Зелените отговаряме на Протестна мрежа

20.05.2014

Гражданската организация  „Протестна мрежа“ се обърна с 5 въпроса към партиите, участващи в изборите за ЕП. Ето отговорите на Зелените:

1. Виждате ли алтернатива на членството на България в ЕС?

Не, европейският цивилизационен избор на България няма алтернатива. Kато народ и нация сме положили основата на съвременната европейскa цивилизация. Няма как да напуснем нещо, което сами сме създали.

2. Виждате ли мръсни пари в българската политика и какво ще направите срещу тях?

Да. Зелените настояваме за забрана за участие на офшорни фирми в търгове с обществени средства. Искаме възобновяване на разследването за изнесените пари чрез външнотърговските дружества, включително и чрез наемане на фирми-търсачи на изнесени пари и връщането им в България. Смятаме че има нужда от „Черен списък“ на забранени инвеститори в България. Настояваме за промяна на законодателството и с включване на силови мерки за борба с мафията и контрабандата, които да обхванат и семействата и роднините на участниците.

3. Какво ще направите, за да не продължава българският парламент да е Лафка за продажба на депутатски места и приемане на закони, диктувани от Газпром?…

Зелените настояваме протоколите от заседанията на всички комисии да се водят на аудио/видеозапис. Искаме промяна на законодателството за утрояване на наказанията за определени престъпления, когато са извършени от депутати, членове на техните семейства, сътрудници и други свързани с тях лица.

4. Кои са партиите, срещу които ще поставите санитарен кордон, за да не влияят върху управлението на страната?

Партиите, които се ползват като параван за икономическо ограбване на населението и целят единствено облагодетелстването на собствените си лидери и олигарсите, свързани с тях. Тези политически образувания не са политически партии в смисъла на това понятие, а задкулисни клики, заети да правят пари.  Популизмът и псевдонационализът са основното им оръжие в несвободната ни медийна среда.

Ние, Зелените, още преди години сме приели „Забранителен списък“ на партии и политически субекти, с които никога няма да работим. Това са БСП, ГЕРБ, ДПС, АБВ, АТАКА, ББЦ, ВМРО, РЗС, НДСВ, ЛИДЕР, БНП, както и останалите квази политически субекти – креатури на бившата ДС. Настояваме за лустрация и за разследване връзките на депутати и министри с фирми-бенефициенти по еврофондовете.

5. Зависите ли от медиите на Пеевски и имали ли сте уговорки за „чадъри“ с тях?

Разбира се, че не. Не случайно сме от малцината политически партии, които са избрали почтенността и истината пред слугинажа на удобни медии.

Зелените отново събират подписи за парк „Българско Черноморие“

21.03.2014

Вече сме уморени да гасим пожари след всеки случай на унищожаване на природата по морето. Целта ни е със законодателни и административни промени да се гарантира, че малкото останали незастроени места ще останат такива и за бъдещите поколения.

Убедени сме, че това ще доведе и до съществено подобряване на туристическия продукт по Черноморието, както и до устойчиво развитие на семейния и средния бизнес, който ще спечели най-много в дългосрочен план. Подписката е инициирана от Коалиция „За да остане природа в България“ с подкрепата на Зелените.

Исканията ни са да се обявят защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 с категорични забрани за строителство в близост до брега и да се стартира обявяването на серия от защитени територии, в т.ч. защитена местност при къмпинг Корал и Парк „Българско Черноморие“ в района на Иракли, Карадере, Камчия и др.

Също така настояваме да се развалят всички сделки, в които попадат дюните, а дюните да бъдат отразени в кадастралните карти на всяка община. С няколко законодателни промени целим да не се допускат изключение при забраната за застрояване на дюните и гражданите да имат участие в устройственото планиране на територията.

За да се включите в кампанията, изтеглете приложената бланка, подпишете се, убедете хората около вас също да се подпишат и ни я изпратете на указания в нея адрес или до: Зелените, София 1000, ПК 1554.

Обществена дискусия „Пълен провал на България в европейската политика за устойчиво управление на отпадъците“

31.01.2014

Декларация на организациите, участвали в общественото обсъждане на тема:
„Пълен провал на България в европейската политика за устойчиво управление на отпадъците“
София, 30.01.2014 г.

Как да участвате в Националното събрание на Зелените?

