Зелените: добротообразование и свободната инициатива са ключът към развитието на бедните региони в България

17.01.2017

Съобщение до медиите
17.01.2017

„След 20 години и милиарди изхарчени пари ще победим безработицата в най-бедните региони, защото там няма да останат хора“, шеговито каза съпредседателят на Зелените Владислав Панев на среща с журналисти днес. „Идеята за наливане от държавата на 500 млн. за финансиране на индустриални предприятия в бедните райони е пореден римейк на политиката „нашите хора да усвоят едни пари под благовидна форма“, допълни той. Свидетели сме на такива сценарии непрекъснато, като няма значение дали клиентелата на ГЕРБ или на социалистите ще се облагодетелства от многото безсмислени проекти в малките общини. Това е път към укрепване на един олигархичен тип икономика като този в Латинска Америка през 80-те години и,в крайна сметка, към финансовото затъване на тези общини поради невъзможност да обслужват разходите за поддръжка на построеното. Панев очаква редица малки общини да фалират през следващите 10 години, защото не могат да си покриват разходите.

Зелените предлагат комплекс от мерки, които ще осигурят връщане на достойнството, на предприемаческия дух и реализация на инициативните хора в най-бедните общини на България. Успешните български фирми, които пробиват на чуждите пазари, не се занимават с усвояване на еврофондове или продажба на билетчета от лотарията. Успява се с добро образование, свободен дух и инициатива, а държавата в момента не създава условия за развитието на тези качества у хората. Само така България ще може да постига годишен ръст от поне 6-8% и ще се приобщим като пълноценни граждани към свободния свят. Не можем да си позволим да се превърнем в просяците на Европа, смята Панев.

Предложенията на Зелените за развитието на бедните региони са следните:
–    По-нисък праг на инвестицията за инвеститорите в клас А. Така държавата ще се ангажира да изгражда нужната инфраструктура, която практически липсва в много общини;
–    Данъчна ваканция от 10 години за местни компании с печалба до 100 хиляди лева годишно, с идеята парите да остават на място, а не да бъдат иззети от държавата, която след това с лека ръка да ги раздава на олигарсите;
–    По-високи заплати за учители и лекари, доколкото работата им в бедните региони е изключително важна за дългосрочното им развитие;
–    По-голям дял от средствата от Програмата за развитие на селските райони;
–    Помощ и реклама за специализация на отделни населени места и региони за налагането на специфични географски марки в туризма и земеделието, като например Смядовска луканка;
–    Стипендии за студенти, ако имат сключен договор с местна компания за работа след дипломирането си;
–    Повече полицаи по селата за охрана на имуществото и реколтата;
–    Ваканция за плащане на местни данъци за 25-те най-бедни общини;
–    Засилено точкуване по европейските програми за проекти от тези общини;
–    Осигуряване на бърза връзка и интеграция на всички региони с пътната инфраструктура на България.
–    Българската банка за развитие да влезе в първоначално предвиденатаси роля и да финансира приоритетно компании от бедните региони, вместо да кредитира проекти на едрата олигархия, както в момента.

„Път към избавяне от феодалните зависимости за по-малките населени места е синергията във всички сфери – управленска, икономическа, социо-културна, екологична“, заяви другият съпредседател на Зелените Зарица Георгиева. Според нея хомогенността на качеството на живот в големите и малки населени места е критерий за развитие и благоденствие. Нужен е интегрален подход в местното самоуправление, при който сеизползват ефективно възможностите на финансовите програми и инструменти на ЕС – в параметри, отговарящи устойчиво и в дългосрочен план на реалните нужди на местните жители.

От своя страна експертът по мониторинг на еврофондовете Петко Ковачев предложи радикална децентрализация на еврофондовете, подготовката за която да започне веднага, а изпълнението – от 2021 година. „Гражданският мониторинг на еврофондовете показва, че тяхното управление страда от структурни слабости, които пречат на успеха“, каза Ковачев. „И докато БСП се готвят да раздават пари от бюджета, оставяйки както винаги европарите под контрола на ДПС, то ГЕРБ показа здрава ръка при централизацията им. ГЕРБ неглижира изпълнението на предварителните условия, записани в Споразумението за партньорство и сега България е на път да загуби средства поради неизпълнението им. Опростяването на дълговете на общини, натрупани по финансови корекции на проекти, е вид политическо изнудване: „Ако слушате – дълговете ви ще бъдат опростени!“.

Европейските фондове в момента не работят за благосъстоянието на гражданите, а са обект на масова и нагла корупция на всички нива. Предложенията на Ковачев включват следните мерки:
– Пълна децентрализация на оперативните програми „Регионално развитие“, „Енергия и климат“ и „Човешки ресурси“ – по една за всеки от шестте региона за развитие.
– Частична децентрализация – по една национална и шест регионални оперативни програми „Околна среда“ и ПРСР
– Децентрализация на програмирането и управлението на програмите за трансгранично сътрудничество.
– Възможност за прехвърляне на средства между идентични регионални оперативни програми след междинна оценка на ефективността.
– Създаване на нова система за насочване на средствата към регионите, базирана на няколко групи критерии, вкл. демографията.
– Създаване на цялостна система за действащ мониторинг и контрол, като се започне от процеса на програмиране.

Очакванията са децентрализацията да доведе до повишаване капацитета за самоуправление и вътрешнорегионално сътрудничество. Сред другите ефекти, според Ковачев, са „разделение на труда“ между правителството, което да насочва, контролира, подкрепя и санкционира, и местните и регионални власти, които да програмират, решават и изпълняват сложни задачи по цялостно регионално развитие. Дългосрочните ефекти ще са повишаване на заетостта и доходите, бум на предприемачеството и намаляване на корупцията. Всичко това ще определи успеха на европейското финансиране и на европейската солидарност като цяло, смята Ковачев.

Зелените: В парламента трябва да влязат хора с професионални качества и висок морал

06.01.2017

05.01.2017

На 5 януари политическа партия „Зелените“ проведe среща с журналисти, на която представи приоритетите си за 2017 година и обяви готовността си за участие на предстоящите парламентарни избори. В срещата участваха съпредседателите Зарица Георгиева и Владислав Панев, заместник-председателят на Столичния общински съвет Иван Велков, председателят на предизборния щаб на Зелените Никола Йорданов и Борислав Сандов, председател на мрежата на Балканските Зелени.

Владислав Панев обяви, че след проведени проучвания, мнозинството от членовете и симпатизантите на партията желаят включване на Зелените в широка коалиция с други организации, които са доказали, че споделят сходни принципи и ценности. Панев изтъкна съвпаденията по много позиции на Зелените с хората в наскоро формираната партия “Да, България” с лидер Христо Иванов. Много от бъдещите учредители на “Да, България” са дългогодишни приятели, съидейници и партньори на Зелените в общи политически и граждански каузи. Приоритети на вероятна бъдеща парламентарна група с участие на Зелените са съдебна реформа, подобряване средата на живот, повишаване на доходите и развитие на дребния и среден бизнес. Водещата цел на Зелените според Панев, е в следващия парламент да влязат хора с отлични професионални и морални качества. Такива, които да имат силите и възможностите да развият тези приоритети до успех, които мислят стратегически за проблемите на България с ясна визия за конкретните нужни решения, не в рамките на един мандат, а за следващите 10-15 години.

За съпредседателя Зарица Георгиева, предизвикателство пред Зелените е хората да спрат да противопоставят икономиката и екологията, каквото напрежение съвсем умишлено се създава заради мащабни икономически и финансови интереси. „Нямаме съмнение, че слънцето, вятърът и други природни елементи могат да задоволят нуждите на всички по един модерен, устойчив и чист начин. Виждаме как от ден на ден това се превръща в реалност в развити и развиващи се страни по света. Нужно е в България да ускорим темпото чрез ефективно и щадящо природата използване на ресурсите, рециклиране и достигане до нулеви отпадъци, за да се противопоставим своевременно на климатичните промени.“ В икономиката, според Зарица Георгиева, особено важно за България е устойчивото и отговорно развитие в туризма и земеделието, където Зелените могат да предложат ефективни и работещи решения.

