Недоволни граждани ще окупират дирекцията на природен парк „Българка“ в Габрово

Политическа партия „Зелените“ получи информация от Габрово, че в следобедните часове в петък, 07.02.2014 г., новоназначеният директор на природен парк „Българка” Али Алиев е опитал да ограничи достъпа на експертите по проектите до документацията свързана с дейностите по проектите.

Въпреки изнесените явни доказателства и протестни декларации в публичното пространство за неправомерното назначаване на новия директор и свързаните с него съдебни дела и управление на фирми, за което „Зелените“ първи съобщиха (http://izbori.zelenite.bg/8831), силовите и незаконни действия от негова страна се засилват.

За да изразят своето несъгласие със случващото се през последните дни и седмици в парк „Българка“, гражданите на Габрово организират протестна акция във вторник (11.02.2014 г.) в 08:00 часа сутринта пред сградата на ДПП „Българка“ на ул. „Чардофон” 1 в Габрово, на която ще се присъединят и членове на „Зелените“.  

ПП „Зелените“ припомня, че основание на Изпълнителната агенция по горите да назначи Алиев е одитът, който ИАГ извършва в момента на европейските проекти спечелени от парк „Българка“. По оперативна програма „Околна среда“ вече е извършен одит на същите проекти и не са намерени нарушения.

ПП „Зелените“ разполагат с предварителна информация от одитния доклад на ИАГ, в който не се посочват конкретни и явни нарушения. Въпреки това Али Алиев продължава да е назначен.

„Зелените“ припомнят, че действията от страна на ИАГ са изцяло неправомерни и целят преразпределеното на „свои“ хора от региона на текущите средства и проекти, управлявани от парка. Сред другите цели на ИАГ е да се допусне изсичането на горите на територията на парка преди финализирането на 10-годишния план за управление на територията на “Българка“, обществено обсъждане на който ще се състои на 18.02.2014 г. в Габрово. Същите проблеми очакваме и в други природни паркове, в т.ч. Странджа.

ПП „Зелените“ твърдо заявяват, че ако Изпълнителната агенция по горите не се откажат от скандалните, преминали в силови действия и назначения, „Зелените“ ще информират европейските институции за извършваните политически действия в нарушение на екологичното и и административно законодателство и процедури.

Зелените

10.02.2014 г.

Вашият коментар