурни, че Искров, който твърди, че не е знаел какво става в самата БНБ, знае какво става в другите банки? Как да сме сигурни, че Мавродиев, който очевидно не се вълнува от капиталовия пазар и предпочита да надзирава медиите, следи дали пенсионните фондове се управляват в интерес на осигурените.  Едва след като на техните места бъдат поставени доказани професионалисти, необвързани с партийни и олигархични кръгове, можем да се надяваме, че ще започне новото изграждане на регулаторните органи като независими и справедливи институции.

 

Кабинетът “Борисов 2” наруши законите в полза на олигарха Ковачки. Зелените обжалваме във ВАС

06.01.2015

06.01.2015

Зелените

На 19 декември на закрито заседание ДКЕВР незаконно удължи с пет години лиценза на ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД, собственост на олигарха Христо Ковачки, въпреки че централата не покрива нормите за околна среда и обществено здраве. В същия ден депутатите от корпоративната партия „Лидер“ на Ковачки (част от БДЦ) подкрепиха ГЕРБ в гласуването на скандалната пенсионна псевдо-реформа, с която управляващите поставят в риск пенсиите на работещите български граждани.

Двете решения са ясно доказателство, че олигархичният модел на управление, който се характеризира с пряко използване на политическа власт за лично облагодетелстване, не само не е разрушен, но е по-здрав от всякога.

Отговорността за незаконното удължаване на лиценза на ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД и излагането на риск здравето на български граждани се носи пряко от кабинета “Борисов 2”. Главни виновници за закононарушението са МОСВ и ДКЕВР, чиито решения Зелените обжалваме във Върховния административен съд.

Опазването на околната среда трябва да бъде приоритет на българската държава, най-малкото защото чистият въздух е съществено важен за здравето на хората. ТЕЦ “Бобов Дол” е част от проблема със замърсяването на въздуха у нас с прахови частици, надвишаващо европейските норми. Всички ние дишаме опасно мръсен въздух, включително и олигарсите. Вместо да одобрява дейността на централи, които работят в нарушение на законодателството, България трябва да увеличи дела на чистите енергийни източници и да работи за постигане на енергийна независимост на местно и национално ниво“, заяви Анна Пелова, Съпредседател на Зелените.

Основното доказателство в жалбите ни към решенията на ДЕКВР и МОСВ е писмо на самото МОСВ към ДКЕВР от 13.12.2014 г. В писмото експертите на министерството констатират следното:

  1. ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД не спазва емисионните норми по показател “азотни оксиди” при експлоатацията на Енергиен котел (ЕК) 2, независимо от извършената реконструкция и модернизация, както и по показател “прах” при експлоатация на ЕК 3.
  2. От представената справка за стойностите на показателите “азотни оксиди” и “прах”, е видно, че за ЕК 3 са констатирани ежемесечни превишения на допустимите емисии по показател “прах” за 2013 и 2014 г.
  3. Дружеството нееднократно и за продължителни периоди от време е извършвало и продължава да извършва нарушения на определените норми за допустими емисии, както и на други изисквания на действащото законодателство, като последният акт за установяване на административни нарушения е от 19.11.2014 г.
  4. МОСВ информира ДКЕВР, че експлоатацията на горивната инсталация към ТЕЦ “Бобов дол”, от 2015 г. включваща едновременна работа на три блока, трябва да бъде разрешена при споменатите разпоредби на глава VI и глава VII от ЗООС, при условие, че блоковете бъдат приведени в съответствие с изискванията за нова инсталация на Директива 2001/80/ЕО. Тези изисквания задължават и МОСВ да направи нова пълна процедура за Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за нова инсталация, а не за модернизация на съществуващите енергийни котли.

Зелените внесохме две жалби срещу незаконните решения и закононарушенията на МОСВ и ДКЕВР в полза на олигарха Христо Ковачки. Очакваме правоприлагащите органи да свършат работата си съгласно законите в страната и в полза на българското общество. За разлика от правителството и парламента, които видимо работят в полза на вредната за здравето на хората бизнес реализация на олигархията.

Зелените никога не сме подкрепяли мерки за забрана на къмпинги

24.09.2014

Ще продължаваме да отстояваме обществения интерес за запазване на природните ресурси по Черноморското ни крайбрежие

24.09.2014

От няколко дни в медиите циркулира прессъобщение на Национална асоциация „Българско Черноморие“, в което се твърди, че „представители на ПП „Зелените“ са се съгласили с направените от НАБЧ и ИАГ констатации и не са възразили срещу мерките за разтурване на незаконните къмпинги.“

Зелените заявяваме, че никога не сме се съгласявали с констатации на тази фасадната организация и никога не сме одобрявали мерки за забрана на летуването на палатки по Черноморското крайбрежие. 

Подобни изявления целят единствено да отвлекат общественото внимание от най-съществените проблеми свързани с опазването и устойчивото развитие на Черноморското крайбрежие на България, каквито са застрояването, заграбването и унищожаването на обществения природен ресурс. Активността на подобни мимикриращи „зелени“ организации има за задача да опетни природозащитното движение в България, за да освободи пространство за прокарване на частните интереси на строителни предприемачи в планините и на собственици на земи по Черноморието, които се стремят да ги продадат на възможно най-високи цени.

Според Зелените опазването и устойчивото ползване на крайбрежието могат да бъдат постигнати с приемането на цялостна устройствена схема, изработване на качествени общи устройствени планове на Черноморските общини, съобразени с природните дадености и туристическия капацитет, издаване на заповеди за обявяване на всички защитени зони и приемане на предложение за национален/природни паркове. Управлението на туристопотока, включително управлението на къмпингуването и ползването на плажовете и прилежащите територии, може да бъде постигнато и чрез своевременно разработване на планове за управление на защитените зони, от които дивите плажове в повечето случаи са част. Приемането на каквито и да е мерки за управление на крайбрежието е задължително да става с максимално широкото участие на заинтересованите страни, включително туристи, местни жители, собственици и отговорни институции.

Зелените никога няма да предадем доверието на хората, които обичат дивата природа и на тези, които искат да развиват прородосъобразен туризъм. Ще продължаваме да отстояваме обществения интерес за запазване на природните ресурси на Черноморското ни крайбрежие и за осигуряване на благоприятни данъчни условия за развитие на предприемачеството и природосъобразния бизнес в областта на туризма.