Като особено опасен фактор за здравето на българите представителите на Зелените изтъкнаха изключително замърсения въздух в големите градове и липсата на адекватни и модерни решения от страна на управляващите да се противопоставят на тази опасност, например с намерението за изграждане на инсенератор за изгаряне на отпадъци в София, както и проектите на скандалния бизнесмен Христо Ковачки за инсталации за изгаряне на отпадъци в Русе и Сливен. Зелените заедно с гражданите и НПО-сектора водят кампании срещу тези намерения и на трите места.

Иван Велков, заместник-председател на Столичния общински съвет, представи приоритетите на Зелените за София през 2017 г. Сред тях важно място заемат мерките за намаляване замърсеността на въздуха. Зелените настояват за монтиране на повече измервателни уреди, които да следят нивата на замърсяване, както и да бъде осигурена технология за измерване на по-опасните за здравето частици под 2.5 микрона. В момента тези станции са крайно недостатъчни и не дават реална преценка за въздуха, който дишат софиянци.

Работата по дефинирането на дългосрочна визия на града е друг важен приоритет, който трябва да е готов до средата на годината. В първите седмици на 2017, освен по бюджета на общината, ще се работи сериозно по проекта за система за велосипеди под наем в центъра на София и за стартиране на процедурата за електронната билетна система от съвременен тип за градския транспорт. Зелените продължават да работят и за повече ефективност на общинската администрация и всички търговски дружества, чрез тримесечните отчети на всички общински компании. Тази мярка осигурява прозрачност в харченето на публичните средства и позволява на гражданите да упражняват пряк контрол върху финансите на общината.

Никола Йорданов, председател на предизборния щаб на Зелените, също подчерта ключовата роля на активните граждани в политическия процес. “В България има 300-400 хиляди човека, които реално могат да отстояват граждански права и да оказват натиск, докато около 2 милиона са зависимите от икономически и политически кръгове, и не могат да отстояват такива права. Зелените винаги сме действали като гражданска организация, в която се изявяват активните на местно ниво хора с доказани принципи и ценности. За нас истинският и смислен живот означава отстояване на определени ценности и позиции”, допълни Йорданов.

Зелените: поредният „енергиен шлем“ ни обрича на зависимост и застой

11.08.2016

Позиция на ПП „Зелените“
11.08.2016

След като експертите още изчисляват колко милиарда евро загуба ни донесе (и продължава да носи) големият „енергиен шлем“ на Георги Първанов, дойде ред и на Бойко Борисов да се пробва с руската рулетка. След телефонен разговор с Владимир Путин миналия петък, премиерът изведнъж започна да чертае светло атомно и газово бъдеще (с държавно участие). Явно и според него, за да влезеш в историята, трябва да подхванеш гигантски неефективни проекти, за които бъдещите поколения ще се чудят как „дори само да ги боядисат“, с каквито думи самият Борисов възхвалява диктатора Тодор Живков.
.
В момента по света почти не се строят ядрени реактори, защото конкурентоспособността им спрямо редица алтернативи начини за производство на електроенергия намалява с бързи темпове, а редица страни-членки на ЕС и градове в тях си поставиха амбициозната цел след 2030 г. да развиват икономики изцяло базирани на алтернативни източници на енергия. Освен това, само от началото на годината добивът на електроенергия в България е намалял с 12%, основно заради спадналия почти наполовина износ и запазващите се ниски нива на вътрешно потребление. Тези данни показват, че нямаме нужда от нови гигантски мощности и икономическият смисъл на един нов блок, независимо дали в Белене или Козлодуй, е повече от съмнителен. Всъщност, смисъл би имало предимно за строителите на централата, за техните контрагенти и за личностите, стоящи на входа и изхода на българо-руските енергийни отношения. Нова голяма базова мощност означава замразяване на конкуренцията на пазара на електроенергия за десетилетия напред, като държавата ще загуби основанието си да търси и стимулира енергийната ефективност и чистата и безопасна енергетика.
.
Зелените нямаме нищо против и даже бихме насърчавали частни проекти, осигуряващи енергийната независимост на домакинствата и базиращи се на алтернативни източници на електроенергия. Що се отнася до „Южен поток“ обаче, той беше замислен и беше започнал да се реализира изцяло в изгода на руската страна и като енергийно оръжие на руската политика срещу ЕС. Малка подробност е, че покрай него имотни далавери направиха и близки до властта банки, които успяха да продадат притежавани от тях парцели на цени с десетки пъти над пазарните.
.
Всичко това ни кара да се съмняваме, че новият „шлем“ е по-скоро елемент от предизборната кампания за президентските избори, на която двама генерали ще се надпреварват да доказват страстта си към силната ръка и към олицетворяващите я лидери в региона. Силата на един държавник не е в това да гледа социологическите данни и да взема решения на тяхна база, а да успява да осигури на държавата позиция с повече предимства. Няма как да станем енергийно по-независими, като вкарваме милиарди в проекти, зависещи изцяло от Русия, от която вече зависим над 75% като източник на енергия.

Зелените продължаваме да настояваме, че пътят към енергийната независимост на България и на отделните домакинства  е възможен чрез нови и чисти технологии, позволяващи местно производство и конкуренция на пазара.

Първична енергия България 1965-2010

Консумация на първична енергия в България за периода 1965-2010 (милиона тона нефтен еквивалент). Източник: Tatjana Ljubimtseva, Естония

ВАС потвърди – избирателните комисии са над закона, а резултатите от изборите са въпрос на „творческа дейност“

10.08.2016

Позиция на ПП „Зелените“
10 август 2016 г.

През м. юли 2016 г. Върховният административен съд (ВАС) очаквано потвърди решението на Административен съд София-град (АССГ), с което бяха отхвърлени жалбите за избора на общински съветници в София, като изцяло поддържа спорните мотиви на АССГ и създава опасна практика, която „бетонира“ възможността за договорки между членовете на секционните избирателните комисии (СИК) и така „легитимира“ практиките за преразпределение на действително подадени гласове чрез анонимни, немотивирани поправки в изборните протоколи от членовете на СИК.

При определяне на състава на ВАС, който разгледа делото за избора на общински съветници в София, не бяха допуснати журналисти, чието присъствие да гарантира на обществото, че е спазен принципът на случайно разпределение на делата. Още от този момент възникнаха съмнения за изхода на делото.

Особено притеснително е страновището на ВАС, че „липсата на каквито и да били поправки в оспореното съдържание на протоколите на СИК, липсата на спорове между членовете на секционните избирателни комисии относно броя на действителните и недействителните бюлетини, липсата на особени мнения на членовете на комисиите, както и липсата на постъпили жалби и възражения, не дават основания за повторното преброяване на бюлетините, в които са отразени гласовете на избирателите“.

Фактически  ВАС е възприел изключително спорното становище на АССГ, че протоколите на СИК и ОИК не подлежат на съдебен контрол за законосъобразност, като е обосновал това с нелогични мотиви, а именно, че присъствието на застъпници и фактът, че членовете на секционните избирателни комисии са от различни политически сили, според съда, са гаранция за законосъобразните действия на членовете на секционната избирателна комисия, при провеждането и отчитането на изборните резултати. На практика, ВАС установява безконтролност на секционните избирателни комисии. Ако членовете на определена СИК се договорят по между си да изкривят изборния резултат, като например унищожат целия вот даден за определена партия и го разпределят по между си, според това порочно решение на ВАС няма орган, който да отмени този порочен акт, тъй като няма да има особени мнения на членовете на съответната СИК.

Притеснително е също така, че ВАС е потвърдил решението на АССГ в частта, с която множеството фрапиращи поправки в протоколите на СИК съдът тълкува абсолютно неоснователно като поправка на очевидни фактически грешки, при условие, че в голяма част от протоколите са извършвани поправки от неизвестни лица, без подпис, което води до извода, че тези протоколи са официални документи с невярно съдържание.

Съпредседателят на Зелените Петко Цветков заяви: „Според ВАС секционните избирателни комисии не са длъжни да спазват закона, а резултатът от изборите е въпрос на „творческа дейност“. Не че това не ни беше известно от масовите нарушения на изборните правила през последните години, но когато това бъде потвърдено от съда, остава убеждението, че цялата система работи за запазване на статуквото и че в България не се провеждат свободни и честни избори. Ето защо още веднъж заявяваме, че без провеждането на истинска съдебна реформа няма да дочакаме промяна и спазване на правилата“. Частично решение на тези проблеми може да бъде постигнато като в съставите на секционните, районните и общинските избирателни комисии бъде въведена квота за извънпарламентарни партии и инициативни комитети, която да бъде попълвана чрез жребий.