15.01.2014

1. За да може да бъдете делегат с право на глас на предстоящото Национално събрание, Вие на първо място трябва да сте редовен член на партията, което означава, че трябва да сте заплатили членския си внос до месец ноември 2013 г. включително. Това е така, защото съгласно Раздел II, Чл. 8 (3) б. от Устава на Зелените членството ви в партията се прекратява, ако не сте заплащали членския си внос повече от дванадесет месеца.

Начини за плащане на членски внос

2. Ако сте редовен член на Зелените, но не членувате във функционираща местна организация (МО), а имате желание да участвате в Националното събрание, можете да попълните заявление за регистрация и да го изпратите на Момчил Даскалов на електронен адрес momchi.daskalov@gmail.com най-късно до 26 ноември 2014 г.

3. Ако сте редовен член на функционираща местна организация (МО), вашата МО трябва да проведе заседание, на което да избере своите делегати.

Съгласно решение на Националния съвет на Зелените от 17.12.2011 г., броят на делегатите на МО за предстоящото Национално събрание се определя по следния начин:

– Ако вашата МО се състои от не повече от 21 редовни члена, тя има право да изпрати до 7 делегати. По право делегати могат да бъдат членовете на ръководството на МО – това са председателят (или съпредседателите, ако са двама) и секретарят на МО. Останалите (съответно 5 или 4) делегати се избират на заседанието измежду редовните членове на МО.

– Ако вашата МО се състои от над 21 редовни члена, тя има право и на допълнителни делегати. Броят им се определя по формулата “по 1 допълнителен делегат на всеки 3 члена над 21”. Например, ако вашата МО има 22 или 23 редовни члена, делегатите си остават максимум 7. Но ако има 24, тя може да изпрати 8 делегата, ако са 26 – също 8, а ако са 27 члена, делегатите могат да станат вече 9 (т.е. 7 плюс 2 допълнителни).

За да са легитимни делегатите е необходим надлежно оформен протокол от заседанието на МО, на което те са избрани за делегати. Съгласно Устава на Зелените гласуването за кандидатури е тайно и поименно. Прилагаме  образец от протокол, който МО могат да ползват както за удобство, така и за сигурност, че протоколът ще бъде правилно съставен и ще притежава всички необходими атрибути. Готовият протокол (най-добре сканирана разпечатка с подписите на протоколиста и председателстващия заседанието, а ако не е възможно – Word-файл) трябва да бъде изпратен до Момчил Даскалов на електронен адрес momchi.daskalov@gmail.com. На същия адрес избраните делегати следва да изпратят и индивидуално заявление за регистрация, попълнено поотделно от всеки делегат. Протоколът от заседанието на МО и индивидуалните заявления за регистрация следва да бъдат изпратени най-късно до 26 ноември 2014 г.

Задължително е избраните от МО делегати да са редовни, т.е. да са платили членския си внос съгласно горепосочените изисквания, или в краен случай да го платят на място в залата. В противен случай те няма да бъдат допуснати като редовни делегати, а само като гости.

Неплатилите членския си внос се приканват да го заплатят в оставащия до Националното събрание срок.

Всички останали (нередовни членове на партията, редовни но неодобрени кандидат-делегати, граждани, симпатизанти и др.) могат да присъстват в залата като гости, но единствено и само ако наличният капацитет от места в залата не е запълнен от редовните делегати. Гостите нямат право на глас при гласуванията, но имат право на изказвания.

 

Начала на обединение на Реформаторския блок

12.07.2013

Вече повече от 20 дни България протестира срещу олигархията и сливането на политиката с мафията, което разяжда отвътре страната ни. Демокрацията в България не работи, защото икономически и престъпни групировки контролират големите партии. Гражданите на България са отвратени от израждането на политическата система във фасадна демокрация. Зад парламентарно представените днес политически сили стоят едни и същи олигархични интереси. Точно те, а не общественият интерес, определят решенията и политиките на управляващите.

Гражданите на България са отстранени от собствената си държава, а нейните институции са впрегнати да работят срещу тях. Интересите на групировки и олигарси подчиняват и корумпират цялата държавна машина, овладяват ресурсите и унищожават правовия ред, конкуренцията и свободната инициатива. Дългогодишната власт на олигархични кръгове, на които Делян Пеевски и Цветан Василев са само лицата и регионалните монополи, за които ТИМ е само пример, ни превръща в най-бедните в ЕС.

