Зелените: поредният „енергиен шлем“ ни обрича на зависимост и застой

11.08.2016

Позиция на ПП „Зелените“
11.08.2016

След като експертите още изчисляват колко милиарда евро загуба ни донесе (и продължава да носи) големият „енергиен шлем“ на Георги Първанов, дойде ред и на Бойко Борисов да се пробва с руската рулетка. След телефонен разговор с Владимир Путин миналия петък, премиерът изведнъж започна да чертае светло атомно и газово бъдеще (с държавно участие). Явно и според него, за да влезеш в историята, трябва да подхванеш гигантски неефективни проекти, за които бъдещите поколения ще се чудят как „дори само да ги боядисат“, с каквито думи самият Борисов възхвалява диктатора Тодор Живков.
.
В момента по света почти не се строят ядрени реактори, защото конкурентоспособността им спрямо редица алтернативи начини за производство на електроенергия намалява с бързи темпове, а редица страни-членки на ЕС и градове в тях си поставиха амбициозната цел след 2030 г. да развиват икономики изцяло базирани на алтернативни източници на енергия. Освен това, само от началото на годината добивът на електроенергия в България е намалял с 12%, основно заради спадналия почти наполовина износ и запазващите се ниски нива на вътрешно потребление. Тези данни показват, че нямаме нужда от нови гигантски мощности и икономическият смисъл на един нов блок, независимо дали в Белене или Козлодуй, е повече от съмнителен. Всъщност, смисъл би имало предимно за строителите на централата, за техните контрагенти и за личностите, стоящи на входа и изхода на българо-руските енергийни отношения. Нова голяма базова мощност означава замразяване на конкуренцията на пазара на електроенергия за десетилетия напред, като държавата ще загуби основанието си да търси и стимулира енергийната ефективност и чистата и безопасна енергетика.
.
Зелените нямаме нищо против и даже бихме насърчавали частни проекти, осигуряващи енергийната независимост на домакинствата и базиращи се на алтернативни източници на електроенергия. Що се отнася до „Южен поток“ обаче, той беше замислен и беше започнал да се реализира изцяло в изгода на руската страна и като енергийно оръжие на руската политика срещу ЕС. Малка подробност е, че покрай него имотни далавери направиха и близки до властта банки, които успяха да продадат притежавани от тях парцели на цени с десетки пъти над пазарните.
.
Всичко това ни кара да се съмняваме, че новият „шлем“ е по-скоро елемент от предизборната кампания за президентските избори, на която двама генерали ще се надпреварват да доказват страстта си към силната ръка и към олицетворяващите я лидери в региона. Силата на един държавник не е в това да гледа социологическите данни и да взема решения на тяхна база, а да успява да осигури на държавата позиция с повече предимства. Няма как да станем енергийно по-независими, като вкарваме милиарди в проекти, зависещи изцяло от Русия, от която вече зависим над 75% като източник на енергия.

Зелените продължаваме да настояваме, че пътят към енергийната независимост на България и на отделните домакинства  е възможен чрез нови и чисти технологии, позволяващи местно производство и конкуренция на пазара.

Първична енергия България 1965-2010

Консумация на първична енергия в България за периода 1965-2010 (милиона тона нефтен еквивалент). Източник: Tatjana Ljubimtseva, Естония

ВАС потвърди – избирателните комисии са над закона, а резултатите от изборите са въпрос на „творческа дейност“

10.08.2016

Позиция на ПП „Зелените“
10 август 2016 г.

През м. юли 2016 г. Върховният административен съд (ВАС) очаквано потвърди решението на Административен съд София-град (АССГ), с което бяха отхвърлени жалбите за избора на общински съветници в София, като изцяло поддържа спорните мотиви на АССГ и създава опасна практика, която „бетонира“ възможността за договорки между членовете на секционните избирателните комисии (СИК) и така „легитимира“ практиките за преразпределение на действително подадени гласове чрез анонимни, немотивирани поправки в изборните протоколи от членовете на СИК.

При определяне на състава на ВАС, който разгледа делото за избора на общински съветници в София, не бяха допуснати журналисти, чието присъствие да гарантира на обществото, че е спазен принципът на случайно разпределение на делата. Още от този момент възникнаха съмнения за изхода на делото.

Особено притеснително е страновището на ВАС, че „липсата на каквито и да били поправки в оспореното съдържание на протоколите на СИК, липсата на спорове между членовете на секционните избирателни комисии относно броя на действителните и недействителните бюлетини, липсата на особени мнения на членовете на комисиите, както и липсата на постъпили жалби и възражения, не дават основания за повторното преброяване на бюлетините, в които са отразени гласовете на избирателите“.

Фактически  ВАС е възприел изключително спорното становище на АССГ, че протоколите на СИК и ОИК не подлежат на съдебен контрол за законосъобразност, като е обосновал това с нелогични мотиви, а именно, че присъствието на застъпници и фактът, че членовете на секционните избирателни комисии са от различни политически сили, според съда, са гаранция за законосъобразните действия на членовете на секционната избирателна комисия, при провеждането и отчитането на изборните резултати. На практика, ВАС установява безконтролност на секционните избирателни комисии. Ако членовете на определена СИК се договорят по между си да изкривят изборния резултат, като например унищожат целия вот даден за определена партия и го разпределят по между си, според това порочно решение на ВАС няма орган, който да отмени този порочен акт, тъй като няма да има особени мнения на членовете на съответната СИК.

Притеснително е също така, че ВАС е потвърдил решението на АССГ в частта, с която множеството фрапиращи поправки в протоколите на СИК съдът тълкува абсолютно неоснователно като поправка на очевидни фактически грешки, при условие, че в голяма част от протоколите са извършвани поправки от неизвестни лица, без подпис, което води до извода, че тези протоколи са официални документи с невярно съдържание.

Съпредседателят на Зелените Петко Цветков заяви: „Според ВАС секционните избирателни комисии не са длъжни да спазват закона, а резултатът от изборите е въпрос на „творческа дейност“. Не че това не ни беше известно от масовите нарушения на изборните правила през последните години, но когато това бъде потвърдено от съда, остава убеждението, че цялата система работи за запазване на статуквото и че в България не се провеждат свободни и честни избори. Ето защо още веднъж заявяваме, че без провеждането на истинска съдебна реформа няма да дочакаме промяна и спазване на правилата“. Частично решение на тези проблеми може да бъде постигнато като в съставите на секционните, районните и общинските избирателни комисии бъде въведена квота за извънпарламентарни партии и инициативни комитети, която да бъде попълвана чрез жребий.

Предвид предстоящите президентски избори и национален референдум на 6 ноември 2016 г. Зелените завяваме желанието си за сътрудничество с други организации и партии за изграждане на мрежа за документиране и превенция на нарушенията на изборното законодателство, а така също за съвместни действия, които да доведат до реална промяна в съдебната система.