Предвид предстоящите президентски избори и национален референдум на 6 ноември 2016 г. Зелените завяваме желанието си за сътрудничество с други организации и партии за изграждане на мрежа за документиране и превенция на нарушенията на изборното законодателство, а така също за съвместни действия, които да доведат до реална промяна в съдебната система.

Ретроспекция на казуса

Срещу Решение № 1182-МИ/19.00ч./София, 28.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия София(ОИКСофия) бяха подадени жалби от 22–ма жалбоподатели, а  като заинтересовани страни са конституирани всички 61 общински съветници.

В предходното производство в АССГ от името на Зелените на основание 193 ГПК и чл. 144 АПК  оспорихме верността на описаните в жалбата ни протоколи. В жалбата ни имаше искане да бъдат изискани от Общинска избирателна комисия – гр. София оригиналите на изборните книжа на 105 бр. секционни избирателни комисии, с оглед данните за повече от 270 загубени гласа, както  и да бъде назначена съдебно техническа експертиза, която да провери достоверността на данните отразени в оспорените от нас протоколи. По делото бяха предоставени  общо 1575 протоколи на СИК, като повече от 500 от тези протоколи са оспорени от жалбоподателите.

АССГ в заседанието си на 10 ноември 2015 г. предостави срок на страните едва до 17:00 часа на 12.11.2015г., в който срок те да се запознаят с всички доказателства по делото (1575 протокола на СИК и множество други доказателства) и указа на жалбоподателите, че в същия срок следва да конкретизират исканията си с конкретни протоколи и посочване на нарушения, какво се оспорва и др. Бе отказан достъп на упълномощени представители на Зелените до изборните книжа, предадени от ОИК София на АССГ  и по този начин бе възпрепятствана възможността за запознаване с всички протоколи. В указания кратък срок, Зелените успяха да посочат ат 18 протокола с нарушения.

С Определение № 6204/16.11.2015 г. АССГ откри производство по установяване на истинността на протоколи от СИК, като цялата тежест за представяне на доказателства за нередности в изборните протоколи бе прехвърлена на жалбоподателите. В същото време,съдът остави без уважение   искането на Зелените и другите страни по делото за повторно ръчно преброяване и за допускане на експертизи, като се позова на липсата на особени мнения и възражения на членовете на СИК, отразени в протоколите. Съдията Николина Янчева отхвърли и исканията за събиране на доказателства чрез разпит на свидетели. Остави и без уважение голяма част от останалите искания на жалбоподателите. Но най-скандален бе отказът за допускане на съдебно-техническа експертиза, която обективно  да провери резултатите.

По този повод, адвокатът на Зелените Иван Велов тогава коментира: „Намираме този отказ за незаконосъобразен и необоснован, още повече, че ни бе възложена доказателствената тежест, а бяха отхвърлени всички наши доказателствени искания. На заседанията на 18 и 20.11.2015 г. жалбоподателите (Зелените, Реформаторския блок, БСП и др. политически сили) отново отправиха описаните по-горе искания за повторно ръчно преброяване и за допускане на експертизи на протоколите, но съдът отново ги остави без уважение.” В последните заседания бяха направени няколкоискания за отвод на съдия Янчева, които бяха отхвърлени.

Приложени:

Решение№ 5782/, 16.05.2016 по Адм. Дело 859/2016 на ВАС – Четвърто отделение

Решение №8035/17.12.2015 по Адм. Дело 10609/2015, постановено от Административен съд – София град, 26 състав

 

ТПТИ: Изтекли документи в услуга на демокрацията

02.05.2016

ТПТИ: Изтекли документи в услуга на демокрацията

Грийнпийс даде публичност на досега строго секретни преговорни документи между САЩ и ЕС по Трансатлантическото партньорство за търговия и ивнестиции (ТПТИ). С това позволи на европейските граждани да узнаят съдържанието им, а на Членовете на Европейския парламент да ги коментират публично (евродепутатите с достъп продължават да се подписват, че нямат право да изнасят информация). Така се роди #TTIPLEAKS

Документите изкарват наяве значителна част от текстовете в процес на договаряне – 13 от 17-те глави, за които се смята, че е постигнато съгласуване. След бърз прочит става ясно, че непрозрачността и секретността, с която се договаря това споразумение са оправдани. Нежеланието да се популяризира съдържанието на ТПТИ е резултат на това, че то еднозначно демонстрира за кого точно и в чии интереси работят и двете преговарящи делегации.

Зарица Георгиева, съпредседател на Зелените

Зарица Георгиева,
съпредседател на Зелените

“Колкото и да ни лъжат и да се опитват да ни правят на глупаци, дебатът постепенно се отваря. За всички граждани и от двете страни на океана. Не остава скрито #КОЙ и как потъпква нашите права и демокрация”, коментира Зарица Георгиева, съпредседател на Зелените.

ТПТИ, както и близначката й ВИТС (Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада, на английски CETA) са много повече от споразумения за свободна търговия. Те са нов модел на трансатлантическо правителство по посока противоположна на целите на международните институции и гражданство за постигане на устойчиво развитие в съответствие с международните ангажименти за борба с изменението на климата, за поддържането на високи стандарти за околната среда и за защитата на потребителите.

Първо, принципът на предпазливостта, залегнал в Договора за ЕС, не се споменава никъде, докато американският принцип на “обосноваване на риска” е включен няколоко пъти. Разликата в системите е, че в Европа един продукт трябва да е доказано сигурен за да бъде допуснат до пазара, докато в САЩ трябва да бъде доказано, че една стока е опасна, за да бъде забранена. Този подход подкопава способността ни да взимаме предпазни мерки по отношение на токсични вещества и ГМО в храните например.

Основната цел на Споразумението за климата от Париж COP21, а именно да се забави затоплянето до 1,5 градуса, не е цитирана никъде. Още по-лошо, обхватът на мерките за ограничаване на климатичните промени е предварително ограничен от разпоредбите на главите за Регулаторно сътрудничество и Достъп до пазара за промишлени стоки. Като пример за тези предложения изпъква регулацията на вноса на силно замърсяващи горива като нефт от битуминозни (катранени) пясъци.

В допълнение, документите показват, че двете делегации поддържат постоянни консултации с лобита, представляващи големи корпорации, докато гражданското общество е лишавано от достъп до преговорите.

Документите показват много случаи, в които са искани становищата на индустрията и корпорациите са получавали водеща роля в процеса на вземане на решения. Зелените продължаваме да сме част от #TTIPLEAKS и да ви информираме за безобразията и лъжите на европейски и американски участници в преговорите по това споразумение. Документите са достъпни за всеки на сайта www.ttip-leaks.org. Призоваваме българските министри на икономиката и външните работи да, които са част от процеса на европейско ниво, да настояват за пълна прозрачност на текстовете на ТПТИ, за да защитят сигурността и икономическата свобода на всички български граждани.

 

Уеб ТTIP 1

Зелените: Президентът да наложи вето върху забраната за къмпингуване по крайбрежието!

01.03.2016

Позиция на ПП „Зелените“

01.03.2016

Взетото днес решение на Народното събрание за забрана на къмпингуването на 100 метра от крайбрежната ивица е дълбоко погрешно и вероятно ще предизвика бурна обществена реакция и граждански протести. То влиза в противоречие с установени в България принципи на свободата на движение на гражданите, които са в основата на правовата държава и представляват важна част от демократичните обществени отношения. Смятаме, че след гласуването на второ четене на това изменение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие единственият начин да се намери обществено приемливо решение е законът в тази му част да бъде върнат от президента Росен Плевнелиев.