България се откъсна от цивилизационния път на Европа, с което се превръща в проблем за европейската общност. Правят се достатъчно ясни стъпки, които предпоставят проблеми с членството ни в НАТО и ЕС.

Увеличава се пропастта между партиите в парламента и активните хора на България. Ние гражданите по площадите творим история, а тези залостили се зад стените на собствените си грехове изпадат в параноя, твърдейки, че срещу тях имало заговор и какво ли още не. Протестите демонстрират решимостта на българите да отхвърлят мафиотския модел на управление на БСП, ДПС, ГЕРБ и Атака. Нужна е мощна гражданска и политическа алтернатива на статуквото.

“Обединението прави силата” – ние създаваме обединение на гражданското общество срещу мафията.

Това е възможно. Чрез осъзнато усилие за изграждането на широк Реформаторски блок, отворен формат от политически партии, неправителствени организации и активни граждани.

Наша цел е изграждане на модерна и справедлива обществена среда чрез:

1. Нови изборни правила, гарантиращи честни избори.
2. Прозрачност и публичен контрол при финансирането на партиите. Целево финансиране, гарантиращо конкурентност и политическо представителство на българските граждани.
3. Освобождаване на съда, прокуратурата и полицията от политически, мафиотски и олигархични зависимости.
4. Безкомпромисно преследавне и наказание на корумпираните и злоупотребилите с власт.
5. Изваждане на регулаторните органи от зависимостите им от корпоративните и политически итереси.
6. Прилагане на стриктни  антимонополните правила за защита на конкуренцията, свободната инициатива и интересите на потребителите.
7. Равни възможности и честна конкуренция в обществените поръчки. Ново законодателство, гарантиращо изваждането на мафията от тях.
8. Деполитизиране на държавната администрация и персонална отговорност от държавните служители. Премахване на партийните и роднински назначения.
9. Включване на инструментите на пряката демокрация и гражданския контрол при вземането и изпълнението на решения на централно и местно ниво.
10. Остро противодействие на опитите за разделение на българската нация и противопоставяне на етнически или религиозен принцип.
11. Премахване на медийните монополи и прозрачност на медийната собственост, като гаранция за свободата на словото.
12. Опазване на българската природа и богатствата й чрез стриктно ново законодателство.

Вярвяме, че единственият начин да разрушим мафиотско-олигархичното статукво в България, е чрез обединение на усилията на партии и граждани. В името на върховенството на закона.

Днес правим първата стъпка.

София, 07.07.2013 г.

 

Зелените искаме оставка на кабинета, нов Изборен кодекс и нови избори в най-кратки срокове

18.06.2013

Проведеното на 22 и 23 юни 2013 г. Национално събрание на Зелените реши партията да работи за оставка на кабинета, нов Изборен кодекс и нови избори през месец октомври. В обновен състав, ръководните органи на партията получиха мандат от събранието за решителни действия за реформиране на политическия и икономически модел на държавата в подкрепа на човешките свободи, граждански контрол над управлението, подкрепа на средния, дребен и семеен бизнес, и структурни промени в правосъдието и сигурността, образованието и здравеопазването.

За съпредседатели на партията са избрани Даниела Божинова, Борислав Сандов и Андрей Ковачев. Сред новите лица, които бяха избрани в изпълнителния и националния съвет на Зелените са: Аглика Крушовенска – PR експерт; Андрей Ралев – еколог; Павел Антонов – журналист, Георги Пенчев – икономист.

Националното събрание на Зелените постави искане за:

1. Незабавно заявяване на готовност за оставка на кабинета Орешарски, тъй като този политически елит е изгубил доверието на твърде голям дял от българите, за да продължи да управлява.
2. Незабавна отмяна на действащия Изборен кодекс и поемане на политически ангажимент за изработване на нов кодекс преди новите избори.
3. Насрочване на новите избори през месец октомври 2013 г.

В междинния период до изборите сегашното Народно събрание трябва да изпълни единствено следните две задачи:  да състави програмно правителство за насрочване на изборите, и да изготви нов Изборен кодекс и да реформира Закона за политическите партии, заяви Андрей Ковачев, съпредседател на Зелените.