Зелените отказваме участие в покупко-продажбата на депутатски места и се явяваме самостоятелно на изборите

27.08.2014

27.08.2014

През последната седмица Зелените проведохме преговори за съвместно явяване на изборите с Реформаторския блок (РБ), водени от стремежа за постигане на общи действия за промяна на досегашното дискредитирано управление в страната и прекратяване на порочните практики в политиката, които самовъзпроизвеждат системата на ограбване на обществените ресурси.

Като условие за преговорите Зелените поставихме 5 принципни за нас политики, които да бъдат защитавани през мандата на 43-то Народно събрание от общите ни представители: да се отстояват забраните за ГМО в земеделието и за неконвенционалните методи за проучване и добив на нефт и газ; да не се допуска изграждането на нови ядрени мощности; да се въведе забрана за ново строителство в националните паркове и в някои защитени зони по морето; да не се допускат в кандидатски листи сътрудници на Държавна сигурност. Въпреки заявената предварително воля от страна на РБ, обаче, до подписване на меморандум за съгласие по принципните политики така и не се стигна.

След 10-дневно мълчание от страна на РБ получихме условия, които не отговарят на представата ни за справедливо отношение между партньори. Категорично отказваме да приемем за нормално обвързването на места в листите за народни представители с осигуряването на финансови ресурси от кандидатите. Търговията с места в Народното събрание противоречи на желанието на гражданите за налагане на прозрачност в политиката и управлението. Без промяна в този тип мислене, изразеното на думи желание за реформиране на политическото статукво няма как да се реализира на практика.

През шестте години на своето съществуване Зелените доказахме, че не правим компромиси със своите принципи. Всеки предизборен съюз със Зелените трябва да гарантира присъствие и израз на политиките, които ще допринесат за възстановяване на държавността, реално участие на гражданите във взимането на решения, прекратяване ограбването на обществените ресурси, включително опазване на природата, а не защита на конюнктурни интереси и сметки. Изискванията към Зелените за съвместно участие в изборите трябва да са публични и изпълними, а условията – такива, че да гарантират адекватно политическо представителство.

Зелените влизаме самостоятелно в кампанията заредени с повече ентусиазъм от всякога. Призоваваме всеки, който желае различна политика – за прозрачно управление и справедлива съдебна система, за съхранена природа и здравословна среда, за устойчива икономика и независима енергетика, за социална отговорност и качествено образование – да участва и гласува за Зелените!

Banner_Apple_960

Вече се приемат заявления за гласуване в чужбина

24.08.2014

Българските граждани, които живеят и работят в чужбина, вече могат да подадат заявление за гласуване на изборите на 5 октомври и по електронен път.

Срокът за подаване на електронно или физическо заявление (лично в съответното дипломатическо или консулско представителство или по пощата), е до 9 септември 2014 г.

Електронното заявление се подава чрез официалния сайт на Централната избирателна комисия.

В заявлението по т. 9 избирателят вписва на български език имената си по документ за самоличност, единния си граждански номер и постоянния си адрес в България. Желаещият също така трябва да напише на кирилица или на латиница мястото извън страната, в което иска да подаде своя глас. В заявлението може да се посочи и електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде съобщен резултатът от проверката на по чл. 17, ал. 3 ИК.

Справка дали подаденото заявление е потвърдено може да се направи на сайта на ЦИК, като се избере по ЕГН или по страна.

Избирателните секции извън страната се образуват:

– в местата, където има дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват;

– в местата, където няма дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 40 избиратели, заявили желание да гласуват;

– в местата, в които на проведени до пет години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели;

– извън изброените по-горе места по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден (12 септември 2014 г.).

Зелените предлагаме дългосрочни решения за кризата в банковата система

19.08.2014

Декларация на ПП „Зелените“

18.08.2014

Зелените смятаме, че България е изправена пред няколко основни проблема и всички участващи на парламентарните избори партии са длъжни да дадат ясни отговори как смятат да ги разрешат, тъй като става въпрос за харченето на милиарди левове от джоба на данъкоплатците. Гласуването за формации, които имат уклончива позиция по тях, означава да избираш котка в чувал. Затова разчитаме медиите и неправителствения сектор да изискват точни решения. Така избирателите ще могат да се ориентират на кого да поверят бъдещето на страната с чисто рационални мотиви. Защото сегашното положение, в което се намира България, е и заради емоционалното гласуване за по-малкото зло.

Един от основните казуси на кампанията според нас е съдбата на затворената през юни Корпоративна търговска банка. Затова и Зелените даваме пример, като заявяваме ясно нашите решения по него. Спирането на дейността на банката е следствие от силно занижения надзор от страна на БНБ, както се разбира поне от 2007 г. насам, както Зелените алармирахме още през миналата година. Затова е нужно да се действа радикално и да се премахне причината, довела до проблема. Отпускането на кредити на лица, близки до мениджмънта или основните акционери на някои банки, стана масова практика през последните години.

Също така след последните разкрития на „Протестна мрежа“ се доказа и не особено скритата тайна – че мнозинството медии се използват от банки и обслужващите ги политици за разчистване на сметки с бизнес и политически конкуренти. Всичко това лъсна чак след поставянето на КТБ под специален надзор и влизането на квестори в нея, но ние сме убедени, че далеч не е изолирана практика в банковата система. За преодоляването на последиците от слабия надзор ще са нужни години и смели мерки. Убедени сме, че за целта трябва да се ползва и експертизата на външни за банковата ни система лица, защото целта е бъдещите решения да променят утвърденото статукво в нея.

За целта предлагаме следните мерки, чието изпълнение през следващите 4 години ще доведе наистина до стабилен и предвидим финансов сектор:

1. Незабавна оставка на цялото ръководство на БНБ, което е отговорно не толкова за затварянето на КТБ (фалити могат да се случат навсякъде), колкото за напълно занемарения контрол на надзора върху банковата система. Доверието в сегашния управителен съвет на БНБ е сринато напълно и няма как системата да бъде стабилизирана, ако статуквото се

2. Избор на външни за системата надзорници, които да се ползват с одобрението на Европейската централна банка. Те могат да бъдат и граждани на други страни от ЕС.

