НИКОЛАЙ СИДЖИМОВ

Sidjimov_1Николай Сиджимов

Роден съм в Кърджали през 1962. Имам 2 деца – момчета. Единият е инженер, а другият предстои да се дипломира като юрист.

Завършил съм Биологическия факултет на Софийския университет, специалност Екология и опазване на околната среда. Имам допълнителни квалификации в Университета „Джонс Хопкинс” по управление на неправителствени организации, Университета „Уисконсин” по подкрепа на предприемачеството и бизнесинкубиране и в Нов български университет по медиация.

Работил съм първо като технолог в бившето СО Фармахим София, после като еколог в Община Сливен. С колеги и приятели създадохме Регионален център за устойчиво икономическо развитие в Сливен и бях негов директор в продължение на 10 год.

zelenite

През 1993 бях един от основателите и първият секретар на Асоциацията на еколозите от общините в България – АСЕКОБ. Организацията се развива много успешно и в момента съм неин Изпълнителен директор. Основната ни мисия е да подпомагаме общинските структури по околна среда да реализират успешно екологичната политика на местно ниво и да развиват своя административен капацитет.

В момента съм изцяло ангажиран с дейността на АСЕКОБ и реализираме проекти както за обучение на еколозите от общините, така и проекти по усъвършенстване на управлението на отпадъците, водите и биологичното разнообразие. Изпълняваме проект за подобряване на прозрачността в управлението на отпадъците и изграждане на мрежа за Нулеви отпадъци сред общините и с участието на местните и национални НПО.

Обичам планината и морето. Обичам да яздя, да се гмуркам, да се занимавам с пчелите си и овощната си градина в с. Мечкарево. И съм сигурен, че България има всички природни и човешки ресурси за една силна, устойчива икономика, без да се замърсява или унищожава природата, без да се налага изграждане на нови атомни централи и разбиване на недрата за шистов газ.

Това, което е нужно на страната ни, е разумно управление и освобождаване на креативността и истинския творчески потенциал на българина.

Sidjimov_3

Вашият коментар