Принципите, въз основа на които да се проведат тези реформи, според Зелените включват:
– широко гражданско участие и на всички заинтересовани страни при изготвянето му и на промените в закона за политическите партии;
– гарантиране чрез кодекса на широко представителство на нови политически субекти и на малките партии и независимите кандидати;
– гарантиране чрез кодекса на пълен граждански, а не политически контрол и прозрачност на изборния процес, механизми на избор непозволяващи машинации и нарушения;
– премахване на властта на парите върху предизборния процес и върху кампаниите в медиите, както и премахване на всички останали финансови прагове за участие;
– равнопоставеност на всички избиратели.

Зелените: Настояваме за оттеглянето на ГЕРБ от ръководството на всички избирателни комисии

11.05.2013

След днешния скандал с 350 000 отпечатани незаконно бюлетини Зелените настояваме за проверка на всички отпечатани бюлетини с участието на представители на всички  регистрирани за участие в изборите политически субекти, както и на граждански представители.

Изискваме оттеглянето на представителите на ГЕРБ от ръководствата на всички избирателни комисии (ЦИК, РИК, СИК).

Настояваме да бъдат сменени представителите на полицията, които до момента са охранявали отпечатаните до този момент и разпределени бюлетини, както и започване на прокурорска проверка за евентуални нарушения при транспортиране и разпределяне на бюлетините.

Заявяваме, че при установяване на следващи нарушения или при неоттеглянето на ГЕРБ от ръководствата на избирателните комисии, ще настояваме за нова дата и рестартиране на избирателния процес.

Запознали сме ръководството на Европейската зелена партия, както и на групата на Зелените в Европейския парламент и имаме тяхната подкрепа. Чрез тях ще настояваме за разследване от институциите на Европейския съюз.

За контакти:

Борислав Сандов – съпредседател на Зелените – 0887096575

Христо Генев – 0889418926

Известни личности, подкрепили Зелените на парламентарни избори 2013

11.05.2013

Калин Терзийски, писател

Магдалена Малеева, тенисистка

Явор Захариев, музикант, вокалист на Gravity Co

Евгений Дайнов, политолог

Ива Дойчинова, журналист

Видеовизитки на зелените кандидати

11.05.2013

Борислав Сандов, водач на листата на Зелените в 23-и район, София; кандидат и в Смолян

Георг Тупарев, водач на листата в 25-и район, София; кандидат и в Ловеч

Десислава Алексова, водач на листата в София-област

Ивайло Стоименов, водач на листата в Разград; кандидат и в 23-и район, София

Надя Балабанова, водач на листата във Видин; кандидат и в 25-и район, София

Гергана Томова, кандидат в 23-и и 24-и район, София

Георги Пенчев, кандидат в 23-и район – София, и в Габрово

Анна Пелова, кандидат в 23-и район – София, и в Пловдив

Весела Костова, кандидат в 23-и район – София, и в Бургас

Красимир Симеонов, кандидат в 24-и район – София, и в Габрово

Стефан Балев, кандидат в 25-и район – София, и в Бургас

Аспарух Аспарухов: „Представителите на партиите работят против интересите на общината в стремежа си да заемат мястото на кмета”

11.05.2013

Интервю на водача на листата за София-област д-р Десислава Алексова с кмета на община Божурище и председател на регионално сдружение „Център” г-н Аспарух Аспарухов

Г-н Аспарухов вие сте кмет на Божурище и председател на Регионално сдружение “Център“. Можете ли да ни кажете нещо за това сдружение?

Сдружение Център за мен е нещо безкрайно важно и перспективно в живота на всеки един жител на 11-те общини, в които сме го създали. То включва столицата и 10-те общини около нея. Реално ние представляваме интересите на повече от два милиона души. Ще се опитваме да се възползване от всяка една възможност в следващия програмен период 2014-2020 г., която ще ни бъде предоставена от ЕС, като следваме един от основните приоритети в работата на Европа, а това е работата на регионален принцип. От това, което създадохме скоро ще започнем да берем плодовете на труда. Вярвам, че хората, които стоят в зеленото т.нар. политическо пространство винаги са достойни за уважение. Хора, които защитават преди всичко природата и всички екологични норми, следвайки законодателната ни уредба. Много ми се иска да намерим пътя и в тази посока един към друг и да си съдействаме.

Благодаря Ви! Един от приоритети нa “Зелените” е опазване на природното и културното наследство. Как виждате развитието на туризма в туристическите комплекси?