3. Незабавно кандидатстване за влизане в системата на Единния банков надзор в ЕС. Приемането ни автоматично ще означава, че най-големите по активи български банки ще се регулират от Европейската централна банка, а БНБ ще е длъжна да използва същата методика при контрола върху останалите банки.

4. Прекратяване на широко разпространената практика за кредитиране на компании-пощенски кутии, защото това е предпоставка за корупция и финансиране по заобиколен начин на медии, които пък упражняват контрол върху държавната власт и подкопават върховенството на закона.

5. Офшорните кредитополучатели да са длъжни да доказват не само краен собственик, но и да декларират всички лица, които чрез консултантски или други договори могат да влияят върху вземането на бизнес решения в компанията. Пропускът да се разкрива информация да е наказуем, включително и със затвор.

6. Конкретни мерки срещу източването на търговски банки от една група от свързани лица. Разширяване на понятието за свързаност, така че да няма шанс да се заобиколи закона, каквато е сегашната практика. Според нормативната уредба една банка няма право да кредитира група от свързани лица за повече от 25% от собствения капитал на банката. Да се носи наказателна отговорност за допускането на всякакви форми на финансиране на свързани с мениджмънта или акционерите на банката лица в по-големи от законовите размери.

7. Прекратяване на милиционерската практика на БНБ да заплашва с глоби всеки, който публикува информация за лоши практики на търговски банки, въпреки че закона ясно казва в какви случаи това се налага.

По отношение на ситуацията с КТБ считаме, че абсолютен приоритет за БНБ следва да бъде хората с гарантирани депозити да получат парите си максимално бързо. Неприемането на евродирективата, че изплащането на гарантираните депозити започва максимум 20 дни след като банката спре да обслужва клиенти, както и слабото законодателство в тази посока не са оправдание за централната банка да бездейства. Всичко, което се случва, разклаща доверието не само в нашата, но и в европейската система за гарантиране на влоговете и ще има дългосрочни последици върху отношението на хората към финансовата стабилност в държавата. Считаме, че сегашното законодателство дава достатъчни права на БНБ и на квесторите да отпушат тегленето на гарантираните от закона депозити. Мерките в тази насока следва да бъдат:

1. Предложение към основните акционери и други заинтересовани частни лица да увеличат капитала на банката със сума, достатъчна за отварянето й и за посрещането на всички искания за изтегляне на депозити от клиентите. Продължаване на квестурата, докато всеки човек с гарантиран депозит не получи заявените от него за теглене суми. Едва след това управителният орган на банката да поеме функциите си и да има право да се разплаща и с други клиенти и кредитори.

2. В случай, че това не е възможно да се изпълни, лицензът на банката да бъде отнет, което ще даде законова възможност да се активира Фондът за гарантиране на влоговете в банките и гражданите да започнат да получават гарантираните си пари.

3. Пълна прозрачност на действията на квесторите на банката. Да се публикува информация дали се правят опити и дали се осъществява прихващане на кредити и депозити.

4. Да се дава информация дали се осъществява търговия с големи депозити, което дава възможности за спекулативни сделки с цел източване на държавните компании с пари в КТБ и съответно на облагодетелстване на техните директори.

5. Квесторите да дават информация всяка седмица за финансовото състояние на банката.

6. Да се отказват всякакви възможности за предоговаряне на кредитите, особено на тези, отпуснати на компании-пощенски кутии. Сериозно сме обезпокоени от информацията, че БНБ е дала инструкции на квесторите да продават кредити срещу минимална част от размера им. Това създава предпоставки за корупционни сделки за милиарди левове.

7. Преследване на тези компании-пощенски кутии до обявяването им в несъстоятелност.

8. Проверка на кредитните досиета на кредитополучателите и търсене на наказателна отговорност от управителите на банката, ако се докаже, че са били отпускани кредити при очевидна невъзможност да бъдат обслужвани.

9. Никаква намеса от държавата за удовлетворяване на големите депозанти в КТБ. Това може да се случи едва, след като приключи процесът по ликвидация на банката и при условие, че има останали парични средства.

Зелените считаме, че за разрешаването на проблема с КТБ не трябва да се приема никакво извънредно законодателство, а той в максимална степен трябва да послужи за поука на всички замесени лица. Изплащането на пари от Фонда за гарантиране на влоговете означава, че всъщност за немарливия надзор на БНБ и за злоупотребите в КТБ ще платят всички останали търговски банки. Бъркането директно в техните джобове трябва да е червена лампичка и да е стимул за създаването на ясни правила за дейност в рамките на професионалната общност, чието спазване да се следи на няколко нива. Не само от Европейският банков надзор и БНБ, но и от Асоциацията на търговските банки (АТБ). Редно е АТБ да се занимава не само с лобиране в полза на банките, но и с допълнителни регулаторни мерки с цел подобряване на имиджа на финансовия сектор. Ако предлаганите от нас по-горе мерки бъдат изпълнени, считаме, че през 2018 г. България ще има стабилен банков сектор, който да бъде основата за просперираща икономика. Защото шуробаджанащината при отпускането на кредити означава, че парите в системата не отиват за развитие на бизнеса, а за корупция, която спъва икономиката. И резултатите от тази порочна практика вече са налице.

Зелените приемаме поканата за преговори с Реформаторския блок, при 5 изрични условия

11.08.2014

11.08.2014

През изминалата седмица официални представители на Реформаторския блок на няколко пъти изразиха публично очаквания, че Зелените ще се присъединят към предизборна коалиция с блока.

Тази тема беше обсъдена на проведеното преди две седмици Национално събрание на Зелените, което реши да проведе допитване сред членовете за мнението им по този въпрос и след това делегатите на събранието да вземат решение дали партията ще пристъпи към преговори.

За тази цел през изминалата седмица беше проведено допитване до членовете, като бяха обсъдени две възможности – за самостоятелно явяване и за коалиция с други партии. Мнозинството от гласувалите редовни членове на Зелените подкрепиха позицията за формиране на преговорна група, но започване на преговори само след приемане на „зелената демаркационна линия”. Съобразявайки се с това мнение след гласуване, с мнозинство от 72.5% делегатите на събранието решиха да се създаде група за разговори с Реформаторския блок с цел обсъждане на възможно общо явяване на изборите. Според приетата от Националния съвет процедура, през следващите две седмици (до 25 август) преговарящата група на Зелените и Реформаторския блок могат да достигнат до споразумение за съвместно участие в изборите, след което то ще се гласува отново от делегатите.

