Зелените против проекта за застрояване на Карадере

Зелените категорично се противопоставяме на издаването на Сертификат за приоритетен инвестиционен проект на строежа в района на Карадере, за което информираха през лятото медиите. Внесохме обосновано становище срещу проекта, известен като „Бляк Сий Гардънс Еко Ризорт“ (Фаза 1), в Българска агенция за инвестиции и министерствата на икономиката и енергетиката, на инвестиционното проектиране, на околната среда и водите, и на регионалното развитие, с копие до кмета и общинския съвет на гр. Като член на Европейската зелена партия, настояваме държавните и общински институции да преустановят практиките на повсеместно бетониране и застрояване на Черноморието, които възпроизвеждат проваления модел на интензивен и масов туризъм. Призоваваме компетентните органи да изработят и приложат стратегия за устойчив и екосъобразен туризъм в региона на Бяла и по цялото Черноморие.

Проектът възпроизвежда порочния модел на безконтролно застрояване на природните дадености на България с цел спекулативно набавяне на инвестиционен капитал за краткосрочна финансова облага на собствениците, без оглед на краткосрочните и дългосрочни вредни въздействия върху местните общности. Застрояването на Карадере се лансира от години като „екологичен“ и се рекламира чрез името на известния британски архитект Норман Фостър. Но информация относно параметрите на застрояване и икономическа рентабилност на проекта е подвеждаща и непълна. „Няма доказателства, че маркирането му като „еко“ и „зелен“ отговаря на европейските норми и изисквания за устойчиво природосъобразно развитие в защитени природни територии,“ се казва в становището ни.

На практика липсват капитали, с които да се реализира проектът, посочваме в документа. Напротив, търсеният сертификат за приоритетен инвестиционен проект има за цел да подпомогне набавяне на капитал по спекулативен начин от рискови чуждестранни и/или офшорни инвеститори и крие потенциал от вредни ефекти за икономиката и демокрацията в България. Според нас предложението за инвестиционен клас е неприемливо, тъй като не се предлагат и не се търсят други алтернативи за развитие, а лансираният проект не се основава на обективна оценка на нуждите на региона и дългосрочния интерес на местните общности. Съхраняването на Карадере като един от последните незастроени плажове по Черноморието, с красотата на дивата природа и горите около него, могат да бъде предпоставка за развитието на много и различни други дейности, който да носят приходи както за местната общност, така и за общината и държавата. Целият този потенциал ще бъде погубен при реализация на предлаганата строителна инвазия, като в случая печалба ще извлече единствено фирмата-собственик на терените, гласи становището на партията.

Сред формите на обществена съпротива срещу проекта са Гражданска инициатива „Да спасим Карадере“ с уеб страница www.karadere.info, фейсбук групи „Да спасим Карадере“ https://www.facebook.com/groups/karadere.save/, Let’s Try to Save Karadere https://www.facebook.com/groups/18570647161/, инициативна група на собственици на имоти в с. Горица и др. Редно е Община Бяла и държавните институции да се съобразят с тях. Не са предприети никакви мерки за информиране на обществото, сравняване на алтернативите и отговорно вземане на решения за бъдещето на района от страна на местните власти и инвеститорите.

Проектът за строителство носи директен риск за защитените природни територии от европейската мрежа Натура 2000, в чиито граници попада районът на Карадере. Очакваните негативни последици от него са вече предмет на активно наблюдение от страна на български и чуждестранни природозащитни организации, международната преса и ЕС. Според експертите не, той ще доведе до пряко трайно увреждане на природни местообитания и различни видове: горски птици, видри, костенурки, змии и др., с което се нарушава европейското и българско законодателство.

Зелените

09.09.2013 г.

Вашият коментар