Смятам че в България има не малко построени курорти в минали години. В никакъв случай не трябва да отиваме във варианта Слънчев бряг. Смятам, че трябва да развиваме каквото имаме и смятам, че има какво да ремонтираме. Не смятам, че е безкрайно важно да надграждаме в този етап. В по-късни етапи, ако необходимостта го наложи наистина, тоест запълнят се възможности – имам предвид зимен туризъм в Пампорово, Банско, Боровец, Витоша, тогава вече може да се мисли за нещо на следващ етап, но за момента смятам, че капацитетът на съществуващите е достатъчен. Основният акцент трябва да е върху развиването на това каквото имаме. Необходими са едни добре организирани ремонтни работи и модернизиране на базите. Много е важно да се разбере, че на колкото повече места създадем поминък на хората чрез туризъм, реално ще задържаме и не малък брой млади хора, които да развиват себе си и респективно държавата. Демографският срив е сериозен и ако ние като представители на местните структури на властта не се обърнем с лице към този проблем това ще демотивира не малък брой млади хора и ще създава един допълнителен дефицит на доверие следствие на това, което се наблюдава, а именно концентрация на туристически ресурси в няколко ръце и желание на определени лобита да насочват туризма в определени посоки.

Приоритет за “Зелените” е и образованието. В тази сфера Сдружение “Център” си сътрудничи доста добре с водещи университети. Моля, споделите ни вашия опит в тази сфера.

Ние подписахме доста меморандуми за сътрудничество не само с университети, но и с БАН. Там виждам много скрити резерви. Хората от академичната общност разполагат с необходимите нива на знание и е крайно време да започнем да ги използваме. Правим всичко, което е възможно и вече имаме два проекта. Единият е позиционирането на Ветеринарния факултет към Лесотехнически университет на територията на Божурище, за което благодаря. Благодаря и на Министерството на отбраната, което прехвърли терена на едно бивше поделение. Мисля си, че образованието е изключително сериозен приоритет за България. Общите статистически данни, които достигат до нас са, че нивото на образованието в страната пада. Динамичното развитие на човечеството изисква и други нива на образование вече и си мисля, че “Зелените” правилно сте се ориентирали към образованието като ваш приоритет.

“Зелените” виждаме бъдещето на енергийната независимост на страната изключително във възобновяемите източници на енергия и постигането на енергийна ефективност. Какво е Вашето мнение по проблемите, свързани с енергетиката в България?

Със сигурност не трябва да отиваме в крайности. Трябва да се търси мнението на специалистите и професионалистите в тази област, като разбира се трябва да се съобразяваме с природните дадености и да се спазват всички екологични норми, които съществуват. Човечеството се движи прекалено динамично. Трябва да сме внимателни със всичко ново, тъй като новите неща не е имало време да бъдат утвърдени и изпробвани, за да не доведе това до екологични катастрофи, които да създадат проблеми на идните поколения. Например, при сондажите за проучване и добив на шистов газ се използва твърде спорната технология хидравлично разбиване или т. нар. “фракинг”. Технологията използва мощно налягане и множество опасни химикали, проникващи във водите и почвата, което е твърде опасно за здравето на хората, застрашава земеделието и може дълготрайно да увреди развитието на туризма по местата, където се прилага.

В предизборната кампания се натъкнахме на общини със силно партийно влияние. Вие сте единствения безпартиен кмет в София област. Срещате ли трудности в тази насока?

Съдбата на независимите мажоритарно избрани кметове не е никак лека. Преодоляваме редица трудности, които трябва да преодолеят и всички онези партийни кметове. Има и допълнителен натиск, който получаваме в определени моменти. За наша радост успяваме за този момент да ползваме един градивен, конструктивен тон, подобаващ за структури на изпълнителната власт и на партиите. Не ние е леко, но истината е, че ние получаваме доверието на хората след един мажоритарен избор. Смятам, че в населени места, които са с по-малък брой население, възможността хората да избират мажоритарно, тоест да познават своя избраник е основна възможност те да контактуват с местните структури на властта и да решават по-лесно своите проблеми. Според мен това е нещо, което дава допълнителни перспективи за развитието на малките населени места, но истината е тази, че има моменти, в които се сблъскваме с огромни трудности, най вече по време на избори. Подобни случаи имаме в община Божурище. Представителите на партиите, които са копирали тези неща, в момента използват всякакви възможни начини да дискредитират нашия труд. За съжаление голяма част от тези хора подадат в общинските съвети. И мига, в който попаднат работят против интереса на общината с идеята да заемат мястото на мажоритарно избрания кандидат. Ползват всякакви форми и начини да се доберат до мястото на кмета. Има такива проблеми навсякъде и трябва да се инициира някаква законодателна промяна, за да бъде възможно кандидат кмета да участва в избори, единствено и само за кмет, защото в момента в които той не бъде избран започва да работи с всички сили и средства срещу избрания кмет и това е изключително деструктивно за развитието на държавата. Тук е важно да се отбележи, че трябва да има възможност и общинските съвети да имат влияние директно в общините.

