Зелените искаме свят без радиоактивни оръжия

Зелените подкрепяме петицията на Международната коалиция за забрана на оръжията от уран, с оглед на принципната и безкомпромисна антиядрена политика, към която се придържаме, и на фона на многобройните и сериозни заплахи за мира и за околната среда, която представляват оръжията за масово поразяване, включително и оръжията произведени от радиоактивни материали. Категорично осъждаме използването на оръжия за масово поразяване навсякъде по света, от всяка страна, и настояваме боеприпасите от обеднен уран да бъдат квалифицирани като такива, а използването им – като форма на геноцид и престъпление срещу човечеството, по режима на който подлежат химическите, биологичните и ядрените оръжия. Ето и пълният текст на петицията:

Международна петиция за забрана на оръжията от уран

Урановите оръжия, често наричани оръжия от „обеднен“ уран, се произвеждат от радиоактивни отпадъчни материали, създадени в процеса на производството на ядрено гориво и ядрени оръжия. Те причиняват широкоразпространени и изключително дълговременни поражения върху хората и замърсяване на околната среда. Тези оръжия са радиоактивни и химически токсични.

Много хора – невинни цивилни, особено деца, ветерани от войните и работници в уранопреработвателната индустрия – страдат от нелечими заболявания и медицински проблеми, в следствие на това, че са били изложени на влиянието на боеприпасите от „обеднен“ уран. В райони като южен Ирак, където уранови боеприпаси бяха използвани от армиите на САЩ и Великобритания, се отчитат многобройни доклади за многократно увеличение на патологични малформации при новородените, левкемии и ракови заболявания.

Поне 18 държави разполагат с такива оръжия, чието използване противоречи на съществуващото хуманитарно право.

Ние, хората и народите на планетата, можем и трябва да накараме правителствата си и ООН да забранят и да прекратят производството и използването на боеприпаси от уран 238, защото те нямат място в съвременния свят и противоречат на принципите на хуманизма и опазването на околната среда.

Настояваме за:

– Незабавно прекратяване на използването на тези боеприпаси.

– Установяване и поставяне под карантина на всички райони, където такива оръжия са били използвани и отстраняване и събиране на остатъците от тях под стриктен международен контрол от специализиран персонал.

– Здравна помощ за жертвите на обеднения уран и изследване на дългосрочните ефекти върху човешките поколения и околната среда.

– Прекратяване на производството на боеприпаси от обеднен уран, складирането им, тестването им и  търговията с такива.

– Приемане на международна Конвенция за забрана на производството, разработването и използването на всякакви боеприпаси от уран 238 или други радиоактивни материали.

Петицията може да бъде подписана тук

 

Вашият коментар