Ретроспекция на казуса

Срещу Решение № 1182-МИ/19.00ч./София, 28.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия София(ОИКСофия) бяха подадени жалби от 22–ма жалбоподатели, а  като заинтересовани страни са конституирани всички 61 общински съветници.

В предходното производство в АССГ от името на Зелените на основание 193 ГПК и чл. 144 АПК  оспорихме верността на описаните в жалбата ни протоколи. В жалбата ни имаше искане да бъдат изискани от Общинска избирателна комисия – гр. София оригиналите на изборните книжа на 105 бр. секционни избирателни комисии, с оглед данните за повече от 270 загубени гласа, както  и да бъде назначена съдебно техническа експертиза, която да провери достоверността на данните отразени в оспорените от нас протоколи. По делото бяха предоставени  общо 1575 протоколи на СИК, като повече от 500 от тези протоколи са оспорени от жалбоподателите.

АССГ в заседанието си на 10 ноември 2015 г. предостави срок на страните едва до 17:00 часа на 12.11.2015г., в който срок те да се запознаят с всички доказателства по делото (1575 протокола на СИК и множество други доказателства) и указа на жалбоподателите, че в същия срок следва да конкретизират исканията си с конкретни протоколи и посочване на нарушения, какво се оспорва и др. Бе отказан достъп на упълномощени представители на Зелените до изборните книжа, предадени от ОИК София на АССГ  и по този начин бе възпрепятствана възможността за запознаване с всички протоколи. В указания кратък срок, Зелените успяха да посочат ат 18 протокола с нарушения.

С Определение № 6204/16.11.2015 г. АССГ откри производство по установяване на истинността на протоколи от СИК, като цялата тежест за представяне на доказателства за нередности в изборните протоколи бе прехвърлена на жалбоподателите. В същото време,съдът остави без уважение   искането на Зелените и другите страни по делото за повторно ръчно преброяване и за допускане на експертизи, като се позова на липсата на особени мнения и възражения на членовете на СИК, отразени в протоколите. Съдията Николина Янчева отхвърли и исканията за събиране на доказателства чрез разпит на свидетели. Остави и без уважение голяма част от останалите искания на жалбоподателите. Но най-скандален бе отказът за допускане на съдебно-техническа експертиза, която обективно  да провери резултатите.

По този повод, адвокатът на Зелените Иван Велов тогава коментира: „Намираме този отказ за незаконосъобразен и необоснован, още повече, че ни бе възложена доказателствената тежест, а бяха отхвърлени всички наши доказателствени искания. На заседанията на 18 и 20.11.2015 г. жалбоподателите (Зелените, Реформаторския блок, БСП и др. политически сили) отново отправиха описаните по-горе искания за повторно ръчно преброяване и за допускане на експертизи на протоколите, но съдът отново ги остави без уважение.” В последните заседания бяха направени няколкоискания за отвод на съдия Янчева, които бяха отхвърлени.

Приложени:

Решение№ 5782/, 16.05.2016 по Адм. Дело 859/2016 на ВАС – Четвърто отделение

Решение №8035/17.12.2015 по Адм. Дело 10609/2015, постановено от Административен съд – София град, 26 състав

 

Българските депутати се отдадоха на клиентелизъм в сянката на Брекзит

01.07.2016

ПП „Зелените“

1.07.2016

Неприятният шамар от Брекзит-а продължава да отеква и редица анализатори и водещи политици, включително в България, започнаха да обясняват как Европейският съюз има нужда от реформи. За съжаление обаче в родния случай само за последните десетина дни думите се разминават кардинално с реалността.

 

Вместо да дефинира смислена визия за бъдещето на обединена Европа и ролята на България в нея, Парламентът се подготвя да гласува закони, които ограничават конкуренцията в транспорта, въвеждат „данък адвокат“ за фирмите, а за капак прие изцяло партийни назначения в Комисията за защита на конкуренцията. Зелените сме силно обезпокоени, че депутатите отново поемат риска да прокарват собствения си лобистки дневен ред и циментират статуквото, вместо да работят над истински реформи, които отпушват пътя към смислена европейска политика и свободната стопанска инициатива в редица сектори.

Зелените сме силно обезпокоени, че депутатите отново поемат риска да прокарват собствения си лобистки дневен ред и циментират статуквото

Още през миналата година бяхме първата партия, която реагира негативно на забраната на услугата „Юбер“, затвърдила монопола на таксиметровите фирми в София. Сега, с промените в Закона за автомобилните превози, депутатите на практика рискуват да забранят споделените пътнически превози на дълги разстояния, давайки правомощия на служители на ДАИ да установяват случаи на така нареченото „споделено пътуване“, като изискват сведения от пътниците в дадена кола. Това директно ще спъне иновациите и навлизането на нови технологии в сектора, което ще въздейства негативно както на конкуренцията, така и на околната среда.
След залежаването от над година на Закона за адвокатурата пък, депутатите лобисти му дадоха рестарт с идеята всички фирми да са задължени да ползват услугите на адвокат при контакт с органи на държавната администрация. За нас това е практически въвеждане на изцяло нов данък, който далеч няма да е безобиден за малкия и средния бизнес. И напълно неоправдано вкарване на посредници в отношенията на компаниите с данъчните и други органи. Повишаването на разходите за бизнеса, и то заради такава откровена глупост, за нас е напълно неприемливо.

За капак, изборът на председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията изхвърли извън борда единствения предложен независим експерт – икономиста Георги Ганев, като неговата кандидатура беше подкрепена от едва двадесетина депутати. За сметка на това, избраният ръководител на регулатора идва от семейство от „наши“ хора – съпруг съдия в Конституционния съд и син – народен представител от ГЕРБ. Да имаш роднини на отговорни позиции, разбира се, само по себе си не е порок. Но обръщаме внимание, че сегашната система ражда цели семейни кланове политици и рискът от тяхното окопаване и служба на партии, а не на обществото, е напълно реален. Пренебрегнато беше конкурсното начало при избора на ръководство на КЗК, като той беше извършен изцяло с партийни квоти. Такива получиха не само управляващите от ГЕРБ, СДС, ПФ и партията на Ковачки, но също така и БСП и ДПС. Сякаш да се докаже, че няма реална парламентарна опозиция и обществото е разделено по признака управляващи/управлявани, което пък води до появата на поредните „спасители“ тип Бареков, Борисов или Сидеров.