Зелените искаме да напомним, че, въпреки тиражираните пропагандни твърдения, предпочитащите този вид летуване са предимно работещи хора, които бягат от ежедневието на големия град в търсене на запазена природа и усещане за свобода. Всяка година това са стотици хиляди платежоспособни граждани, които след тази поправка най-вероятно ще бъдат прогонени като туристи завинаги извън пределите на България. А страната ни окончателно ще загуби шанса да се съхрани и развие като привлекателно място за такъв тип туристи не само от страната, но и от чужбина.

Същевременно приетите промени не решават нито един от важните проблеми на Черноморието: презастрояването, липсата на адекватна инфраструктура (пътища, ВиК, пречиствателни станции), намаляващият брой туристи. За да се намери истинско решение по въпроса за къмпингуването, вместо налагане на пълни забрани, трябва да се работи в следните посоки:

  • Определяне на места с ограничения за къмпингуване в конкретните територии чрез механизмите на Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, Закона за устройство на територията и Закона за туризма.
  • Забрана за строителството, издигането на огради, изграждането на нови пътища, разораването на площите в зона А на всички диви плажове и зоните от НАТУРА 2000.

Опазването на крайбрежието и разнообразяването на туристическия продукт с повече места за къмпингуване и бивакуване трябва да бъдат обект на цялостна стратегия за устройство и управление на крайбрежието, разработена след широко обсъждане и обвързана с промени в законодателството.

плаж кавър

България пропуска исторически шанс да предложи истински лидер на ООН

16.02.2016

Позиция на ПП „Зелените“

15.02.2016

Зелените изразяваме несъгласието си с безпринципната номинация на българското правителство за поста Генерален секретар на ООН. С тази номинация страната ни пропуска поредна историческа възможност, която е вероятно да се повтори едва след 60 години. Във време на глобални предизвикателства – военни конфликти и климатични промени – се очаква новият лидер на ООН да бъде обединяваща и вдъхновяваща международната общност фигура.

За сега официалният кандидат на България отговаря само на квотните изисквания за тази позиция, но показва неубедителни качества що се отнася до много по-сериозните критерии за лидерство и визия за световното развитие през следващите десетилетия. Излъченият кандидат за пореден път потвърждава засилващото се разбиране в българското общество за неприкритото влияние на фигури от комунистическото ни минало върху развитието на страната ни днес. След месеци мълчание, непрозрачна процедура по излъчване на официален кандидат, настоящата номинация бе оповестена късно и без ясни обяснения за взетото решение – сякаш загатвайки гузността на отговорните органи. Освен като пореден фарс и исторически провал за настоящото управление, тази номинация е и петно върху репутацията на Министър-председателя и Министъра на външните работи – щедри на гръмки изказвания, но и на неадекватни за тези думи дела.

Излъчването на кандидатура за поста Генерален секретар на ООН имаше изключителен потенциал за позитивна и обединяваща кампания за България и българската общност по света. Този шанс е безвъзвратно изгубен, както в очите на репресираните от комунистическия режим жертви и техните близки, така и пред международната общественост.

България саботира европейски транспортен коридор

15.02.2016

Позиция на ПП „Зелените“

15.02.2016

Зелените изразяват своето възмущение от отказа на България да кандидатства за европейско финансиране на жп линията Видин – Медковец. Правителството за пореден път доказа, че не се интересува от общоевропейските политики за транспорт и околна среда и не може да съвместява националните и общностните интереси.

На 10.02.2016 г. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски потвърди пред Комисията по ТИТС на Народното събрание, че България няма да кандидатства за финансирането на проекта към Механизма „Свързана Европа“ (МСЕ). По този начин България даде втори знак, че е в тежък конфликт с поне две европейски политики – за транспорт и за околна среда и де факто саботира изграждането на коридор „Orient/East Med“ в частта му Видин – София – Солун – Атина.

Зелените следим с тревога почти тригодишната работа на правителството за разрушаването на Кресненското дефиле, през което минава коридорът „Orient/East Med“. С опитите си да се откачи от споразумението с Европейската комисия за този участък на автомагистрала „Струма“ правителството поставя под заплаха финансирането на цялата магистрала и изграждането на този важен участък от трансевропейския коридор. Аргументите в полза на такова решение са измислени и целят да отклонят европари към други проекти и вероятно към корупционни практики.

Отказът за рехабилитация на жп линията Видин – Медковец е не само саботаж на коридора „Orient/East Med“, но е и драстичен случай на икономическо късогледство. Една скоростна жп линия от Солун до Видин би дала тласък на контейнерния транспорт по това направление и би намалила драстично пътнотранспортните проблеми и катастрофи. В същото време би спестила милиони на бизнеса от скъпи транспортни разходи и загуба на време. Най-накрая се блокират шансовете за развитие на най-бедния и изостанал регион на Европа – Северозападна България, които този проект би донесъл. Не е за подценяване и проблемът, че отново се пренебрегват нуждите на Северна България и се задълбочат регионалните и национални дисбаланси в развитието.

Зелените ще използваме всички възможности да информираме съответните институции на ЕС за поредните управленски безумия на правителството и да защитим екологосъобразното развитие както на коридора Видин – Кулата, част от Европейската транспортна мрежа, така и на българския транспортен сектор.

София – Европейска зелена столица 2018

15.10.2015

На 3 август тази година група експерти, сред които еколози, инженери, архитекти, предприемачи и активни граждани внесоха в Столична община предложение София да кандидатства в конкурса за Европейска зелена столица на 2018 г. Инициативният комитет включва представители на различни сдружения и граждански групи: „Био Град София“, Горичка, Българска Фондация Биоразнообразие, Асоциация на Парковете в България, Фондация за околна среда и земеделие, Група Град и др. Организации, които подкрепяме, и с които сме работили през годините.

Идеята е тази кандидатура да стане допълнителен стимул в София да се даде път за развитие на иновативни зелени идеи и инициативи, които ще бъдат от полза за всички жители и гости на града. А убеждението, което води, е, че, макар и далеч от това да се нарече „зелен град“, София има огромен потенциал за развитие в тази посока.

Няколко месеца по-късно, в разгара на кампанията за местните избори, всички говорят колко зелен град може да бъде София. Г-жа Фандъкова, чиято администрация регистрира предложението на Инициативния комитет, също проведе наскоро среща с негови представители.

Ние от Зелените вярваме, че зелените политики трябва да бъдат в сърцето на програмите на всички партии и не искаме да ги монополизираме. Напротив, ако кандидатите на всички партии у нас се борят за по-чисти, устойчиви и природосъобразни градове, ще сме радостни, че България най-после върви по правилния път.

Това, което ни притеснява, е, че тези политики и послания се ползват основно за популизъм преди избори. Г-жа Фандъкова и Столична община може би са забравили за придвижването на документите за кандидатстване в този натоварен период. Няма никаква информация как върви подготвянето на документите. Което ни навежда на опасението, че внесените от инициаторите предложения отлежават някъде на ул. „Московска“ и за тях ще се сетят и ще ги изтупат от прахта някъде след 25-ти октомври. А тогава вече ще бъде късно. Неделя е срокът за подаване на кандидатури.

Затова ние от Зелените предлагаме на Столична община помощта си в подготвянето на документите за „София – зелена европейска столица 2018 г.“ Нашите кандидати, представители на граждански сдружения, неправителствени организации, компании и институции имат дългогодишен опит в подготовката на зелени проекти. Имаме и идеи как София наистина да се превърне в зелената столица на Европа и бихме могли да споделим този опит И идеи с общинската администрация и с гражданите. На разположение сме да помагаме с изготвянето на документацията.

Каним всички граждани и лично г-жа Фандъкова и представители на Столична община тази вечер в 19 ч. в Essence център на ул. „6-ти септември“ №37. Там ще бъдат представители на Инициативния комитет за „София – зелена европейска столица 2018“ и нашите кандидати за кметове и общински съветници.

Разбира се сме на разположение днес, утре и в събота за помощ по тези въпроси.

София зелена

„Рециклирай бездействието!“ Четири посоки за подобряване на управлението в София

03.09.2015

03.09.2015 г.

На пресконференция в БТА ПП „Зелените” представихме своите приоритети за местните избори в София и четири посоки за подобряване на градското управление.