Как оценявате работата на “Зелените” до сега и представянето ни в кампанията?

Радвам се, че сдружение “Център” получава доверието на хората, които стоят в зеленото политическо пространство и които държат на всичко зелено в България. Много впечатляващо е всичко това, което правите. Но не бъдете никога крайни, защото това е нещо, което създава дефицит на доверие у хората. Нека да търсим заедно диалога още в генезиса при решаването на какъвто и да е проблем. Вярвам че с един конструктивен диалог и с добрите професионалисти, които сме останали в България ще създадем условия голяма част от младите хора в България да се развиват и вярвам че “Зелените” ще бъдат едни от градивните хора в тази посока.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA              OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Закриване на кампанията на Зелените във Варна

10.05.2013

Кандидат-депутатите от листата на Зелените във Варна канят на среща всички симпатизанти по случай закриването на кампанията.

Събитието ще проведе в приятна обстановка, за да отговорим и на последните въпросителни с добро настроение – като начало (а не край) за нашата работа след изборите.

Времето: на 10 май от 18.00 до 20.00 в центъра на Варна

Мястото: Етажа на Бистро Европа срещу ФК

Варненци инициираха местен референдум за Морската градина

08.05.2013

Варна може да се поздрави с внасянето на над 31 000 подписа за провеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на Варна. Подписката за иницииране на местен референдум бе организирана от Инициативен комитет на граждани начело с Юлиян Чолаков, председател на Сдружението за оптимизиране на правосъдието и администрацията (СОПА). Заместник-председатели на Инициативния комитет са адвокат Марин Маринов и архитект Калина Павлова, водач на листата от кандидат депутати на Зелените във Варна, № 26 в бюлетината.

Зелените дейно участват и подкрепят гражданите на Варна в борбата им да запазят крайбрежната плажна ивица на града си като паркова зона за отдих, неразделна част от Морската градина. Протестите на варненци текат вече четвърта година, а в подписката за местен Референдум се включиха да помагат и много доброволци и кандидат-депутати на Зелените.

Внасянето на подписите бе съпроводено със странен сигнал за бомба в община Варна, постъпил точно по уговореното с администрацията и журналистите време за внасяне на подписката.

Надяваме се на сесията на Общинския съвет на Варна на 15 май най-сетне да се вземе решението за насрочване на местния референдум, заедно с предстоящите кметски избори, с което и ще се спестят пари на данъкоплатците.

Междувременно събирането на подписи продължава за набиране на резервен брой подписи, които ще се внесат в случай, че проверката на подписката установи невалидни подписи.

Гражданите на Варна могат да се подпишат и да носят попълнени листчета и на щанда на Зелените  между пл. Севастопол и входа на Морската градина от 16:30 ч. до 19:30 ч.

IMG_20130425_171025

IMG_20130425_162248  902698_10201166779840856_651732664_o

Проф. Евгений Дайнов подкрепя Зелените

06.05.2013

Българският политолог и професор в НБУ Евгений Дайнов: „ Не ви ли омръзна да живеем в страна, в която времето е спряло. Едни и същи хора спорят за едни и същи неща по един и същи начин. Кой по-ляв, кой по-десен, кой най-десен, кой автентично десен. Стига сме спорили за стари неща по стар начин със стари физиономии и стари партии, които имат само минало”.

Още..

Ива Дойчинова подкрепя Зелените

01.05.2013

Журналистът Ива Дойчинова: „Аз подкрепям Зелените, защото от всичко, което видях в съзнателния си живот по време на всички сегашни управления от епохата на прехода, правилата доколкото ги имаше бяха прегазвани и видяхме как и горите, и планините, и реките и най-вече Черноморието бяха дълбоко съсипани…. Именно затова смятам, че Зелените първо имат една много хубава европейска програма …

Още…

Декларация на Зелените срещу незаконното подслушване

27.04.2013

ПП ЗЕЛЕНИТЕ винаги е за нормалността, правото на съществуване, съзидание и просперитет на всеки един човек, достойно и без намеса в живота му.