Според решение на Националното събрание задължително условие за начало на същинските преговори обаче е РБ да приеме официално одобрената Зелена демаркационна линия от следните 5 точки:

1. Да се отстоява забраната за ГМО в земеделието.

2. Да се отстоява забраната за неконвенционални методи за проучване и добив на нефт и газ.

3. Да не се допуска изграждането на нови ядрени мощности.

4. Да се въведе забрана за ново строителство в националните паркове и в природен парк Витоша (освен на заслони, хижи, водохващания, пречиствателни съоръжения и сгради за управлението на парка). Забрана за жилищно, туристическо и спортно строителство на 2 километра от черноморския бряг в защитените зони по местообитанията от НАТУРА 2000 и в местностите Кара дере, Паша дере и къмпинг Корал.

5. Да не се допускат в кандидатски листи щатни или нещатни служители или секретни сътрудници на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Предприемане на законодателни инициативи за лустрация.

Ако петте условия, гласувани от Националното събрание, не бъдат приети от Реформаторския блок, същинските преговори няма да могат да започнат. Това ще означава и самостоятелно явяване на Зелените на парламентарните избори, като за целта вече започна събиране на подписи и дарения за регистрация в ЦИК и  организация за провеждане на собствена кампания.

 

Започна събирането на подписи за регистрация на Зелените в ЦИК за изборите на 5 октомври 2014

08.08.2014

Започваме кампания за събиране на подписи за регистрация на Зелените за изборите на 5 октомври 2014 г. Срокът за внасянето им в ЦИК е до 20 август, така че имаме десетина дни да съберем нужните 2500 подписа плюс резерв от 1000-1500 подписа.

Имаме нужда от малко помощ за събирането на тези подписи. Ако можете, съберете от съседи, роднини, приятели, колеги… За да има за кого да гласуваме!

От тук можете да свалите:
бланка за подписи,
декларация, която всеки събиращ подписи на публично място трябва да попълни и да има в себе си за представяне,
удостоверение за регистрация на Зелените в Комисията за защита на личните данни.

Разпечатвайте и събирайте!

ВАЖНО!
Не номерирайте нищо – нито редовете, нито страниците!

Нека всеки, който започва събиране на подписи, да се свърже на мейла izbori@zelenite.bg с отговорника Стефан Радев, за да уточни с него обработката и изпращането на документите.

Попълнените или започнати бланки носете на зелените щандове, които ще бъдат открити от 10 август или изпратете до:
– пощенската ни кутия: Зелените, П.К. 1554, София 1000
– офис на Еконт – София, Римска стена
, за Стефан Радев, тел. 088 867 1075.

Подписките трябва да стигнат до нас най-късно до 18 август, понеделник, за да можем да ги обработим, окомплектоваме и внесем в ЦИК.

С едно законодателно решение депутатитe могат да спрат застрояването на Черноморието

25.03.2014

Зелените, коалиция от природозащитни организации „За да остане природа в България”, Българска туристическа камара и Българска асоциация за алтернативен туризъм чрез независимия депутат Светлин Танчев внесохме предложения за промени на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, които могат да решат казуси като Карадере, Странджа, Иракли, „Дюнигейт” и много други подобни „горещи случаи”. Предложението ни дава лесно решение на неизпълненото обещание на БСП да създаде Национален парк „Българско Черноморие”. Но вместо да се ограничаваме само до държавните земи, ние включваме всички ценни дюни, диви плажове и крайбрежия – Странджа, Маслен Нос-Ропотамо-Алепу, нос Емине и Иракли, Карадере, Камчийски пясъци, Несебърските дюни, Калиакра, дюните при Шабла и Дуранкулак и др., които за съжаление са предимно частни. Предложението ни осмисля и по законодателен път трайно решава и проблема със застрояването на заменките направени в най-ценните природни територии. Ярък пример са 6-те километра бивши защитени пясъчни дюни на Камчийски пясъци, които се водят вече на хартия „урбанизирана” територия. Същото важи за Карадере, където проектът сега е сведен до „урбанизиран” имот, но е такъв само на хартия, а реално това са защитени местообитания.

Вместо обаче да се затъва в корупция, наказателни процедури и десетки случаи на нарушения на европейското природозащитно законодателство, нашето предложение е просто – да се спре всяко ново строителство в двукилометровата ивица (зони А и Б) от териториите по НАТУРА 2000 за опазване на защитени природни местообитания и видове. В тези двукилометрови територии от НАТУРА почти няма застроени места.

Текстът на предложението ни е изготвен съвместно със специалисти архитекти и са предвидени изключения от правилото да няма застрояване – за инженерната инфраструктура (вкл. пречиствателни станции, линейни обекти и т.н.); за надграждане, разширяване, модернизиране и промяна на съществуващи сгради и строежи; за всички видове преместваеми обекти и др. подобни. На фона на масивното застрояване и бетониране на цялото ни крайбрежие тези „зелени природни острови” са последният ни шанс да оставим малко съхранена природа за бъдещите поколения.

Част от предложенията за промени в ЗУЧК бяха разгледани на заседанието на Комисията по регионална политика и местно самоуправление преди седмица и бяха отхвърлени чрез гласуване „въздържал се” от всички политически сили. Друга част от текстовете ще бъдат разгледани на утрешното заседание на комисията. Въпреки че бяха отхвърлени от комисията, предложенията ще бъдат гледани и в пленарна зала, където могат да бъдат приети при наличие на добра воля от страна на политическите сили в парламента.

Вносители на предложението са: Политическа партия „Зелените”, коалиция от природозащитни организации „За да остане природа в България”, Българска туристическа камара и Българска асоциация за алтернативен туризъм.

Няма нищо по-нормално от това Зелените да организираме протести в защита на природата

25.03.2014

По повод публикации в някои сайтове, които отправят обвинения, че Зелените правим предизборна кампания с протестите за Карадере, намираме за задължително да заявим следното:

Това са поредните публикации по становище-тюрлюгьовеч от лъжи и спекулации, скалъпено от фасадните организации на строителната мафия в България. Смятаме, че нищо от фантасмагориите в публикациите не заслужават внимание и коментар, освен твърдението, че Зелените използваме протеста за Карадере, за да правим предизборна кампания.