Опасяваме се, че, под прикритието на „стабилността“ и рисковете след Брекзит, депутатите са улисани в прокарването на решения, които изцяло съдействат за спъването на икономическото и всякакво друго развитие на България. Категоричното ни мнение е, че промените в Закона за автомобилните превози и в Закона за адвокатурата, ограничаващи икономическата свобода ,трябва да бъдат спрени. Както и че промените в регулаторите като Комисията за финансов надзор трябва да се случат максимално бързо и при прозрачна процедура. Ако депутатите продължават да се занимават с дребните и не толкова дребните си схеми, много скоро ще се окажат абсолютно негодни и ненужни за ролята, която би трябвало да изпълняват. А именно, да реформират обществото по посока на повече свобода и професионализъм на администрацията, а не към още шуробаджанащина.

ПАРЛАМЕНТ

Становище на Зелените относно проекта на Закон за концесиите

04.05.2016

До: Бойко Борисов
Министър председател
Правителство на Република България
София, бул. „Дондуков“ No 1

СТАНОВИЩЕ
От Петко Димитров Цветков, Съпредседател на ПП Зелените

Относно: Проект на Закон за концесиите, публикуван в Портала за обществени консултации на Mинистерски съвет на 19.04.2016 г.

Петко Цветков, съпредседател на Зелените

За съжаление сме свидетели на поредния опит изключително важни за обществото закони да бъдат приемани без широко публично представяне и обществен дебат, и публикувани за обществени консултации в период на официални празници без достатъчно време за коментари и становища от граждани и организации.

Липсва сериозна обосновка за нуждата от приемането на нов Закон за концесиите, а от предложените текстове прозира желание за поредното разграбване на обществените ресурси и държавата.

Особено притеснителни са следните „нововъведения“:
1. „Скрита приватизация“ на обществените ресурси като се създават условия за облагодетелстване на концесионера чрез придобиване собствеността върху възложените от държавата и общините строежи за обществена полза, както и собствеността върху допълнително изградените законни и незаконни строежи в границите или в съседство на концесията; и създаване на „вечни концесии“ чрез премахване на нормативно определения максимален срок на концесиите за строителство и за услуги (т.е. отпада досегашния срок от 35 г.). Законопроектът създава условия за безсрочен и цялостен контрол на частни лица върху управлението на публичните ресурси и имоти, какъвто вече се наблюдава при концесията за ски зона Банско в НП Пирин.
2. Предоставяне на неограничени права на концесионера и върху прилежащите територии и публични мрежи на техническата инфраструктура, което е в противовес с обществения интерес и интереса на другите ползватели на тези територии и мрежи.
3. Освобождаване на концесионера от потенциалното задължение да извършва концесионни плащания към държавата/общината при концесии за строителство или услуги, при които концесионерът получава приходи от стопанската дейност.
4. Субективна намеса и смесване на процедурите за избор на концесионер – освен чрез открити конкурси, концесиите ще се раздават и чрез предварителен подбор и договаряне с кандидатите. При условията на висока корупция в държавата всяка субективна намеса в процедурите за избор на концесионер е предпоставка за ограничаване на конкуренцията за сметка на фаворизирани фирми.
5. Противоречие с Директивата за концесиите, съгласно която концесионерите получават приходите от експлоатацията на обекта на концесия и носят оперативния риск. С предложения текст се дава възможност концесионерът да е дружество с участието на държавата или общината и това дружество да се разпорежда с публично имущество, което означава, че оперативния риск се прехвърля частично обратно върху публичния орган.
6. Прехвърляне на отговорността за отдаването на концесиите от колективните органи като Министерски съвет и общински съвети върху отделни министри и кметове, с което процедурата става по-непрозрачна и необективна.
7. Премахване и липса на всякакви процедури за участие на обществото и българските граждани в процеса на вземане на решения по предоставянето на публичните ресурси под концесия.

Ето защо настояваме проектът за нов Закон за концесиите да бъде подложен на широк дебат и обществени консултации по:
1. Философията на проектозакона, и какви интереси обслужва той?
2. Доколко предложеният текст за закон защитава обществения интерес и държавата като защитник на този интерес?
3. Въздействието на действащите концесии и пълна оценка на въздействието на законопроета върху всички икономически сектори и свързаното законодателство.

Зелените сме за пълна прозрачност и проверки на еврофондовете

03.03.2016

Декларация на ПП „Зелените“

03.03.2016

Стремителното падане на България в класациите по медийна свобода вече не е тайна за никого. То се дължи, до голяма степен, на поставянето на хранилка от властта на значителна част от бранша. Еманация на това е медийният кръг, придобил популярност сред хората като „Прас прес“. Групировката се ползва като бухалка, насочена срещу противниците на определена част от правителството и на олигархията. Под прицела ѝ са, както неудобни политици, така напоследък и екологичните неправителствени организации. Мотивите са много ясни – чрез втълпяването на клишето „всички са маскари“ да се оправдаят подаръците на властта към олигархията.

Тъй като прозрачността е един от водещите принципи на Зелените, ние смятаме, че това трябва да бъде най-адекватният отговор на обвиненията на „Прас прес“. Затова и призоваваме всички получатели на евросубсидии и ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и другите органи, които ги одобряват и разпределят, да предоставят максимална и леснодостъпна информация за реализираните проекти, изразходваните средства и постигнатите резултати по тях. Става въпрос не само за финансирането на природозащитни проекти, но и за всички останали сфери на действие на европрограмите като развитието на селските райони, конкурентоспособност, строителство и други. Според нас създаването на много по-подробна от сегашната информационна система за управление и наблюдение ще повиши прозрачността, а оттам – доверието и ефективността на вложените пари, както и ще ограничи възможностите за злоупотреби.

Абсурдно е да се поставят въпроси от рода на: „Защо за редки животински видове се отделят толкова пари, докато българските пенсионери разполагат с 200 лева на месец?“ Както опазването на природата, така и повишаването на доходите трябва да са приоритети и не може едното да става за сметка на другото. Наличието на фондове за природозащитни каузи е израз на цивилизационно развитие в Европейския съюз. Иначе бихме се превърнали в хищническа държава като латиноамериканските страни от 80-те години на 20. век.

Тъй като нападките от страна на послушните на властта медии се опитват да удрят върху репутацията на Зелените, настояваме и за мащабни проверки от външни институции за начина на изразходване на евросредства, които да започнат от програма „Околна среда“, като обхванат и абсолютно всички други сектори. Това би съдействало и за изчистването на имиджа на Европейския съюз в България, който като че ли страда от водещата се хибридна война.

Зелените нееднократно алармирахме, че политиката на правителството към еврофондовете като панацея за излизането на икономиката на България от кризата е изцяло погрешна. Влагането на средства за опазване на околната среда, за развитие на изостаналите региони, земеделие, инфраструктура безспорно би могло да бъде изключително полезно, ако се прави както трябва. Ако обаче средствата се използват за обогатяването на близки до властта олигарси, те имат по-скоро вредно влияние върху икономиката. Защото нарушават конкуренцията в редица отрасли и принципите на пазарното стопанство. И създават уродливи явления като „Прас прес“, чиято цел е не да са обективни медии, а да бъдат бухалки на олигархията срещу гражданите и неудобните на властта. Зелените сме категорични, че в България днес, освен безусловна реформа в съдебната система, има животоспасяваща нужда от ново медийно законодателство, което да спре зомбирането на общественото мнение с лъжи, клевети, манипулации и груб просташки тон.