Пълен запис от пресконференцията

В събитието участваха Петко Цветков, съпредседател на Зелените, Иван Велков, председател на предизборния щаб, както и част от гражданските кандидати за членове на столичния общински съвет в листата на партията: Станислав Пенович, специалист по маркетинг и информационни технологии; Веселин Кирев, гражданският активист за обществен и релсов транспорт; Никола Газдов, собственик на компания за аутсорсинг на инженерни услуги във ВЕИ сферата.

Иван Велков постави ударение върху принципа, че гражданското участие е от ключова важност за Зелените. „Не е случайно, че голяма част от нашите кандидати са представители на неправителствени организации и активни граждани. „Рециклирай бездействието!“ е нашият апел към всички, които имат желание да променят средата си“, заяви председателят на предизборния щаб на Зелените.

Съпредседателят на партията Петко Цветков допълни: „Партиите на статуквото се опитват да откажат хората от участие в политиката. Ние обръщаме процеса и дадваме представителство на активните хора, които желаят да подобрят своя град“.

Зелените представихме четири стъпки за подобряване на градското управление в София. На първо място, Зелените ще се борим за една отворена община. Това означава да има прозрачни финанси и възможност за директно гражданско участие. Зелените напомнихме за позицията, която отстояваме – да има публични данни и разбивка по пера за приходите и разходите на Столична община. Общинските фирми да публикуват тримесечни отчети и всички свои фактури над 5000 лв в интернет. Да се въведе публичен регистър на договорите на СО и онлайн достъп до всичките им неповерителни клаузи.

Втората ключова стъпка на Зелените е да се инвестира в инфраструктура за хора, а не за коли. „София се нуждае от тротоари за хора и колички, от достъпни подлези и велоалеи. София не се нуждае от тротоари за паркиране и от поощряване на автомобилния трафик.“, заяви Никола Газдов. „Ние знаем, че няма да променим София сами. Но ви гарантираме, че ще тормозим мнозинството в Общинския съвет да следва дневния ред на хората, а не дневния ред на автомобилите и на комисионните!“, допълни Газдов.

Веселин Кирев допълни: „Столична община се опитва насила да качи софиянци на автомобили. Пример за това е ремонтът на бул. Александър Малинов в жк. Младост. Спирките на градския транспорт там бяха преместени на 800 до 1500 метра от блоковете в комплекса, при стандарт от максимум 400 метра. Това не само демотивира хората да ползват обществен транспорт, но и нарушава няколко разпоредби на СО.“ Според Кирев, при ремонта на бул. Александър Малинов има и нарушения на Закона за устройство на териториите (ЗУТ), за което „Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт“ съветва кмета на Младост да сезира прокуратурата. Според кандидата на Зелените, вина за нарушенията носи Главния архитект на София, Петър Диков, както и подкрепилите промяната 35 общински съветници.

Станислав Пенович представи пилотен проект „Дупки и тротоари 2016 г.“ – разработка на мобилно приложение за сигнали и нарушения от граждани: „Столична община има платформа за подаване на сигнали онлайн, но тя е сложна и се използва слабо. Ние ще използваме функционалностите на съществуващата система и просто ще я надградим.“

„Всеки гражданин ще може да заснеме нарушение, дупка, или разбит тротоар със своя смартфон и да качи автоматично сигнала в платформата на общината. Благодарение на мобилното приложение, 70-80% от нужните действия ще бъдат автоматизирани“, допълни Пенович. Според кандидатът на Зелените мобилното приложение ще помогне на софиянци да следят през телефоните си какво се случва с всеки сигнал, а общинските институции ще изпозват всеки гражданин като „виртуален служител“. „За няколко месеца ще можем да картографираме всяка дупка и всеки разбит тротоар, а след това – да поканим всяка желаеща фирма да участва в онлайн търг с обратно наддаване, за да изберем най-евтиния изпълнител на ремонтите“.

Третият приоритет на Зелените е да превърнем София в Зелена столица с чист въздух. Петко Цветков: „Зелените системи са нашият естествен приоритет. Ще се борим Борисовата градина и Витоша да не бъдат застроявани и призоваваме всички софиянци да следят тези важни теми!“. Кандидатите допълниха, че работят по остойностяване на идеята за засаждане на един милион нови дръвчета в София и скоро ще представим детайли по тази тема в отделна пресконференция. Тогава ще говорим детайлно и за четвъртият приоритет – как София да бъде толерантна столица, която не дискриминира на етнически, расов, верски или сексуален принцип. Зелените заявихме и своето намерение да се борим за създаване на общинска „Зоополиция“, за което ще бъде търсена подкрепа от неправителствени организации и граждански сдружения.

 koli4ki1

България има спешна нужда от мерки за енергийна независимост, но добивът на шистов газ и уран не са част от тях

12.04.2014

Декларация на ПП „Зелените“

През последните месеци  напрежението в Черноморския регион ескалира, което изведе като приоритетни въпросите за националната сигурност на България. Русия нарушава правилата на международната общност и подписаните спогодби, с което предизвика острата реакция на Европейския съюз. В тази ситуация парламентарното мнозинство в България и избраното от него правителство действат изключително вредно за интересите на страната ни. С позициите и действията си, те застрашават не само икономическата стабилност на България, но и членството на страната ни в Европейския съюз.

Диверсификацията на енергийни суровини би трябвало да е една от кризисните мерки за България, при положение че целият ни внос – 100% от ядреното гориво, 99% от нефта и 87% от газа[1] –  идва от една държава. На фона на тоталната ни зависимост от първични енергийни суровини с руски произход, парламентът решително и безотговорно легализира изграждането на „Южен поток“, в нарушение на европейското законодателство. По този начин България трупа нови заеми, затвърждава монопола на Русия за внос на енергийни ресурси и унищожава голяма площ от природата на страната ни. Всичко това се случва в условията на значително забавяне за прилагането на Третия енергиен пакет на ЕС, който да доведе до свободен пазар на търсене и предлагане; на дискриминационни и противоконституционни мерки спрямо сектора на ВЕИ, в синхрон с манипулативна кампания на властимащите срещу зелената енергия; на предвидим фалит на НЕК, заради огромната и нарастваща задлъжнялост, следствие на изкуствено поддържани ниски цени и излишни харчове за АЕЦ „Белене“, БЕХ и др. Нещо повече, официално се обсъждат категорично неприемливи предложения, като подновяването на уранодобива, доказал  своите пaгубни въздействия върху природата и човешкото здраве.

От друга страна, кризата в Украйна и енергийната зависимост на Европа от Русия все по-често се използва от САЩ за натиск и лобиране в полза на техни корпорации, които да получат правото да добиват шистов газ чрез технологията фракинг. Високопоставени лица от САЩ и ЕС (Великобритания, Полша) активно промотират фракинга, но умишлено скриват факта, че такъв способ не води до бърза диверсификация, поради технологичните му особености – необходими са години  на добив с десетки хиляди сондажи, за да се задоволят дори сегашните доставки от газ. Освен това, зависимостта за потребителите ще остане, без значение дали ще е от други компании, или от самата „Газпром“, която също развива и използва фракинг. В кампанията, която „Зелените“ и други организации провеждат успешно по света, винаги се е изказвало и важното уточнение, че неконвенционалните въглевордороди (в т.ч. шистов газ, битумни пясъци, газ от въглища и др.) са изчерпаеми в близко време ресурси. Отделно, за тяхното проучване и добив са необходими колосални количества вода и площи, а технологията фракинг доказано създава локални земетресения, отравя подпочвени и повърхностни водоизточници и бълва в атмосферата огромни количества парникови газове. Тези факти са резултат от подробни изследвания на Главна дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия, редица национални институции, университети, реномирани научни департаменти в САЩ и Европа.

Зелените а вярваме, и значителна част от обществото в България, остро ще се противопостави на всеки опит за премахване или заобикаляне на забраната за фракинг, въведена през 2012 г. Изключително обезпокоително изглеждат част от предложенията в Закона за подземните богатства, който вече е в процедура за окончателно гласуване в Народното събрание. Зелените протестираме срещу опитите да се освободят от отговорност и регулации по отношение на промишлените отпадъци добивните компании, които сондират в шелфа и морската икономическа зона на Черно море. Тези законови поправки видимо се правят в услуга на няколко енергийни корпорации и могат да създадат условия за безконтролни нарушения на европейското законодателство и скрит добив на неконвенционални въглеводороди, застрашаващ туризма и риболова по Черноморието. Настояваме тези поправки да бъдат отхвърлени от депутатите при гласуването им.