Във връзка с това е важно да се отбележи, че Зелените открихме предизборната си кампания два дни преди протеста за Карадере на 20 март – с представянето на водачите на листата ни за европейските избори, което се състоя на 18 март в Борисовата градина. Водачи на листата са създателят на сайта за разследваща журналистика „Биволъ“ Атанас Чобанов и съпредседателят на партията и водещ активист срещу проекта за петролопровод „Бургас – Александруполис“ Даниела Божинова. Атанас Чобанов е известен с множество публикации в сайта „Биволъ“ с разкрития за строителната мафия по Черноморието (Дюнигейт, Странджа, Иракли, Корал, Карадере и др.), която стои зад споменатите по-горе фасадни организации, създали мита за „зеления октопод“, за да клевети системно в своя полза природозащитното движение в България.

Протестът против бетонирането на Карадере е само едно от редовните ни граждански усилия срещу безобразията на олигархията, като партия, заставаща на първо място в полза на устойчивото развитие на регионите в България. Устойчивото развитие на алтернативен туризъм чрез създаване на зелени работни места е точно обратното на бетонирането на плажовете за масов туризъм по модела на Слънчев бряг, което облагодетелства единствено мафията. Няма нищо по-естествено за Зелените от това да организираме, участваме и подкрепяме протести, чиито цели са идентични с целите на нашите собствени политики за управление на България.

И, понеже ни писна от упражнения по гасене на пожари след всеки случай на унищожаване на природата по морето, Зелените продължаваме инициативата си за събиране на подписи за учредяване на парк „Българско Черноморие“. Ще продължим да оказваме натиск и за приемане на предложените от нас промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, които могат да спрат застрояването в НАТУРА 2000 и да осигурят жизнено необходимия спасителен пояс за българската природа и българския туризъм.

Тези наши усилия логично остават неразбрани от авторите и разпространителите на визираните публикации, защото те работят за налагане на коренно различен дневен ред в България, работещ срещу обществения интерес.

ИС на Зелените

25 март 2014

Зелените отново събират подписи за парк „Българско Черноморие“

21.03.2014

Вече сме уморени да гасим пожари след всеки случай на унищожаване на природата по морето. Целта ни е със законодателни и административни промени да се гарантира, че малкото останали незастроени места ще останат такива и за бъдещите поколения.

Убедени сме, че това ще доведе и до съществено подобряване на туристическия продукт по Черноморието, както и до устойчиво развитие на семейния и средния бизнес, който ще спечели най-много в дългосрочен план. Подписката е инициирана от Коалиция „За да остане природа в България“ с подкрепата на Зелените.

Исканията ни са да се обявят защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 с категорични забрани за строителство в близост до брега и да се стартира обявяването на серия от защитени територии, в т.ч. защитена местност при къмпинг Корал и Парк „Българско Черноморие“ в района на Иракли, Карадере, Камчия и др.

Също така настояваме да се развалят всички сделки, в които попадат дюните, а дюните да бъдат отразени в кадастралните карти на всяка община. С няколко законодателни промени целим да не се допускат изключение при забраната за застрояване на дюните и гражданите да имат участие в устройственото планиране на територията.

За да се включите в кампанията, изтеглете приложената бланка, подпишете се, убедете хората около вас също да се подпишат и ни я изпратете на указания в нея адрес или до: Зелените, София 1000, ПК 1554.

Атанас Чобанов и Даниела Божинова ще водят листата на Зелените за Евроизборите

18.03.2014

Атанас Чобанов и Даниела Божинова ще водят листата на ПП „Зелените“ на предстоящите избори за Европейски парламент, които ще се проведат на 25 май тази година. Двете кандидатури бяха одобрени от делегатите на най-представителния орган на партията – Националното събрание, а днес бяха представени на пресконференция в Борисовата градина. Те ще работят на принципа на споделения мандат, което означава, че ако Зелените получат доверието на избирателите и спечелят места в Европарламента, то те ще бъде поделени, като всеки един мандат ще се раздели на две части от по 2,5 години.

Атанас Чобанов е разследващ журналист в сайта „Биволъ“, който е известен с разследванията за дейността на български мафиотски групировки и политици. Той ще се бори за повече прозрачност, отчетност и осветляване на всеки публичен лев или евро, като се започне от самите европейски институции и се стигне до най-малката община. Ключов момент в това е да се пресекат офшорните финансови потоци на мафията и „инвеститорите-корупционери“, заграбващи и унищожаващи публичен ресурс.

Даниела Божинова е съпредседател на ПП „Зелените“, като през последните години работи активно по темата за въвеждането на повече пряка демокрация. Убедена е, че това е начинът за постигане на ефективен коректив на представителната форма на управление. Ще работи за въвеждане на механизми за гражданска законодателна инициатива, референдуми и отзоваване на депутати, които биха осигурили смислен граждански контрол и ниско ниво на корупция във властта.

ПП „Зелените“ ще участва самостоятелно в изборите за Европейски парламент с пълна листа от 17 кандидати, които ще бъдат подредени по т.нар. „зип принцип” – последователно мъж, жена и т.н. – като потози начин се насърчи равноправното участие на жените в политиката.

Избраните депутати от листата на Зелените ще се включат в групата на Европейската зелена партия.

Основните й цели през следващия мандат ще бъдат:
– България – зелената градина на Европа;
– Зелените работни места – реалност, алтернатива и бъдеще;
– Гражданинът – суверен на Европа;
– Достъпни, ефективни и прозрачни еврофондове.

Пълната листа на Зелените за Евроизбори 2014

Правителствотo се опитва да погуби биоземеделието в България

18.03.2014

Декларация на ПП „Зелените“

Правителството се кани да задуши опитите за отглеждане на биологична продукция в България, като остави биоземеделците без субсидии за текущата година. В приета наредба на Министерството на земеделието и храните е заложено да отпадне възможността биологичните земеделски производители да подават заявления за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания”. Това се прави въпреки факта, че биоземеделските плащания идват директно от бюджета на ЕС и са без съфинансиране от държавния бюджет. Яркият контраст и иронията в случая е, че субсидиите за конвенционално земеделие остават. Така правителството, вместо да изпълни обещанията си да даде приоритет на биоземеделието, се кани да унищожи бъдещето на България в тази насока.

