Покана за Национално събрание на ПП „Зелените“ на 15-16 февруари 2014 г.

На 15 и 16 февруари 2014 г. (събота и неделя) Политическа партия “Зелените” ще проведе редовното си Национално събрание. На него ще бъде дискутирана създалата се политическа и икономическа криза в страната, участието на Зелените в предстоящите избори за депутати в Европейския парламент през май 2014 г., проблемите и перспективите пред партията, коалиционната политика. Това са много значими за Зелените въпроси и широкото представителство на всички местни организации е изключително важно. Вероятно ще се очертаят и редица други теми за обсъждане и решаване. Ще последват обширни дискусии и вземане на важни решения, което налага Националното събрание да се проведе отново като двудневно, както беше и през изминалите няколко години.

Национално събрание ще се проведе в зала „Кедър“ на БАН, ул. „Шипченски проход“ 50, гр. София.

Регистрация: 15.02.2014, 9:30 – 10:00 ч.

Начален час: 15.02.2014, 10:00 ч.

Дневен ред:
1. Отчет на Националния съвет и Предизборния щаб.
2. Доклад на Контролния съвет.
3. Участие в Евроизбори 2014
– решение за участие, програма, коалиционна политика, процедура за кандати за листата.
4. Попълване на овакантени позиции в НС и ИС.
5. Декларция на Нац. събрание във връзка с актуалната политическа ситуация в България.
6. Разни.

Как да участвате в Националното събрание на Зелените

Антони Ангелов Де ла Реа
(организационен секретар на ПП „Зелените“)

Вашият коментар