Ние не само протестираме срещу незаконното подслушване, ние сме направили необходимото да информираме гражданите, сезирали сме всички институции, можещи да вземат отношение в България и ЕС, ЕК, така можем на този етап да подкрепим демокрацията и свободата ни.

Днес, за пореден път се оказва, че има действия на онези, които ни смятат за подчинени – бившите управляващи от ГЕРБ и неистовото им желание да могат да задават дневния ни ред:

– какво да мисли и правим

– с кого да сме приятели

– как да възпитаваме децата си

– как да протича животът ни.

Днес вече не става дума само за политика, става дума за брутално потъпкване и пренебрегване на законите на страната и принципите на демокрацията. Ясно е намерението да бъдем върнати назад във времето и да съществуваме като поданици на „бананова” държавица в Европа.

Нашата ясна и открита позиция е казана многократно.

Днес пред България има нов избор – Цивилизационният.

Днес политическите послания преминаха на втори план.

Днес следва да подкрепим нашия общ цивилизационен избор на демократи, зачитащи живота и правото на лично пространство на другия, правото му на свободно слово и правото му да участва в обществения живот на страната ни без страх.

 

Този избор е човешкият, правовият, този избор сме направили и ние като хора, така декларираме, че ще бъде!

Не осъждаме СРС-тата изтекли в медиите, не осъждаме един министър дръзнал да каже истината сега, а преди това мълчал си. Тях има кой да ги съди. Призоваваме всички граждани, политически субекти, заявили желание да участват в управлението на страната, всички граждански организации да заявим и отстояваме своята категорична позиция, че подобни действия и произвол НЯМА СЕ СЛУЧВАТ ПОВЕЧЕ!

Убедени сме, че ще работим така, че да не се произвежда страх.

Политиката, целяща подчинение и покорство, принадлежи на миналото и трябва да си остане там!

Ние сме свободни, всеки свободен е добре дошъл да защити цивилизования си избор!

 

 

 

 

 

Зелените отбелязват годишнината от катастрофата в АЕЦ Чернобил (видео)

25.04.2013

От 18 ч. на 26 април, датата на чернобилската трагедия, членове и симпатизанти на Зелените и антиядреното движение в България ще почетат паметта на жертвите с едночасово бдение пред паметника на Патриарх Евтимий, край шатрата на Зелените, под надслов „Бием барабаните за Чернобил“.

Петнайсет барабана и тарамбуки ще звучат и в продължение на един час вместо сирени. Освен символ на надеждата и силата на живота, ударната музика ще припомни на гражданите за престъпното отношение към живота на хората, демонстрирано от безотговорните криминални режими в България и СССР, чиито политически наследници доминират и днес политиката и икономиката у нас.

Музикантите ще бъдат облечени в белите защитни облекла, символизиращи уязвимостта на човешкото здраве от произвола на алчни и безскрупулни политически и икономически интереси, които и до днес търсят начини да продължат да експлоатират и развиват ядрени мощности за личното им обогатяване и без грижа за здравето и сигурността на българите.

Зелените са политическата сила, носител на обществения натиск за прозрачност, законност и гражданско участие в управлението от 2008 г. насам, която участва в парламентарните избори през 2013 под надслов „Има различна политика“.

През зимата на 2012 г. Зелените бяха съорганизатори на инициативния комитет „Зелените алтернативи,“  чрез който съвместно с Българската антиядрена коалиция и Българска фотоволтаична асоциация единствени проведоха кампания против ядрената енергетика по принцип. ЦИК заличи регистрацията на комитета за референдума под формален предлог.

Зелените се отзоваха на сигнал за изкореняване на живи дървета

24.04.2013

Кандидати-депутатите на Зелените от 23-и район в София Борислав Сандов и Веселин Веселинов се отзоваха на сигнал на граждани от ЖК Младост 3 за премахване на възрастна дървесна растителност в прилежащо междублоково пространство.

Проектната документацията за инвестиционен проект, представена от собственика на имота, преди задълбочен прочит изглежда перфектна от правна гледна точка.

Моралната страна относно уплътняването на свободните междублокови пространства остава отворена. Съществува ли морал в инвестиционните намерения; до каква степен е длъжна Столична Община да информира обитателите си за плановете и застрояването, което се предвижда близо до домовете им; или гражданите са принудени сами да търсят правата си и информация за случващото се в града?!