В други страни в ЕС биоземеделието се субсидира въпреки неблагоприятните условия за земеделие в тях. Не можем да допуснем такава допълнителна разруха в сектора, особено с оглед на световните тенденции за ориентиране към био продукция. Такъв акт би бил държавническо слабоумие и опасност за здравето на българите и за хранителната сигурност на страната, както и отнемане на възможността за развитие на модерно, природосъобразно земеделие. Страната ни е с едни от най-благоприятните условия за развитие на земеделие в Европа, а изостава сериозно в областта и от това страдат както хората, които се занимават с производство, така и всички останали – все повече лишени от достъп до прясна и чиста храна.

Спиращите се субсидии за биоземеделие са нищожни в сравнение с огромните суми, които годишно се изразходват в сектора – четири милиона на фона на повече от милиард. Много фермери имат интерес да се занимават с биоземеделие, но са възпирани от неоправдано строгата бюрокрация. Някои земеделци, все пак, се пребориха с тези пречки и ивестираха сериозни средства и време за изграждане на биологични производства. Проектонаредбата е подигравка с техните усилия.

Зелените настояваме правителството, вместо да спира субсидиите за биоземеделие, да започне да ги увеличава постепенно, като също така облекчи режимите за сертифициране на биопродукция. Европейското законодателство не изисква толкова строг лицензионен режим, колкото сами въведохме в България.

Зелените ще се борим срещу намеренията на правителството с всички законови средства, включително публични демонстрации и прояви на гражданско недоволство в защита на сектора и хората, които се грижат за по-чиста околна среда и по-здравословна храна.

Зелените

17.03.2014 г.

Позиция на Зелените относно ситуацията в Крим

18.03.2014

Във връзка с последните събития в Крим Зелените заявяваме следното:

Подкрепяме европейските санкции срещу Русия и заедно с групата на Зелените/ЕСА в Европейския парламент настояваме за оказване на финансова помощ и подпомагане на демократичните реформи и борбата с корупцията в Украйна.

Припомняме, че групата на Зелените/ЕСА в Европейския парламент още на 1 март 2014 г. първа посочи, че Русия е нарушила международното право и нейните действия заслужават ясен и категоричен отговор – да се замразят всички договори и търговски споразумения с нея. За България това означава категорично спиране на проекта „Южен Поток” (както беше денонсиран проектът „Бургас-Александропулис”). Нека не допуснем на българска територия да има руска държавна собственост, която може да стане повод за бъдеща агресия.

Сега е моментът за реални стъпки към премахване на тоталната енергийна зависимост на България от Русия и преминаване към нисковъглеродна икономика, диверсификация на доставчиците на енергийни суровини и пълна държавна подкрепа за енергийната независимост на домакинствата.

Зелените намираме за възмутителна уклончивата позиция на българското правителството, което се държи като васал на Русия в ЕС. Докато руската армия окупира Украйна, правителството предлага на руснаците да строят дачи и да изливат бетон по Черноморието и в планините ни.

Апелираме българската прокуратура да осъществи сътрудничество с властите в Украйна за запориране на активите в България на разследвани представители на режима на Янукович и близките до него олигарси. Необходимо е да се приложат без забавяне санкциите, наложени от ЕС срещу Русия.

ИС на Зелените

17.03.2014 г.

Зелените бяхме заедно с гражданите на Бургас, Созопол и Поморие срещу петролопровода „Бургас – Александруполис“

25.02.2014

Отговор на твърдения на НАБЧ, направени в публикация на Бургаснюз

На 23 февруари 2014 г. в сайта Бургаснюз бяха публикувани обвинения от страна на Национална асоциация „Българско Черноморие” за това, че ПП „Зелените“ не са взели никакво участие в гражданската съпротива срещу петролопровода „Бургас – Александруполис“. Благодарим на авторите на това изказване за предоставения ни повод  да обобщим значителния принос на ПП „Зелените“, зелените НПО и отделни личности за прекратяването на този проект. Надяваме се с това да попълним пропуските в информацията на онези, които вероятно са били далече от събитията, за които говорят.

Ние, хората със зелено мислене – част от които в последствие станаха учредители на ПП „Зелените“ – бяхме тези, които започнахме кампанията срещу петролопровода „Бургас – Александруполис“. Първият анализ, който разкри вредите за България от тристранното споразумение между Русия, България и Гърция, е направен от Института за зелена политика още през 2007 г.

Зелените бяхме на предната линия в подготовката на референдумите, в обществените обсъждания и в медиите, за да покажем екологичните заплахи и икономическото безмислие на този проект. Ние действахме едновременно с нашите съмишленици и колеги в Гърция и съвместно предприехме информационни кампании в Бургаска област, в Александруполис и в област Еврос. Внесохме в Европейския парламент петиция за кумулативна екологична оценка на енергийните проекти в Черно море, подкрепена със стотици подписи на граждани на черноморски държави.

Заедно с колеги от зелените НПО и демократичномислещи граждани през януари 2008 г. организирахме първото „неприятелско“ посрещане на президента на Русия Владимир Путин на „Орлов мост“ с единствената цел да покажем, че в България има съпротива срещу руските енергийни проекти, включително и срещу петролопровода „Бургас – Александруполис“.

Нашият съосновател Манук Манукян и други колеги участваха в десетки телевизионни и радио предавания в България и чужбина. В резултат на гражданско неподчинение Манукян и колегите му осуетиха провеждането на рекламно събитие на фирмата-инвеститор в Бургас.  Борихме се с информационното затъмнение, наложено от Тройната коалиция относно петролопровода. Ние, заедно с колеги от зелените НПО, изпратихме граждански наблюдатели в деня на референдума в Бургас.

През 2008 г.  Даниела Божинова и Петко Ковачев, впоследствие съпредседатели на ПП „Зелените“, пропътуваха всички общини по планираното трасе на петролопровода, за да се срещнат с гражданите и да ги информират за екологичните им права и за рисковете от проекта. Наши колеги оказваха подкрепа на инициативните комитети за референдуми в Созопол и Поморие.