Влошената ситуация в енергетиката на България, в съчетание с нарасналия риск за националната сигурност, изискват да се предприемат спешни краткосрочни и средносрочни мерки, които да доведат до предотвратяване на енергийна криза, устойчиво развитие на икономиката, социална сигурност и нарастваща заетост, подобрени условия на жизнената среда, конкурентноспособност и енергийна независимост на местно и национално ниво.

На първо място това трябва да стане чрез масирана кампания за енергийна ефективност, диверсификация на източниците на основни енергийни суровини, децентрализация на производството и управлението на сектора, като приоритетно се насърчава изграждането на микс от малки екологични ВЕИ системи, които водят до енергийна независимост на домакинствата, фермите, малкия бизнес, общностите и населените места. В краткосрочен план е необходимо максимално ускорено доизграждане на междусистемни връзки с Турция, Румъния и Сърбия и намиране на друго трасе на връзката с Гърция, чрез които България да има достъп и до други доставчици на газ. Паралелно с това, в кратки срокове следва да се облекчат режимите, да се съкратят сроковете и да се подпомогнат всички домакинства и ферми, които желаят да изградят за собствени нужди инсталации за биогаз, соларни покривни панели и други ВЕИ, без да разчитат на високи преференциални тарифи.

В средносрочен план е необходимо да се приложат интегрирани стратегии за населените места и регионите, чрез внедряване на умни мрежи, технологии за съхранение и пренос на енергия, архитектурни решения за нулево енергийни сгради и спиране на големи енергийни мощности с изтичащ експлоатационен период.

За да се прекратят спекулациите с темата „газификация на България“, ПП „Зелените“ настояваме за безпристрастен анализ колко газ е необходим на България и за какви нужди. Тогава ще бъдат прекратени и внушенията, че на България й трябва все повече газ. Настояваме да се прекратят лобистките спекулации – отново в полза „Газпром“, но и на „Шеврон“ и други чужди компании, които очакват да навлязат в България – за усилено битово газоснабдяване (30% до 2020 г.), което под маската на „екологизация“ на енергетиката, ще зароби българския потребител по подобие на действащите топлофикационни дружества.

Зелените

15 април 2014 г.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

[1]  Данните са от последния бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката в Република България на Министерството на икономиката и енергетиката.

 

Концерт ЗА Дерето и за всичко диво по морето!

10.04.2014

На 13 април 2014 г., Цветница, от 16:00 ч. на лятната естрада в Борисовата градина в София, ще се състои концерт в защита на българското Черноморие – ЗА ДЕРЕТО И ЗА ВСИЧКО ДИВО ПО МОРЕТО!

Искаме да заявим ясно, че сме категорично против застрояването на Карадере, Камчийски пясъци, Корал и всички останали диви места по нашето крайбрежие. Бетон вече има достатъчно! Природата е тази, която изчезва.

За да се противопоставят на това, заедно с нас ще бъдат:

Blues Traffic, Магистри, Хоризонт, Сърмата, Мерудия, Акага, Babyface Clan, Абсолютно начинаещи, Радула, D2 и водещата Ива Дойчинова, които участват в концерта напълно безплатно.

Всички заедно ще кажем: Искаме природа, не искаме бетон!

В следобеда преди концерта на същото място децата ще могат да покажат как виждат морето ни с рисунки върху асфалта!

save_karadere_live1

Граждански натиск за защита на Черноморието

25.03.2014

В четвъртък от 14:30 е поредното заседание на парламентарната комисия, която разглежда промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Зелените и група неправителствени организации внесохме проекто промени, които трябва да спрат всяко ново туристическо строителство в двукилометровата ивица (зони А и Б) от териториите по НАТУРА 2000 за опазване на защитени природни местообитания като Карадере. Тези промени в закона могат да осигурят жизено необходимия спасителен пояс за българската природа и българския туризъм.

Призоваваме всички, които не искат да бъде унищожена малкото останала природа по българското Черноморие, да бъдат пред сградата на парламента на пл. „Независимост“, за да им покажем, че промените в закона трябва да бъдат приети!

1656401_678263858902853_679767838_n

С едно законодателно решение депутатитe могат да спрат застрояването на Черноморието

25.03.2014

Зелените, коалиция от природозащитни организации „За да остане природа в България”, Българска туристическа камара и Българска асоциация за алтернативен туризъм чрез независимия депутат Светлин Танчев внесохме предложения за промени на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, които могат да решат казуси като Карадере, Странджа, Иракли, „Дюнигейт” и много други подобни „горещи случаи”. Предложението ни дава лесно решение на неизпълненото обещание на БСП да създаде Национален парк „Българско Черноморие”. Но вместо да се ограничаваме само до държавните земи, ние включваме всички ценни дюни, диви плажове и крайбрежия – Странджа, Маслен Нос-Ропотамо-Алепу, нос Емине и Иракли, Карадере, Камчийски пясъци, Несебърските дюни, Калиакра, дюните при Шабла и Дуранкулак и др., които за съжаление са предимно частни. Предложението ни осмисля и по законодателен път трайно решава и проблема със застрояването на заменките направени в най-ценните природни територии. Ярък пример са 6-те километра бивши защитени пясъчни дюни на Камчийски пясъци, които се водят вече на хартия „урбанизирана” територия. Същото важи за Карадере, където проектът сега е сведен до „урбанизиран” имот, но е такъв само на хартия, а реално това са защитени местообитания.

Вместо обаче да се затъва в корупция, наказателни процедури и десетки случаи на нарушения на европейското природозащитно законодателство, нашето предложение е просто – да се спре всяко ново строителство в двукилометровата ивица (зони А и Б) от териториите по НАТУРА 2000 за опазване на защитени природни местообитания и видове. В тези двукилометрови територии от НАТУРА почти няма застроени места.

Текстът на предложението ни е изготвен съвместно със специалисти архитекти и са предвидени изключения от правилото да няма застрояване – за инженерната инфраструктура (вкл. пречиствателни станции, линейни обекти и т.н.); за надграждане, разширяване, модернизиране и промяна на съществуващи сгради и строежи; за всички видове преместваеми обекти и др. подобни. На фона на масивното застрояване и бетониране на цялото ни крайбрежие тези „зелени природни острови” са последният ни шанс да оставим малко съхранена природа за бъдещите поколения.

Част от предложенията за промени в ЗУЧК бяха разгледани на заседанието на Комисията по регионална политика и местно самоуправление преди седмица и бяха отхвърлени чрез гласуване „въздържал се” от всички политически сили. Друга част от текстовете ще бъдат разгледани на утрешното заседание на комисията. Въпреки че бяха отхвърлени от комисията, предложенията ще бъдат гледани и в пленарна зала, където могат да бъдат приети при наличие на добра воля от страна на политическите сили в парламента.

Вносители на предложението са: Политическа партия „Зелените”, коалиция от природозащитни организации „За да остане природа в България”, Българска туристическа камара и Българска асоциация за алтернативен туризъм.

Правителствотo се опитва да погуби биоземеделието в България

18.03.2014

Декларация на ПП „Зелените“

Правителството се кани да задуши опитите за отглеждане на биологична продукция в България, като остави биоземеделците без субсидии за текущата година. В приета наредба на Министерството на земеделието и храните е заложено да отпадне възможността биологичните земеделски производители да подават заявления за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания”. Това се прави въпреки факта, че биоземеделските плащания идват директно от бюджета на ЕС и са без съфинансиране от държавния бюджет. Яркият контраст и иронията в случая е, че субсидиите за конвенционално земеделие остават. Така правителството, вместо да изпълни обещанията си да даде приоритет на биоземеделието, се кани да унищожи бъдещето на България в тази насока.

В други страни в ЕС биоземеделието се субсидира въпреки неблагоприятните условия за земеделие в тях. Не можем да допуснем такава допълнителна разруха в сектора, особено с оглед на световните тенденции за ориентиране към био продукция. Такъв акт би бил държавническо слабоумие и опасност за здравето на българите и за хранителната сигурност на страната, както и отнемане на възможността за развитие на модерно, природосъобразно земеделие. Страната ни е с едни от най-благоприятните условия за развитие на земеделие в Европа, а изостава сериозно в областта и от това страдат както хората, които се занимават с производство, така и всички останали – все повече лишени от достъп до прясна и чиста храна.