Уеб Прозрачност

Зелените: Президентът да наложи вето върху забраната за къмпингуване по крайбрежието!

01.03.2016

Позиция на ПП „Зелените“

01.03.2016

Взетото днес решение на Народното събрание за забрана на къмпингуването на 100 метра от крайбрежната ивица е дълбоко погрешно и вероятно ще предизвика бурна обществена реакция и граждански протести. То влиза в противоречие с установени в България принципи на свободата на движение на гражданите, които са в основата на правовата държава и представляват важна част от демократичните обществени отношения. Смятаме, че след гласуването на второ четене на това изменение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие единственият начин да се намери обществено приемливо решение е законът в тази му част да бъде върнат от президента Росен Плевнелиев.

Зелените искаме да напомним, че, въпреки тиражираните пропагандни твърдения, предпочитащите този вид летуване са предимно работещи хора, които бягат от ежедневието на големия град в търсене на запазена природа и усещане за свобода. Всяка година това са стотици хиляди платежоспособни граждани, които след тази поправка най-вероятно ще бъдат прогонени като туристи завинаги извън пределите на България. А страната ни окончателно ще загуби шанса да се съхрани и развие като привлекателно място за такъв тип туристи не само от страната, но и от чужбина.

Същевременно приетите промени не решават нито един от важните проблеми на Черноморието: презастрояването, липсата на адекватна инфраструктура (пътища, ВиК, пречиствателни станции), намаляващият брой туристи. За да се намери истинско решение по въпроса за къмпингуването, вместо налагане на пълни забрани, трябва да се работи в следните посоки:

  • Определяне на места с ограничения за къмпингуване в конкретните територии чрез механизмите на Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, Закона за устройство на територията и Закона за туризма.
  • Забрана за строителството, издигането на огради, изграждането на нови пътища, разораването на площите в зона А на всички диви плажове и зоните от НАТУРА 2000.

Опазването на крайбрежието и разнообразяването на туристическия продукт с повече места за къмпингуване и бивакуване трябва да бъдат обект на цялостна стратегия за устройство и управление на крайбрежието, разработена след широко обсъждане и обвързана с промени в законодателството.

плаж кавър

Присъдата срещу Борислав Сандов е удар срещу свободното слово и опозиционната критика в България

28.02.2016

Позиция на ПП „Зелените“

28.02.2016

Зелените намираме за несправедливо решението на съда в Панагюрище да осъди за обида Борислав Сандов заради остра критика, изказана в лична публикация във Фейсбук. Присъдата срещу него е удар срещу свободното слово и опозиционната критика в България.

В началото на седмицата Борислав Сандов, бивш съпредседател и настоящ член на Националния съвет на Зелените, един от най-изявените активисти на природозащитното движение, бе осъден за обида. Това е станало заради думи от личния му профил във Фейсбук по адрес на тогавашния изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ Лъчезар Цоцорков. Сандов го нарича „олигарх и отровител“ заради щетите, които оглавяваното от него предприятие нанася на околната среда. Те не са личностна квалификация, а отношение към дейността на предприятието, което лицето представлява. През последните години минно-промишленият комплекс няколко пъти е отравял водите на реките около град Панагюрище. Факт, който същият съд на практика признава.  Сандов е оправдан по делото за клевета – съдът приема, че към момента на писането на статуса е имало достатъчно основания да се смята, че отравянето се е случило. Следователно Борислав Сандов казва истината. В такъв случай „обидата“, за която е признат за виновен, според съда е всъщност критика под формата на политическа реч по адрес на публично лице и е в защита на обществен интерес.

Излагането на неоспорими факти, още повече в личен фейсбук статус, не може да бъде подсъдно. Това противоречи на демократичните принципи, които страната ни се стреми да отстоява, и за пореден път поставя под сериозен въпрос обективността на съдебната институция.

Изцяло поддържаме позицията на Борислав Сандов, че присъдата е удар срещу правото на изразяване на политическа позиция и свободата на словото в България, както и опасен прецедент за свободата на изразяване в социалните мрежи.

Нещо повече, смятаме че тази присъда е заплаха за зеленото движение като цяло, защото е насочена към едно от най-популярните му лица от годините на прехода до сега. А намесването на неговата политическа принадлежност чрез изричното му посочване като длъжностно лице на Зелените е опит за атака и към нас като политическа партия. Ние в Зелените не се боим да се борим срещу унищожаването на околната среда и погазването на човешките права. Вярваме, че този опит за сплашване няма да повлияе и на будните граждани.

Тук е статусът във Фейсбук от 02.10.2014 г., три дни преди парламентарните избори. Можете да чуете последното изказване на Борислав Сандов по делото и да видите самото съдебно решение.

Борислав Сандов ще обжалва решението. Зелените призоваваме всички активни членове на гражданското общество у нас, всички наши приятели и поддръжници да изразят подкрепата си към него и да не се оставят гласът им да бъде заглушен. Не трябва да се страхуваме да отстояваме мнението си, колкото и критично да е то, по какъвто и да е било законен начин, щом то е в защита на обществения интерес. Не спираме да се борим за върховенството на закона и за независимостта на съдебната система! Заедно ще успеем.

боби(1)

България пропуска исторически шанс да предложи истински лидер на ООН

16.02.2016

Позиция на ПП „Зелените“

15.02.2016

Зелените изразяваме несъгласието си с безпринципната номинация на българското правителство за поста Генерален секретар на ООН. С тази номинация страната ни пропуска поредна историческа възможност, която е вероятно да се повтори едва след 60 години. Във време на глобални предизвикателства – военни конфликти и климатични промени – се очаква новият лидер на ООН да бъде обединяваща и вдъхновяваща международната общност фигура.

За сега официалният кандидат на България отговаря само на квотните изисквания за тази позиция, но показва неубедителни качества що се отнася до много по-сериозните критерии за лидерство и визия за световното развитие през следващите десетилетия. Излъченият кандидат за пореден път потвърждава засилващото се разбиране в българското общество за неприкритото влияние на фигури от комунистическото ни минало върху развитието на страната ни днес. След месеци мълчание, непрозрачна процедура по излъчване на официален кандидат, настоящата номинация бе оповестена късно и без ясни обяснения за взетото решение – сякаш загатвайки гузността на отговорните органи. Освен като пореден фарс и исторически провал за настоящото управление, тази номинация е и петно върху репутацията на Министър-председателя и Министъра на външните работи – щедри на гръмки изказвания, но и на неадекватни за тези думи дела.