Впоследствие се противопоставихме на колебливостта на правителството на ГЕРБ и настояхме то да спази предизборното си обещание за спиране на проекта. За целта създадохме инициативен комитет, събрахме подписи и внесохме в парламента Национална гражданска инициатива за денонсиране на споразумението „Бургас-Александруполис“. Тези и много други наши действия, заедно с вота на гражданите от Бургас, Созопол и Поморие изпратиха проекта „Бургас-Александруполис“ в историята.

Ние представихме потенциалните проблеми на Бургас и региона от евентуалното изграждане на тръбопроводите „Бургас – Александруполис“ и „Бургас – Вльора“ (АМБО) на международни форуми и срещи в Македония, Албания, Хърватия, Сърбия и пред Европейската комисия.

Можем само да се гордеем с няколкогодишната кампания за спасяването на Бургас и общините  по южното Черноморие от екологичните проблеми, свързани с този проект. Искаме да благодарим на всички, които ни приеха и чуха аргументите ни, на всички – местни политици, журналисти, рибари, хора от бизнеса, граждански активисти и обикновени граждани – с които рамо до рамо се изправихме срещу интересите на „Роснефт“, на руската и българската политико-икономическа мафия. За нас беше чест да работим с хора, които не се предадоха, дори и под най-силен натиск от всички страни.

Накрая желаем да обърнем внимание на следното: ние, Зелените, освен доблестни граждани и отговорни български политици, сме и добри биолози и откриваме лесно всяка форма на мимикрия. Това важи и за мимикрията на спекулативните имотни интереси по българското Черноморие, които приемат благовидната форма на организация с идеална цел и публикуват от нейно име безпочвени обвинения за дискредитиране на автентичните граждански движения, към които Зелените принадлежим. На тях ще кажем: ние се досещаме, че появата на вашата организация има връзка със засилването на гражданската битка за запазване на Черноморието и Странджа. Не си правете илюзии, Зелените ще продължим тази битка до успешен край.

Зелените

25.02.2014

Зелените сме против изграждането на нови ядрени реактори към АЕЦ „Козлодуй”

23.02.2014

Декларация на ПП „Зелените”

За пореден път ставаме свидетели на нагъл проядрен популизъм – преди дни министър-председателят очерта възможността в АЕЦ „Козлодуй” да бъде изграден не само 7-ми, но и 8-ми енергоблок. Във връзка с това Зелените напомняме, че България все още няма изградено постоянно хранилище за високорадиоактивни ядрени отпадъци, което да отговаря на международните изисквания. Производствената цена на електроенергия от ВЕИ вече е по-ниска от производствената цена на електроенергия от АЕЦ. На фона на отрицателния естествен прираст на населението и устойчивата тенденция за все по-ефективно използане на енергията, да се предлага строеж на нови ядрени мощности е абсурдно, недалновидно и недобросъвестно.

Ядрената енергетика не е нито чиста, нито безопасна, нито евтина, нито устойчива. България няма нужда нито от нови ядрени реактори, нито от удължаване живота на старите. Това, от което всички имаме нужда, е подобряване на енергийната ефективност, децентрализация на енергийната система и демонополизация на пазара, както и преминаване към безотпадни и изцяло възобновяеми енергийни източници, които не са обект на международни търговски олигополи и унищожителни за природата дейности.

Зелените винаги сме се противопоставяли както на проекта „Белене”, така и на плановете за удължаване на експлоатационните срокове на съществуващите реактори в АЕЦ Козлодуй и на проектите за изграждане на нови реактори към АЕЦ „Козлодуй”, независимо от това дали са на Атомстройекспорт, Росатом, Уестингхаус или на който и да е друг инвеститор.

Зелените

23.02.2014

Българското правителство трябва да осъди остро режимите в Украйна и Венецуела

22.02.2014

Декларация на ПП „Зелените“

Зелените се противопоставяме на решаването на политически проблеми чрез насилие, въоръжаване на населението и медийно затъмнение. Все повече режими, като тези в Украйна и Венецуела, ползват авторитарни методи вместо да решават проблемите на обществата си по демократичен начин. Те настройват различни групи от населението едни срещу други с единствената цел да се задържат на власт. Въоръжените убийства на протестиращи граждани и в двете държави не могат да бъдат толерирани.

Зелените настояваме българското правителство да осъди остро действията на режимите в Украйна и Венецуела от последните дни. В противен случай ще останем със сериозни притеснения относно демократичните принципи, които афишира кабинетът на БСП, ДПС и Атака.

На фона на многобройните жертви в столицата Киев и наличието, освен на умерени политици, и на радикални групи с нарастващо влияние, всяко едно решение за Украйна, което не предвиждаше провеждане на предсрочни избори, връщане на парламентаризма и конституцията от 2004 година, можеше да доведе до разцепление и тежък тоталитаризъм за страната и народа. Изход, който не би имал нищо общо с демокрацията.

След подписаното вчера споразумение за слагане край на политическата криза в страната, за да се умиротвори трайно ситуацията и да не се стигне до гражданска война, е нужно Върховната Рада на Украйна трайно да поеме контрол над службите за сигурност и полицията, а всяко носене на огнестрелно оръжие по улиците да бъде забранено. Зелените настояваме бългaрският външен министър да отстоява именно такава твърда позиция на европейско равнище.

Режимът в Русия също носи отговорност за ситуацията и ескалацията на напрежението в Украйна. Едва ли е случайно, че ултиматумът на Янукович към опозицията бе отправен в момент, в който Русия купува от Украйна държавни ценни книжа на стойност два милиарда долара. Украйна не трябва да бъде превръщана в бойно поле между Русия и Запада. Страните от ЕС са длъжни да преговарят с Русия и да намерят политическо решение на опасния конфликт. На първо място в преговорите трябва да бъдат поставени гражданите на Украйна и техният стремеж за демократично бъдеще, а не геостратегическите и икономически интереси. В същото време не трябва да има съмнение, че демократичният свят има решителността да брани свободата и демокрацията и по други начини, ако отсрещната страна започне да изнудва и шикалкави.