Спиращите се субсидии за биоземеделие са нищожни в сравнение с огромните суми, които годишно се изразходват в сектора – четири милиона на фона на повече от милиард. Много фермери имат интерес да се занимават с биоземеделие, но са възпирани от неоправдано строгата бюрокрация. Някои земеделци, все пак, се пребориха с тези пречки и ивестираха сериозни средства и време за изграждане на биологични производства. Проектонаредбата е подигравка с техните усилия.

Зелените настояваме правителството, вместо да спира субсидиите за биоземеделие, да започне да ги увеличава постепенно, като също така облекчи режимите за сертифициране на биопродукция. Европейското законодателство не изисква толкова строг лицензионен режим, колкото сами въведохме в България.

Зелените ще се борим срещу намеренията на правителството с всички законови средства, включително публични демонстрации и прояви на гражданско недоволство в защита на сектора и хората, които се грижат за по-чиста околна среда и по-здравословна храна.

Зелените

17.03.2014 г.

Позиция на Зелените относно ситуацията в Крим

18.03.2014

Във връзка с последните събития в Крим Зелените заявяваме следното:

Подкрепяме европейските санкции срещу Русия и заедно с групата на Зелените/ЕСА в Европейския парламент настояваме за оказване на финансова помощ и подпомагане на демократичните реформи и борбата с корупцията в Украйна.

Припомняме, че групата на Зелените/ЕСА в Европейския парламент още на 1 март 2014 г. първа посочи, че Русия е нарушила международното право и нейните действия заслужават ясен и категоричен отговор – да се замразят всички договори и търговски споразумения с нея. За България това означава категорично спиране на проекта „Южен Поток” (както беше денонсиран проектът „Бургас-Александропулис”). Нека не допуснем на българска територия да има руска държавна собственост, която може да стане повод за бъдеща агресия.

Сега е моментът за реални стъпки към премахване на тоталната енергийна зависимост на България от Русия и преминаване към нисковъглеродна икономика, диверсификация на доставчиците на енергийни суровини и пълна държавна подкрепа за енергийната независимост на домакинствата.

Зелените намираме за възмутителна уклончивата позиция на българското правителството, което се държи като васал на Русия в ЕС. Докато руската армия окупира Украйна, правителството предлага на руснаците да строят дачи и да изливат бетон по Черноморието и в планините ни.

Апелираме българската прокуратура да осъществи сътрудничество с властите в Украйна за запориране на активите в България на разследвани представители на режима на Янукович и близките до него олигарси. Необходимо е да се приложат без забавяне санкциите, наложени от ЕС срещу Русия.

ИС на Зелените

17.03.2014 г.

Зелените бяхме заедно с гражданите на Бургас, Созопол и Поморие срещу петролопровода „Бургас – Александруполис“

25.02.2014

Отговор на твърдения на НАБЧ, направени в публикация на Бургаснюз

На 23 февруари 2014 г. в сайта Бургаснюз бяха публикувани обвинения от страна на Национална асоциация „Българско Черноморие” за това, че ПП „Зелените“ не са взели никакво участие в гражданската съпротива срещу петролопровода „Бургас – Александруполис“. Благодарим на авторите на това изказване за предоставения ни повод  да обобщим значителния принос на ПП „Зелените“, зелените НПО и отделни личности за прекратяването на този проект. Надяваме се с това да попълним пропуските в информацията на онези, които вероятно са били далече от събитията, за които говорят.

Ние, хората със зелено мислене – част от които в последствие станаха учредители на ПП „Зелените“ – бяхме тези, които започнахме кампанията срещу петролопровода „Бургас – Александруполис“. Първият анализ, който разкри вредите за България от тристранното споразумение между Русия, България и Гърция, е направен от Института за зелена политика още през 2007 г.

Зелените бяхме на предната линия в подготовката на референдумите, в обществените обсъждания и в медиите, за да покажем екологичните заплахи и икономическото безмислие на този проект. Ние действахме едновременно с нашите съмишленици и колеги в Гърция и съвместно предприехме информационни кампании в Бургаска област, в Александруполис и в област Еврос. Внесохме в Европейския парламент петиция за кумулативна екологична оценка на енергийните проекти в Черно море, подкрепена със стотици подписи на граждани на черноморски държави.

Заедно с колеги от зелените НПО и демократичномислещи граждани през януари 2008 г. организирахме първото „неприятелско“ посрещане на президента на Русия Владимир Путин на „Орлов мост“ с единствената цел да покажем, че в България има съпротива срещу руските енергийни проекти, включително и срещу петролопровода „Бургас – Александруполис“.

Нашият съосновател Манук Манукян и други колеги участваха в десетки телевизионни и радио предавания в България и чужбина. В резултат на гражданско неподчинение Манукян и колегите му осуетиха провеждането на рекламно събитие на фирмата-инвеститор в Бургас.  Борихме се с информационното затъмнение, наложено от Тройната коалиция относно петролопровода. Ние, заедно с колеги от зелените НПО, изпратихме граждански наблюдатели в деня на референдума в Бургас.

През 2008 г.  Даниела Божинова и Петко Ковачев, впоследствие съпредседатели на ПП „Зелените“, пропътуваха всички общини по планираното трасе на петролопровода, за да се срещнат с гражданите и да ги информират за екологичните им права и за рисковете от проекта. Наши колеги оказваха подкрепа на инициативните комитети за референдуми в Созопол и Поморие.

Впоследствие се противопоставихме на колебливостта на правителството на ГЕРБ и настояхме то да спази предизборното си обещание за спиране на проекта. За целта създадохме инициативен комитет, събрахме подписи и внесохме в парламента Национална гражданска инициатива за денонсиране на споразумението „Бургас-Александруполис“. Тези и много други наши действия, заедно с вота на гражданите от Бургас, Созопол и Поморие изпратиха проекта „Бургас-Александруполис“ в историята.

Ние представихме потенциалните проблеми на Бургас и региона от евентуалното изграждане на тръбопроводите „Бургас – Александруполис“ и „Бургас – Вльора“ (АМБО) на международни форуми и срещи в Македония, Албания, Хърватия, Сърбия и пред Европейската комисия.

Можем само да се гордеем с няколкогодишната кампания за спасяването на Бургас и общините  по южното Черноморие от екологичните проблеми, свързани с този проект. Искаме да благодарим на всички, които ни приеха и чуха аргументите ни, на всички – местни политици, журналисти, рибари, хора от бизнеса, граждански активисти и обикновени граждани – с които рамо до рамо се изправихме срещу интересите на „Роснефт“, на руската и българската политико-икономическа мафия. За нас беше чест да работим с хора, които не се предадоха, дори и под най-силен натиск от всички страни.

Накрая желаем да обърнем внимание на следното: ние, Зелените, освен доблестни граждани и отговорни български политици, сме и добри биолози и откриваме лесно всяка форма на мимикрия. Това важи и за мимикрията на спекулативните имотни интереси по българското Черноморие, които приемат благовидната форма на организация с идеална цел и публикуват от нейно име безпочвени обвинения за дискредитиране на автентичните граждански движения, към които Зелените принадлежим. На тях ще кажем: ние се досещаме, че появата на вашата организация има връзка със засилването на гражданската битка за запазване на Черноморието и Странджа. Не си правете илюзии, Зелените ще продължим тази битка до успешен край.

Зелените

25.02.2014

Зелените сме против изграждането на нови ядрени реактори към АЕЦ „Козлодуй”

23.02.2014

Декларация на ПП „Зелените”

За пореден път ставаме свидетели на нагъл проядрен популизъм – преди дни министър-председателят очерта възможността в АЕЦ „Козлодуй” да бъде изграден не само 7-ми, но и 8-ми енергоблок. Във връзка с това Зелените напомняме, че България все още няма изградено постоянно хранилище за високорадиоактивни ядрени отпадъци, което да отговаря на международните изисквания. Производствената цена на електроенергия от ВЕИ вече е по-ниска от производствената цена на електроенергия от АЕЦ. На фона на отрицателния естествен прираст на населението и устойчивата тенденция за все по-ефективно използане на енергията, да се предлага строеж на нови ядрени мощности е абсурдно, недалновидно и недобросъвестно.