Излъчването на кандидатура за поста Генерален секретар на ООН имаше изключителен потенциал за позитивна и обединяваща кампания за България и българската общност по света. Този шанс е безвъзвратно изгубен, както в очите на репресираните от комунистическия режим жертви и техните близки, така и пред международната общественост.

България саботира европейски транспортен коридор

15.02.2016

Позиция на ПП „Зелените“

15.02.2016

Зелените изразяват своето възмущение от отказа на България да кандидатства за европейско финансиране на жп линията Видин – Медковец. Правителството за пореден път доказа, че не се интересува от общоевропейските политики за транспорт и околна среда и не може да съвместява националните и общностните интереси.

На 10.02.2016 г. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски потвърди пред Комисията по ТИТС на Народното събрание, че България няма да кандидатства за финансирането на проекта към Механизма „Свързана Европа“ (МСЕ). По този начин България даде втори знак, че е в тежък конфликт с поне две европейски политики – за транспорт и за околна среда и де факто саботира изграждането на коридор „Orient/East Med“ в частта му Видин – София – Солун – Атина.

Зелените следим с тревога почти тригодишната работа на правителството за разрушаването на Кресненското дефиле, през което минава коридорът „Orient/East Med“. С опитите си да се откачи от споразумението с Европейската комисия за този участък на автомагистрала „Струма“ правителството поставя под заплаха финансирането на цялата магистрала и изграждането на този важен участък от трансевропейския коридор. Аргументите в полза на такова решение са измислени и целят да отклонят европари към други проекти и вероятно към корупционни практики.

Отказът за рехабилитация на жп линията Видин – Медковец е не само саботаж на коридора „Orient/East Med“, но е и драстичен случай на икономическо късогледство. Една скоростна жп линия от Солун до Видин би дала тласък на контейнерния транспорт по това направление и би намалила драстично пътнотранспортните проблеми и катастрофи. В същото време би спестила милиони на бизнеса от скъпи транспортни разходи и загуба на време. Най-накрая се блокират шансовете за развитие на най-бедния и изостанал регион на Европа – Северозападна България, които този проект би донесъл. Не е за подценяване и проблемът, че отново се пренебрегват нуждите на Северна България и се задълбочат регионалните и национални дисбаланси в развитието.

Зелените ще използваме всички възможности да информираме съответните институции на ЕС за поредните управленски безумия на правителството и да защитим екологосъобразното развитие както на коридора Видин – Кулата, част от Европейската транспортна мрежа, така и на българския транспортен сектор.

Няма нищо по-нормално от това Зелените да организираме протести в защита на природата

25.03.2014

По повод публикации в някои сайтове, които отправят обвинения, че Зелените правим предизборна кампания с протестите за Карадере, намираме за задължително да заявим следното:

Това са поредните публикации по становище-тюрлюгьовеч от лъжи и спекулации, скалъпено от фасадните организации на строителната мафия в България. Смятаме, че нищо от фантасмагориите в публикациите не заслужават внимание и коментар, освен твърдението, че Зелените използваме протеста за Карадере, за да правим предизборна кампания.

Във връзка с това е важно да се отбележи, че Зелените открихме предизборната си кампания два дни преди протеста за Карадере на 20 март – с представянето на водачите на листата ни за европейските избори, което се състоя на 18 март в Борисовата градина. Водачи на листата са създателят на сайта за разследваща журналистика „Биволъ“ Атанас Чобанов и съпредседателят на партията и водещ активист срещу проекта за петролопровод „Бургас – Александруполис“ Даниела Божинова. Атанас Чобанов е известен с множество публикации в сайта „Биволъ“ с разкрития за строителната мафия по Черноморието (Дюнигейт, Странджа, Иракли, Корал, Карадере и др.), която стои зад споменатите по-горе фасадни организации, създали мита за „зеления октопод“, за да клевети системно в своя полза природозащитното движение в България.

Протестът против бетонирането на Карадере е само едно от редовните ни граждански усилия срещу безобразията на олигархията, като партия, заставаща на първо място в полза на устойчивото развитие на регионите в България. Устойчивото развитие на алтернативен туризъм чрез създаване на зелени работни места е точно обратното на бетонирането на плажовете за масов туризъм по модела на Слънчев бряг, което облагодетелства единствено мафията. Няма нищо по-естествено за Зелените от това да организираме, участваме и подкрепяме протести, чиито цели са идентични с целите на нашите собствени политики за управление на България.

И, понеже ни писна от упражнения по гасене на пожари след всеки случай на унищожаване на природата по морето, Зелените продължаваме инициативата си за събиране на подписи за учредяване на парк „Българско Черноморие“. Ще продължим да оказваме натиск и за приемане на предложените от нас промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, които могат да спрат застрояването в НАТУРА 2000 и да осигурят жизнено необходимия спасителен пояс за българската природа и българския туризъм.

Тези наши усилия логично остават неразбрани от авторите и разпространителите на визираните публикации, защото те работят за налагане на коренно различен дневен ред в България, работещ срещу обществения интерес.

ИС на Зелените

25 март 2014

Правителствотo се опитва да погуби биоземеделието в България

18.03.2014

Декларация на ПП „Зелените“

Правителството се кани да задуши опитите за отглеждане на биологична продукция в България, като остави биоземеделците без субсидии за текущата година. В приета наредба на Министерството на земеделието и храните е заложено да отпадне възможността биологичните земеделски производители да подават заявления за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания”. Това се прави въпреки факта, че биоземеделските плащания идват директно от бюджета на ЕС и са без съфинансиране от държавния бюджет. Яркият контраст и иронията в случая е, че субсидиите за конвенционално земеделие остават. Така правителството, вместо да изпълни обещанията си да даде приоритет на биоземеделието, се кани да унищожи бъдещето на България в тази насока.

В други страни в ЕС биоземеделието се субсидира въпреки неблагоприятните условия за земеделие в тях. Не можем да допуснем такава допълнителна разруха в сектора, особено с оглед на световните тенденции за ориентиране към био продукция. Такъв акт би бил държавническо слабоумие и опасност за здравето на българите и за хранителната сигурност на страната, както и отнемане на възможността за развитие на модерно, природосъобразно земеделие. Страната ни е с едни от най-благоприятните условия за развитие на земеделие в Европа, а изостава сериозно в областта и от това страдат както хората, които се занимават с производство, така и всички останали – все повече лишени от достъп до прясна и чиста храна.

Спиращите се субсидии за биоземеделие са нищожни в сравнение с огромните суми, които годишно се изразходват в сектора – четири милиона на фона на повече от милиард. Много фермери имат интерес да се занимават с биоземеделие, но са възпирани от неоправдано строгата бюрокрация. Някои земеделци, все пак, се пребориха с тези пречки и ивестираха сериозни средства и време за изграждане на биологични производства. Проектонаредбата е подигравка с техните усилия.