Във връзка с разглеждането на Подробния устойствен план на територията, гражданите със съжаление научиха и за предвидена масивна сгради с много високи параметри на застрояване в непосредствена близост до жилищата им.

Предстои допълнително разглеждане и изясняване на случая, като Зелените ще продължим да го следим и да подкрепяме каузата на гражданите, борещи се за нормална и здравословна градска среда.

Видеорепортажа на OffNews.bg по случая можете да видите тук.

Snimki Mladost darveta

 

Зелените на протеста в защита на Пирин

22.04.2013

Зелените се включиха в протеста под надслов „Пирин е в беда, спасете го сега“, организиран от Коалиция „За да остане природа в България“.

Събитието бе предизвикано от неблагоприятното развитие на казуса Национален парк Пирин и продължаващите действия на Министерството на околната среда и водите, макар и с нов министър в лицето на Юлиян Попов, в посока узаконяване на нарушенията на концесионера на ски зона Банско „Юлен“ АД и удовлетворяване на противозаконните стремежи за разширяване на ски зоната.

Исканията на протестиращите са:

– Министерски съвет да не придвижва процедурата за промяна на плана за управление на НП Пирин;

– Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов да отмени решението на своята предшественичка Нона Караджова и да върне процедурата за екологична оценка;

– Министърът да направи постъпки за прекратяване на договора на Юлен поради системно нарушаван обществен интерес.

Преди началото на шествието, тръгващо от паметника на патриарх Евтимий в София, на щанда на Зелените, където се събират подписи в защита на Пирин и Черноморието, се разигра уличен куклен театър с участници Министър Джулиън, Дочка Манева, Цеко Минев и др. В постановката, наречена „Загубеният глас“ министърът се чуди къде си е загубил гласът и кой говори вместо него.

Сред протестиращите се виждаха мнозина представители на Зелените, облечени със зелени светлоотразителни жилетки, а кандидат-депутатите от листата на партията Петко Цветков, Борислав Сандов, Андрей Ралев и Свилен Овчаров говориха от трибуната.

Шествието тръгна от Попа по бул. Патриарх Евтимий със скандирания „Пирин не е баница“, „Природа, не бетон!“, „Долу Цеко от Пирин“, след което стигна до НДК и завърши на Моста на влюбените, където преди две години се проведе първият протест срещу готвените от Народното събрание промени в Закона за горите, които в крайна сметка бяха отхвърлени с президентско вето през лятото на 2012 г. вследствие на гражданския натиск на протестиращите от Орлов мост.

Видео от днешния протест можете да гледате ТУК!

378183_565819890124787_872620143_n 310803_565819786791464_1552375009_n32374_565819936791449_1541129251_n44462_565819963458113_1323332230_n733980_10151402787278339_345221991_nPirin603622_10151402787723339_482509073_n164905_10151402793843339_1220833587_n44434_10151402793428339_148476359_n44396_10151402793203339_112716807_n922824_10151402793403339_1685455768_n   72128_10151402792523339_768604831_n

Зелените на протеста срещу подслушването

22.04.2013

Представители на Зелените се включиха в протеста по повод скандала с подслушването и полицейщината в страната, който се проведе в неделя.

Участие в акцията взеха водачът на листата в 24-и район София Петко Цветков и членове на Предизборния щаб на Зелените, а водачът на листата в Кюстендил Лилия Костова заяви от трибуната, че хубаво, че демокрацията и стремежът към по-малко милиционерщина може да обедини различни партии, както и безпартийните граждани, и че, за съжеление, големите уши, правени за протест преди две години, са все така актуален аксесоар.

Sammel_2011-10-10_8579_grupa02_acSammel_2011-10-10_8577_grupa_acSammel_2011-10-10_8587_govoritelka_01_acSammel_2011-10-10_8566_Borjana_ac Sammel_2011-10-10_8570_Dajnov_acSammel_2011-10-10_8591_lili-s-ushi_ac

Регистрация за гласуване по настоящ адрес до събота, 27 април

22.04.2013

Скъпи зелени приятели,

Ако живеете на адрес, различен от този по лична карта, можете да подадете заявление за регистрация за гласуване по настоящ адрес най-късно в събота, 27 април.

За целта трябва да занесете в общината по настоящ адрес попълнен екземпляр от тази бланка.