Докато Украйна гори, светът не трябва да оставя друг диктатор – Николас Мадуро – да избива младото поколение на Венецуела. Настояваме българското правителство да инструктира спешно посланика ни в ООН да постави въпроса пред Съвета за сигурност. По същия начин трябва да се действа и в Европейския съвет, откъдето незабавно трябва да излезе недвусмислен сигнал за санкции спрямо режима в Каракас. ЕС, ООН и всички държави, които претендират да са носители на принципите на свободата и демокрацията, трябва незабавно да предприемат натиск върху Мадуро за прекратяване на убийствата във Венецуела и сваляне на цензурата, както и да изискат провеждането на предсрочни избори и създавенто на план за демократизация на страната.

През последните години Венецуела се превърна в една от най-опасните държави в света. По неофициални данни криминалните убийства през 2013 година наброяват над 24 000 души, което означава повече убийства на глава от населението, отколкото в която и да е друга държава без военен конфликт. Въпреки че Венецуела е една от най-богатите страни на петрол и други полезни изкопаеми, икономиката й е пред колапс. В магазините липсват дори най-основните продукти като брашно, олио, мляко. В момента всички медии са или под контрола на правителството, или подложени на строга цензура, а чуждите медии, които предават протестите, биват гонени от страната. Затова и малцина знаят за тези протести, включително голяма част от венецуелците от бедните квартали. От началото на февруари, с активното участие на студентите, всеки ден излизат десетки хиляди граждани, за  да се борят за нормален живот. Въоръжените проправителствени групи „колективос“ с насилие и убийства се опитват да сплашат протестиращите и остават безнаказани.

Зелените считаме, че насилието над протестиращи граждани, въоръжаването на населението и медийното затъмнение са най-опасните прийоми на авторитарните режими, които трябва да бъдат осъдени и ограничени навсякъде по света.

Зелените

22.02.2014 г.

Да спасим Градската градина в Пловдив!

21.02.2014

Декларация на ПП „Зелените“

Зелените подкрепяме гражданите на Пловдив в продължаващите им усилия да защитят и съхранят Цар Симеоновата градина (Градската градина), паметник на градинското и парково изкуство и неоценимо културно богатство и се обявяваме против изграждането на подземен паркинг под езерото в нея. Недопустимо е в град, който периодично оглавява класацията за най-мръсен въздух в България, в който, по последно изнесените статистически данни, при норма от 20 кв. м зеленина на гражданин, в момента реално се падат по 11.2 кв.м, да се посяга върху една от малкото останали зелени системи в града. Осъждаме отказа на Община Пловдив, на Министерство на културата и на Министерство на околната среда и водите да изпълнят законовите си задължения за опазване и поддържане на този паметник на културата, като пренебрегват и не зачитат обективните факти:

1. Изграждането на подземния паркинг под парка противоречи на режимите за опазване на Цар Симеоновата градина като паметник на градинско-парково изкуство.

2. Не се спазват Европейските директиви да се избягва изграждането на нови паркинги в центровете на градовете.

3. По проект вентилационната система на паркинга ще отвежда газовете от автомобилите на територията на парка.

4. Съществува реална опасност от загиване на възрастната растителност в следващите 5-8 години заради дрениране на подпочвените води в Цар Симеоновата градина. Вече започна и масово изсичане на здрави дървета в градината.

5. Съзнателно отнемане на правото на гражданите да изразят позицията си в нарушение на Орхуската конвенция.

6. Нецелесъобразност на проекта, поради наличие и към момента на достатъчно свободни платени парко-места в центъра на града.

7. Формира се ново кредитно бреме за гражданите на Пловдив.

8. Строеж на паркинг под естествено подземно езеро, предполага допълнително оскъпяване и последваща сериозна хидроизолационна поддръжка.

9. Наличие на съмнения за икономическа свързаност на кмета на града с фирмата изпълнител на проекта за изграждане на паркинг.

Всичко това се случва, докато друг проект на Община Пловдив – за изграждане на мрежа от велоалеи в града – изостава по график повече от половин година и засега няма изгледи в близко бъдеще по изпълнението му да се заработи активно.

Политиката на „Зелените“ акцентира върху намаляване на потоците автомобили в градовете, върху използването на обществен и железопътен транспорт. Затова подкрепяме и активно участваме във всяка инициатива, която ще редуцира броя на автомобилите не само в центъра на града, но и в цяла Пловдивска област. Фокусът на градската управа следва да бъде не реализирането на мащабни и ненужни проекти за общински паркинги в центъра на града, а изграждане и развитие на зелена пътна инфраструктура.

Искаме красив град! Паркът не е сечище и дърводобивна площадка! Настояваме за спасяването на зеленината на Пловдив, от която зависи здравето на всички ни!

Зелените

21.02.2014 г.

Гражданска законодателна инициатива влиза за първи път в Европейския парламент

19.02.2014

От Даниела Божинова, Съпредседател на Зелените

Water Initiative Bg На 17 февруари в Европейския парламент се състоя изслушване на Европейска гражданска инициатива. Това събитие беше първо по рода си в историята на европейската демокрация. Добилата право на изслушване инициатива е „Право на вода“, която събра близо 2 милиона подписа от европейски граждани – двойно повече от изискванията, поставени от регламента.

Инициаторите желаят да видят приложена на практика заявената преди година позиция на Европейския парламент, че правото на питейна вода следва да се счита за основно човешко право. Те настояват за приемане на общностно законодателство, което да не позволи либерализация на пазара на ВиК услуги и тяхната приватизация. Друго приложение на идеята за водата като човешко право би било в нейната достъпна цена и недопускането на наказателна мярка като спиране на водата, ако по-бедни семейства имат трудности в заплащането й.

Европейската гражданска инициатива беше въведена като механизъм за гражданско участие с Лисабонския договор и конкретен регламент, приет с водещата роля на зелените партии в Европа. ПП „Зелените“ участва активно в популяризиране на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“, като организира още през 2011 г. семинари за български, румънски и гръцки активисти и политици. По време на предизборната кампания през пролетта на 2013 г. Зелените събираха подписи в подкрепа на инициативата „Право на вода“.

Изслушването на инициативата „Право на вода“ в Европейския парламент е доказателство, че засега европейските законодатели, за разлика от българските, откликват на  гражданските инициативи. Дали обаче след слушането ще има чуване и законодателни мерки, т.е. дела в отговор на искането на гражданите, бъдещето ще покаже. За радост това бъдеще не е далечно – още на 20 март Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ ще получи конкретен отговор от Комисията.

Повече за инициативата можете да намерите в сайта http://www.right2water.eu/