Зелените настояваме правителството, вместо да спира субсидиите за биоземеделие, да започне да ги увеличава постепенно, като също така облекчи режимите за сертифициране на биопродукция. Европейското законодателство не изисква толкова строг лицензионен режим, колкото сами въведохме в България.

Зелените ще се борим срещу намеренията на правителството с всички законови средства, включително публични демонстрации и прояви на гражданско недоволство в защита на сектора и хората, които се грижат за по-чиста околна среда и по-здравословна храна.

Зелените

17.03.2014 г.

Позиция на Зелените относно ситуацията в Крим

18.03.2014

Във връзка с последните събития в Крим Зелените заявяваме следното:

Подкрепяме европейските санкции срещу Русия и заедно с групата на Зелените/ЕСА в Европейския парламент настояваме за оказване на финансова помощ и подпомагане на демократичните реформи и борбата с корупцията в Украйна.

Припомняме, че групата на Зелените/ЕСА в Европейския парламент още на 1 март 2014 г. първа посочи, че Русия е нарушила международното право и нейните действия заслужават ясен и категоричен отговор – да се замразят всички договори и търговски споразумения с нея. За България това означава категорично спиране на проекта „Южен Поток” (както беше денонсиран проектът „Бургас-Александропулис”). Нека не допуснем на българска територия да има руска държавна собственост, която може да стане повод за бъдеща агресия.

Сега е моментът за реални стъпки към премахване на тоталната енергийна зависимост на България от Русия и преминаване към нисковъглеродна икономика, диверсификация на доставчиците на енергийни суровини и пълна държавна подкрепа за енергийната независимост на домакинствата.

Зелените намираме за възмутителна уклончивата позиция на българското правителството, което се държи като васал на Русия в ЕС. Докато руската армия окупира Украйна, правителството предлага на руснаците да строят дачи и да изливат бетон по Черноморието и в планините ни.

Апелираме българската прокуратура да осъществи сътрудничество с властите в Украйна за запориране на активите в България на разследвани представители на режима на Янукович и близките до него олигарси. Необходимо е да се приложат без забавяне санкциите, наложени от ЕС срещу Русия.

ИС на Зелените

17.03.2014 г.

Зелените сме против изграждането на нови ядрени реактори към АЕЦ „Козлодуй”

23.02.2014

Декларация на ПП „Зелените”

За пореден път ставаме свидетели на нагъл проядрен популизъм – преди дни министър-председателят очерта възможността в АЕЦ „Козлодуй” да бъде изграден не само 7-ми, но и 8-ми енергоблок. Във връзка с това Зелените напомняме, че България все още няма изградено постоянно хранилище за високорадиоактивни ядрени отпадъци, което да отговаря на международните изисквания. Производствената цена на електроенергия от ВЕИ вече е по-ниска от производствената цена на електроенергия от АЕЦ. На фона на отрицателния естествен прираст на населението и устойчивата тенденция за все по-ефективно използане на енергията, да се предлага строеж на нови ядрени мощности е абсурдно, недалновидно и недобросъвестно.

Ядрената енергетика не е нито чиста, нито безопасна, нито евтина, нито устойчива. България няма нужда нито от нови ядрени реактори, нито от удължаване живота на старите. Това, от което всички имаме нужда, е подобряване на енергийната ефективност, децентрализация на енергийната система и демонополизация на пазара, както и преминаване към безотпадни и изцяло възобновяеми енергийни източници, които не са обект на международни търговски олигополи и унищожителни за природата дейности.

Зелените винаги сме се противопоставяли както на проекта „Белене”, така и на плановете за удължаване на експлоатационните срокове на съществуващите реактори в АЕЦ Козлодуй и на проектите за изграждане на нови реактори към АЕЦ „Козлодуй”, независимо от това дали са на Атомстройекспорт, Росатом, Уестингхаус или на който и да е друг инвеститор.

Зелените

23.02.2014

Българското правителство трябва да осъди остро режимите в Украйна и Венецуела

22.02.2014

Декларация на ПП „Зелените“

Зелените се противопоставяме на решаването на политически проблеми чрез насилие, въоръжаване на населението и медийно затъмнение. Все повече режими, като тези в Украйна и Венецуела, ползват авторитарни методи вместо да решават проблемите на обществата си по демократичен начин. Те настройват различни групи от населението едни срещу други с единствената цел да се задържат на власт. Въоръжените убийства на протестиращи граждани и в двете държави не могат да бъдат толерирани.

Зелените настояваме българското правителство да осъди остро действията на режимите в Украйна и Венецуела от последните дни. В противен случай ще останем със сериозни притеснения относно демократичните принципи, които афишира кабинетът на БСП, ДПС и Атака.

На фона на многобройните жертви в столицата Киев и наличието, освен на умерени политици, и на радикални групи с нарастващо влияние, всяко едно решение за Украйна, което не предвиждаше провеждане на предсрочни избори, връщане на парламентаризма и конституцията от 2004 година, можеше да доведе до разцепление и тежък тоталитаризъм за страната и народа. Изход, който не би имал нищо общо с демокрацията.

След подписаното вчера споразумение за слагане край на политическата криза в страната, за да се умиротвори трайно ситуацията и да не се стигне до гражданска война, е нужно Върховната Рада на Украйна трайно да поеме контрол над службите за сигурност и полицията, а всяко носене на огнестрелно оръжие по улиците да бъде забранено. Зелените настояваме бългaрският външен министър да отстоява именно такава твърда позиция на европейско равнище.

Режимът в Русия също носи отговорност за ситуацията и ескалацията на напрежението в Украйна. Едва ли е случайно, че ултиматумът на Янукович към опозицията бе отправен в момент, в който Русия купува от Украйна държавни ценни книжа на стойност два милиарда долара. Украйна не трябва да бъде превръщана в бойно поле между Русия и Запада. Страните от ЕС са длъжни да преговарят с Русия и да намерят политическо решение на опасния конфликт. На първо място в преговорите трябва да бъдат поставени гражданите на Украйна и техният стремеж за демократично бъдеще, а не геостратегическите и икономически интереси. В същото време не трябва да има съмнение, че демократичният свят има решителността да брани свободата и демокрацията и по други начини, ако отсрещната страна започне да изнудва и шикалкави.

Докато Украйна гори, светът не трябва да оставя друг диктатор – Николас Мадуро – да избива младото поколение на Венецуела. Настояваме българското правителство да инструктира спешно посланика ни в ООН да постави въпроса пред Съвета за сигурност. По същия начин трябва да се действа и в Европейския съвет, откъдето незабавно трябва да излезе недвусмислен сигнал за санкции спрямо режима в Каракас. ЕС, ООН и всички държави, които претендират да са носители на принципите на свободата и демокрацията, трябва незабавно да предприемат натиск върху Мадуро за прекратяване на убийствата във Венецуела и сваляне на цензурата, както и да изискат провеждането на предсрочни избори и създавенто на план за демократизация на страната.

