За ефективна и всеобхватна политика за ограничаване на тютюнопушенето и против либерализиране на забраната за тютюнопушене

Становище на ПП „Зелените“

Ние от ПП “Зелените” се присъединяваме към гражданите, подкрепящи Гражданска инициатива „България без дим“ и хилядите членове на 40-те организации, членове на гражданската Коалиция за живот без тютюнев дим, и заявяваме категоричното си несъгласие с каквито и да било промени, смекчаващи съществуващата забрана за пушене на закрити обществени места. Настояваме парламентът и правителството да не се поддават на възобновения непочтен натиск за директен лобизъм от страна тесни икономически интереси. Недопустимо е висшите органи на държавната власт да се превръщат отново в проводници на интересите на тютюневите картели и частните собственици на “Булгартабак,” които губят най-много от ограничаването на тютюнопушенето. Напротив, очакваме държавата да се ангажира активно с ефективното прилагане на тази законова норма, да подобри контрола и да предприеме активни действия за ограничаване на тютюнопушенето и вредните ефекти от него.

За независимата медицинска наука отдавна не подлежат на съмнение здравните проблеми, предизвикани от тютюнопушенето, като основен причинител на многобройни здравословни проблеми – сърдечни удари, импотентност, рак и др. Освен прякото увреждане на органи от тютюневия дим, тютюнопушенето е и причина за по-лошо качество на живот. Пушенето на тютюн води до никотиново пристрастяваене, по-силно от кофеина и хероина. Нервността, причинена от самата зависимост и стресът от пропускането на никотиновата доза правят пушачите уязвими.  За удовлетворяването й те вредят не само на себе си, но и на околните, изложени на т.нар. вторичен тютюнев дим. В името на печалбите си, тютюневата индустрия сее смърт, болести и некачествен живот. Тя създава болно общество, чиято енергия е насочена в справяне с пороците. Производството на тютюн е ниско-платена работа, която обрича практикуващите я на заболявания, по-къс живот и често включва детски труд.

За прекратяване на това „тютюнево робство“ Зелените държим на една всеобхаватна държавна политика за ограничаване на тютюнопушенето, базирана на постиженията на развитите в тази област страни, в синхрон с Европейското законодателтство и глобалната Конвенция за ограничаване на тютюнопушенето на Световната здравна организация. Освен прилагане и задълбочаване на забраните за тютюнопушене на обществени места, тази политика обхваща също:
– прекратяване на контрабандния внос, стриктен контрол върху разпространението, с цел предпазване на младите хора и всички уязвими групи от тютюнопушене;
– привеждане в действие на механизмите за финансиране на превенцията и ограничаването на тютюнопушенето от държавния бюджет;
– прецизиране и задълбочаване на ограниченията за реклама на тютюневи изделия;
– ангажиране на държавата в широкомащабна и перманентна образователна и информационна кампания, изобличаваща рисковете и вредите от тютюнопушенето, с фокус върху подрастващите, младите и активни хора, но засягаща всички възрасти и слоеве на населението;
– незабавни мерки за преструктуриране на икономиката в районите, където се отглежда тютюн, насочени към подобряване на благосъстоянието на местните хора и преориентиране към производство на алтернативни култури с подобен начин на производство, каквито са стевия, индустриален коноп, лен и др.
– увеличаване на данъците върху разпространението и продажбата на тютюневи изделия.

Не на последно място, сред сериозните проблеми, причинявани от тютюневата индустрия, е нейното вмешателство в обществото с помощта на рекламни бюджети, непрозрачни лобистки действия, въздействие върху демократичните институции и медиите с цел обезпечаване на благоприятни за печалбите й нормативни и обществени условия. Непрозрачната собственост и подмолните методи на тютюневата индустрия, съчетано с доскоро прякото участие в парламентарната власт на нейни представители като Емил Димитров – „Фаса“ и свързания от медийни публикации със собствеността на „Булгартабак“ Делян Пеевски, рушат демократичната тъкан на обществото и свободата на медиите, и трябва решително да бъдат пресечени.

Зелените

08.10.2013

Един коментар по “За ефективна и всеобхватна политика за ограничаване на тютюнопушенето и против либерализиране на забраната за тютюнопушене”

  1. […] политика за ограничаване на тютюнопушенето /линкhttp://izbori.zelenite.bg/8455 /, и винаги е отстоявала свободната конкуренция и […]

Вашият коментар