ЛИЛИЯ ТАМАМДЖИЕВА

Лилия ТамамдLilia_Tamam_2жиева, граждански активист

Като младежки активист най-важни приоритети за мен са политиките за младите хора и осигуряване на тяхното бъдеще – това включва и опазването на природата и осигуряване на здравословна околна среда.

Каузите, за които се боря, са:
–          създаването на гаранции за здравословна среда на живот чрез Европейско законодателство и механизми за осигуряване на безопасна индустрия и устойчива икономика
–          достъпно и адекватно образование, скъсяване на дистанцията между академичната и професионална сфера, чрез реформи, които да са базирани на нуждите на младите хора и отговарят на съвременния пазар на труда
–          адекватни реформи за справяне с младежката безработица: социално включване, ефективно кариерно ориентиране, признаване на доброволчеството като стаж, осигуряване на възможности за кариерно развитие
–          медиен плурализъм, осигуряване на прозрачност в медиите чрез Европейско законодателство

С  хуманитарно и езиково образование (английски и италиански).

Гражданска активност:

Доброволец в YMCA-Пловдив, WWF България, Коалиция за климата, CVS-България.

Член на AEGEE-Sofia – Асоциацията на обединените европейски студенти.

Редактор на „Младежки фокус“ – издание на Национален младежки форум с опит в младежки програми за неформално образование.

Координатор на международни проекти по теми за околна среда, образование, активно младежко участие, Европейско гражданство, глобални проблеми.

Координатор на международна НПО за образование в чужбина.

Координатор за България на Европейската гражданска инициатива „Да спрем Екоцида в Европа“.

Lilia_Tamam_3

Вашият коментар