През последните години Венецуела се превърна в една от най-опасните държави в света. По неофициални данни криминалните убийства през 2013 година наброяват над 24 000 души, което означава повече убийства на глава от населението, отколкото в която и да е друга държава без военен конфликт. Въпреки че Венецуела е една от най-богатите страни на петрол и други полезни изкопаеми, икономиката й е пред колапс. В магазините липсват дори най-основните продукти като брашно, олио, мляко. В момента всички медии са или под контрола на правителството, или подложени на строга цензура, а чуждите медии, които предават протестите, биват гонени от страната. Затова и малцина знаят за тези протести, включително голяма част от венецуелците от бедните квартали. От началото на февруари, с активното участие на студентите, всеки ден излизат десетки хиляди граждани, за  да се борят за нормален живот. Въоръжените проправителствени групи „колективос“ с насилие и убийства се опитват да сплашат протестиращите и остават безнаказани.

Зелените считаме, че насилието над протестиращи граждани, въоръжаването на населението и медийното затъмнение са най-опасните прийоми на авторитарните режими, които трябва да бъдат осъдени и ограничени навсякъде по света.

Зелените

22.02.2014 г.

Да спасим Градската градина в Пловдив!

21.02.2014

Декларация на ПП „Зелените“

Зелените подкрепяме гражданите на Пловдив в продължаващите им усилия да защитят и съхранят Цар Симеоновата градина (Градската градина), паметник на градинското и парково изкуство и неоценимо културно богатство и се обявяваме против изграждането на подземен паркинг под езерото в нея. Недопустимо е в град, който периодично оглавява класацията за най-мръсен въздух в България, в който, по последно изнесените статистически данни, при норма от 20 кв. м зеленина на гражданин, в момента реално се падат по 11.2 кв.м, да се посяга върху една от малкото останали зелени системи в града. Осъждаме отказа на Община Пловдив, на Министерство на културата и на Министерство на околната среда и водите да изпълнят законовите си задължения за опазване и поддържане на този паметник на културата, като пренебрегват и не зачитат обективните факти:

1. Изграждането на подземния паркинг под парка противоречи на режимите за опазване на Цар Симеоновата градина като паметник на градинско-парково изкуство.

2. Не се спазват Европейските директиви да се избягва изграждането на нови паркинги в центровете на градовете.

3. По проект вентилационната система на паркинга ще отвежда газовете от автомобилите на територията на парка.

4. Съществува реална опасност от загиване на възрастната растителност в следващите 5-8 години заради дрениране на подпочвените води в Цар Симеоновата градина. Вече започна и масово изсичане на здрави дървета в градината.

5. Съзнателно отнемане на правото на гражданите да изразят позицията си в нарушение на Орхуската конвенция.

6. Нецелесъобразност на проекта, поради наличие и към момента на достатъчно свободни платени парко-места в центъра на града.

7. Формира се ново кредитно бреме за гражданите на Пловдив.

8. Строеж на паркинг под естествено подземно езеро, предполага допълнително оскъпяване и последваща сериозна хидроизолационна поддръжка.

9. Наличие на съмнения за икономическа свързаност на кмета на града с фирмата изпълнител на проекта за изграждане на паркинг.

Всичко това се случва, докато друг проект на Община Пловдив – за изграждане на мрежа от велоалеи в града – изостава по график повече от половин година и засега няма изгледи в близко бъдеще по изпълнението му да се заработи активно.

Политиката на „Зелените“ акцентира върху намаляване на потоците автомобили в градовете, върху използването на обществен и железопътен транспорт. Затова подкрепяме и активно участваме във всяка инициатива, която ще редуцира броя на автомобилите не само в центъра на града, но и в цяла Пловдивска област. Фокусът на градската управа следва да бъде не реализирането на мащабни и ненужни проекти за общински паркинги в центъра на града, а изграждане и развитие на зелена пътна инфраструктура.

Искаме красив град! Паркът не е сечище и дърводобивна площадка! Настояваме за спасяването на зеленината на Пловдив, от която зависи здравето на всички ни!

Зелените

21.02.2014 г.

Зелените на път към Евроизборите: „Сивата действителност се лекува със зелена политика“

17.02.2014

Декларация на 8-то Национално събрание на ПП „Зелените“

Решението за участие в изборите за Европейски парламент 2014 бе утвърдено на 8-то Национално събрание на Зелените. Листата ще бъде с двама водачи, които ще си поделят очаквания мандат. В традиционния си демократичен и антидискриминативен дух партията заложи принцип за равнопоставеност на половете както за водачите, така и за другите кандидати. Листата ще бъде подредена след вътрешно гласуване с преференциален вот без праг, каквито са и зелените предложения за общи изборни правила в България.

Въпреки отстъплението на управляващите по случая „Странджа“, в природозащитната област продължава потопът от унищожителни решения, което автоматично поддържа искането за оставка на правителството. Непрекъснатите скандали и разкрития естествено катализират ежедневните протести, продължаващи вече над 8 месеца. Зелените посочват слабото управление като причина за политическата, икономическа и социална криза, а сред видимите й проявления са множеството скандални закононарушения срещу хората и природата, „вълна“ от напускащи млади хора и конфликти на етническа и верска основа.

По отношение на новия Изборен кодекс Зелените обръщат внимание, че той не подобрява реално изборните правила, а истинската цел както винаги е „служебна“ победа за сегашните управляващи. Според Лисабонския договор е нарушение да бъдат променяни изборните закони в периода преди самите избори и това е поредното нарушение от страна на правителството на  общоприетите закони в ЕС.

В предстоящата предизборна еврокампания Зелените подчертават своите основни каузи, сред които са устойчивото развитие на България в ЕС; гарантиране равнопоставеността на гражданите, свободата на словото и медийния плурализъм; прозрачно и ефективно ползване на еврофондовете; общоприложими демократични изборни правила. Зелените продължават да работят за опазване на природата и предотвратяване загубата на биоразнообразие, както и за гарантиране на здравословна жизнена среда за хората, включително с обявяването на екоцида за престъпление.  Разкриването на потенциала на зелената икономика е единственият път на Европа и България за адаптация към климатичните промени, съживяване на пазара и създаване на милиони нови работни места.

Водещите си кандидати „Зелените“ ще обявят заедно с предизборната си програма в предстоящия месец март. „Нашите предложения ще удовлетворят високите очаквания и ще докажем, че има различна политика, достойна за Европа и полезна за страната и обществото ни.

Зелените политики са истинските решения на проблемите на сивата ни действителност!