Ядрената енергетика не е нито чиста, нито безопасна, нито евтина, нито устойчива. България няма нужда нито от нови ядрени реактори, нито от удължаване живота на старите. Това, от което всички имаме нужда, е подобряване на енергийната ефективност, децентрализация на енергийната система и демонополизация на пазара, както и преминаване към безотпадни и изцяло възобновяеми енергийни източници, които не са обект на международни търговски олигополи и унищожителни за природата дейности.

Зелените винаги сме се противопоставяли както на проекта „Белене”, така и на плановете за удължаване на експлоатационните срокове на съществуващите реактори в АЕЦ Козлодуй и на проектите за изграждане на нови реактори към АЕЦ „Козлодуй”, независимо от това дали са на Атомстройекспорт, Росатом, Уестингхаус или на който и да е друг инвеститор.

Зелените

23.02.2014

Българското правителство трябва да осъди остро режимите в Украйна и Венецуела

22.02.2014

Декларация на ПП „Зелените“

Зелените се противопоставяме на решаването на политически проблеми чрез насилие, въоръжаване на населението и медийно затъмнение. Все повече режими, като тези в Украйна и Венецуела, ползват авторитарни методи вместо да решават проблемите на обществата си по демократичен начин. Те настройват различни групи от населението едни срещу други с единствената цел да се задържат на власт. Въоръжените убийства на протестиращи граждани и в двете държави не могат да бъдат толерирани.

Зелените настояваме българското правителство да осъди остро действията на режимите в Украйна и Венецуела от последните дни. В противен случай ще останем със сериозни притеснения относно демократичните принципи, които афишира кабинетът на БСП, ДПС и Атака.

На фона на многобройните жертви в столицата Киев и наличието, освен на умерени политици, и на радикални групи с нарастващо влияние, всяко едно решение за Украйна, което не предвиждаше провеждане на предсрочни избори, връщане на парламентаризма и конституцията от 2004 година, можеше да доведе до разцепление и тежък тоталитаризъм за страната и народа. Изход, който не би имал нищо общо с демокрацията.

След подписаното вчера споразумение за слагане край на политическата криза в страната, за да се умиротвори трайно ситуацията и да не се стигне до гражданска война, е нужно Върховната Рада на Украйна трайно да поеме контрол над службите за сигурност и полицията, а всяко носене на огнестрелно оръжие по улиците да бъде забранено. Зелените настояваме бългaрският външен министър да отстоява именно такава твърда позиция на европейско равнище.

Режимът в Русия също носи отговорност за ситуацията и ескалацията на напрежението в Украйна. Едва ли е случайно, че ултиматумът на Янукович към опозицията бе отправен в момент, в който Русия купува от Украйна държавни ценни книжа на стойност два милиарда долара. Украйна не трябва да бъде превръщана в бойно поле между Русия и Запада. Страните от ЕС са длъжни да преговарят с Русия и да намерят политическо решение на опасния конфликт. На първо място в преговорите трябва да бъдат поставени гражданите на Украйна и техният стремеж за демократично бъдеще, а не геостратегическите и икономически интереси. В същото време не трябва да има съмнение, че демократичният свят има решителността да брани свободата и демокрацията и по други начини, ако отсрещната страна започне да изнудва и шикалкави.

Докато Украйна гори, светът не трябва да оставя друг диктатор – Николас Мадуро – да избива младото поколение на Венецуела. Настояваме българското правителство да инструктира спешно посланика ни в ООН да постави въпроса пред Съвета за сигурност. По същия начин трябва да се действа и в Европейския съвет, откъдето незабавно трябва да излезе недвусмислен сигнал за санкции спрямо режима в Каракас. ЕС, ООН и всички държави, които претендират да са носители на принципите на свободата и демокрацията, трябва незабавно да предприемат натиск върху Мадуро за прекратяване на убийствата във Венецуела и сваляне на цензурата, както и да изискат провеждането на предсрочни избори и създавенто на план за демократизация на страната.

През последните години Венецуела се превърна в една от най-опасните държави в света. По неофициални данни криминалните убийства през 2013 година наброяват над 24 000 души, което означава повече убийства на глава от населението, отколкото в която и да е друга държава без военен конфликт. Въпреки че Венецуела е една от най-богатите страни на петрол и други полезни изкопаеми, икономиката й е пред колапс. В магазините липсват дори най-основните продукти като брашно, олио, мляко. В момента всички медии са или под контрола на правителството, или подложени на строга цензура, а чуждите медии, които предават протестите, биват гонени от страната. Затова и малцина знаят за тези протести, включително голяма част от венецуелците от бедните квартали. От началото на февруари, с активното участие на студентите, всеки ден излизат десетки хиляди граждани, за  да се борят за нормален живот. Въоръжените проправителствени групи „колективос“ с насилие и убийства се опитват да сплашат протестиращите и остават безнаказани.

Зелените считаме, че насилието над протестиращи граждани, въоръжаването на населението и медийното затъмнение са най-опасните прийоми на авторитарните режими, които трябва да бъдат осъдени и ограничени навсякъде по света.

Зелените

22.02.2014 г.

Да спасим Градската градина в Пловдив!

21.02.2014

Декларация на ПП „Зелените“

Зелените подкрепяме гражданите на Пловдив в продължаващите им усилия да защитят и съхранят Цар Симеоновата градина (Градската градина), паметник на градинското и парково изкуство и неоценимо културно богатство и се обявяваме против изграждането на подземен паркинг под езерото в нея. Недопустимо е в град, който периодично оглавява класацията за най-мръсен въздух в България, в който, по последно изнесените статистически данни, при норма от 20 кв. м зеленина на гражданин, в момента реално се падат по 11.2 кв.м, да се посяга върху една от малкото останали зелени системи в града. Осъждаме отказа на Община Пловдив, на Министерство на културата и на Министерство на околната среда и водите да изпълнят законовите си задължения за опазване и поддържане на този паметник на културата, като пренебрегват и не зачитат обективните факти:

1. Изграждането на подземния паркинг под парка противоречи на режимите за опазване на Цар Симеоновата градина като паметник на градинско-парково изкуство.

2. Не се спазват Европейските директиви да се избягва изграждането на нови паркинги в центровете на градовете.

3. По проект вентилационната система на паркинга ще отвежда газовете от автомобилите на територията на парка.

4. Съществува реална опасност от загиване на възрастната растителност в следващите 5-8 години заради дрениране на подпочвените води в Цар Симеоновата градина. Вече започна и масово изсичане на здрави дървета в градината.

5. Съзнателно отнемане на правото на гражданите да изразят позицията си в нарушение на Орхуската конвенция.

6. Нецелесъобразност на проекта, поради наличие и към момента на достатъчно свободни платени парко-места в центъра на града.

7. Формира се ново кредитно бреме за гражданите на Пловдив.

8. Строеж на паркинг под естествено подземно езеро, предполага допълнително оскъпяване и последваща сериозна хидроизолационна поддръжка.

9. Наличие на съмнения за икономическа свързаност на кмета на града с фирмата изпълнител на проекта за изграждане на паркинг.

Всичко това се случва, докато друг проект на Община Пловдив – за изграждане на мрежа от велоалеи в града – изостава по график повече от половин година и засега няма изгледи в близко бъдеще по изпълнението му да се заработи активно.

Политиката на „Зелените“ акцентира върху намаляване на потоците автомобили в градовете, върху използването на обществен и железопътен транспорт. Затова подкрепяме и активно участваме във всяка инициатива, която ще редуцира броя на автомобилите не само в центъра на града, но и в цяла Пловдивска област. Фокусът на градската управа следва да бъде не реализирането на мащабни и ненужни проекти за общински паркинги в центъра на града, а изграждане и развитие на зелена пътна инфраструктура.

Искаме красив град! Паркът не е сечище и дърводобивна площадка! Настояваме за спасяването на зеленината на Пловдив, от която зависи здравето на всички ни!

Зелените

21.02.2014 г.