Декларация на Зелените за спасяване на дюните

17.02.2014

Възобновяване на застрояването и унищожаването на дюните край Несебър показва системно нежелание на управляващите от последните няколко правителства за трайно решаване на проблемите свързани с опазването на Черноморското крайбрежие. Ето защо предлагаме и призоваваме институциите, според своето ниво на компетентност, за следното:

1. Министерство на околната среда и водите да издаде заповед по Закона за биоразнообразието за превантивна защита на дюните по член 122 и 123 и спиране на строителството.

2. Призоваваме Дирекция национален строителен контрол (ДНСК) и органите на Министерство на регионалното развитие да обявят за незаконен Подробния устройствен план (ПУП) за предвиденото строителство, поради противоречие с Общия устройствен план на Община Несебър. ДНСК да контролира и инициира отмяна  на строителните книжа и ПУП за застрояване на Несебърските дюни.

3. Министерство на земеделието да предприеме стъпки и разтрогне сделките за продажба на държавна земя върху дюни, поради явно противоречие с Конституцията на Република България.

4. Спешно отразяване на дюните в кадастъра на страната за всички видове собственост.

5. Промени в Закона за Черноморското крайбрежие и Закона за устройство на територията, които да позволяват обжалваемост на общи и подробни устройствени планове.

Зелените намираме за скандално, че два последователни парламента поддържат злоупотребите с публични имоти и природни ценности като дюните. Парламентарното мнозинство на БСП, ДПС и Атака продължава да поддържа законодателство без система за контрол за неговото прилагане и с очевидни и добре скроени дупки за заобикалянето му.

Зелените

16.02.2014

 

Зелените заставаме твърдо срещу провеждането на Луков марш в европейска България през 21-ви век

13.02.2014

Позиция на ПП Зелените

Въпреки че генерел-лейтенант Христо Луков често е посочван като патриот заради позициите му във връзка с решаването на националния въпрос, то оглавяваната от него организация Съюз на българските национални легиони открито е проповядвала една недемокртична и нехуманна идеология, не се е противопоставила на приемането на антиеврейско законодателство, подкрепяла е налагането на тоталитарен режим и е поддържала близки връзки с Третия Райх.

Днес България е правова и демократична държава и не може да приема разпространението на идеологии, които накърняват правата на други членове на обществото – това ясно е записано в чл. 39, ал. 2 от Конституцията. Никой не желае да ограничава стремежа към патриотизъм – но той не може да бъде свързан с недемократични идеологии. Напротив, Зелените сме твърдо убедени, че, отстоявайки последователно правата на отделния човек, днес можем да постигнем решаване на всички нерешени проблеми от миналото, включително и в съседните на България държави.

Считаме, че в 21-ви век е недопустимо да се провежда и разпространява, даже и като спомен, идеологията на Съюза на българските национални легиони или пък да се веят неофашистки символи, да се проповядва омраза срещу хора от различен етнически или расов произход и срещу хора с различни политически възгледи. Ето защо твърдо заставаме срещу провеждането на тези „маршове” в европейска София и в европейска България.

Зелените

13.02.2014

Обръщение на Зелените към политическите партии и гражданското общество

12.02.2014

За пореден път АТАКА внесе в комисията по икономическа политика и туризъм предложение за връщане на България към познатата порочна схема, наречена „АЕЦ Белене“. Това е показателен пример за ролята на крепящите правителството депутати, които обслужват българската и чуждата енергийна мафия срещу интересите на българския народ. Проектът „АЕЦ Белене“ вече два пъти беше спиран и много малка част от обществото все още вярва сляпо в смисъла от него. Според нас, Зелените, тази авантюра причини огромни щети на българската икономика, енергетика и външнополитическия имидж на страната ни.

Ето защо призоваваме всички формални и неформални граждански организации, както и политическите партии, ясно да декларират своята позиция по тази изключително важна и чувствителна за българското общество тема.

Зелените

12.02.2014

Пореден удар на управляващите срещу природен парк

02.02.2014

Готви се незаконно назначение на дърводобивник от ДПС в природен парк „Българка“

ПП „Зелените“ съобщават информация от Габрово, че Изпълнителна агенция по горите подготвя да назначи противозаконно шефа на ДПС – Севлиево за директор по заместване на природен парк „Българка“. Докато сегашният директор на парка е в болнични след автомобилна катастрофа, в нарушение на Закона за администрацията Али Алиев, е подготвен за назначаване на длъжността директор по заместване. Освен председател на ДПС в Севлиево от 2009 г., Алиев е общински съветник и се занимава с дърводобивен и транспортен бизнес. Справка в правно-информационните системи показва, че той не е прекратил участието си във фирмата си „Бара Али Алиев” ЕТ, което е драстично нарушение на член 19, ал.6, т.2 на Закона за администрацията, изискващ ръководителите на държавни институции, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт да не изпълняват търговска дейност. Фирмата му е включена и в Списъка на длъжниците по чл. 182, ал. 3, т. 2 от ДОПК с неуредени публични задължения над 5 000 лв., които нямат имущество, върху което може да се наложи обезпечение, не е представено обезпечение и нямат вземания от банки и трети лица – ТД Велико Търново към 31.12.2013 г. с общ размер на задълженията от 32 851 лева.

По време на тройната коалиция Алиев е бил зам.- директор на Държавно горско стопанство – Севлиево, а в последствие – отстранен заради незаконна сеч и съден. Негови транспортни машини са използвани за превоз на незаконна дървесина.

Участието му в местните и национални избори разкрива принадлежността му към Държавна сигурност от 1985 година насам под псевдонима агент Виктор (Решения No 20/ 19.12.2007 и 2-105/12.11.2012 г. на КРДОПБГ). В документите на Комисията липсват данни за снемане от действащия оперативен отчет.

През миналия месец Министерство на околната среда назначи за директори на РИОСВ и националните паркове Пирин и Централен Балкан – над 50% кадри на ДПС, като мнозинството от тях бяха неуспели кандидат-депутати от листата на същата партия. Очевидно тази практика е възприета е от ИАГ.  Али Алиев е бил четвърти в листата от МИР №7 Габрово по време на изборите през 2013 г.

Създаден през 2003 г., природен парк „Българка“ става един от най-бързо развиващите се паркове, като привлича международни средства и работи по редица природозащитни проекти. Грубото вмешателство в един от най-успешните природни паркове може да се обясни с две причини:

– Апетити за засилване на дърводобива, което би било в противовес с интересите на Габровци и Тревненци, тъй като паркът е създаден с цел опазване на водосбора на река Янтра, от където се добива питейната вода за двете общини.
– Апетити към присвояване на проектите на парковата дирекция с цел пълнене на партийната каса.

Ако от Изпълнителната агенция по горите не се откажат от скандалното си назначение, Зелените ще информират европейските институции за извършваните политически назначения.

Зелените

02.02.2014