Гражданско присъствие в защита на езерото Ариана и на Борисовата градина

Втори ден на гражданското присъствие пред Столчина община във връзка с провеждана в момента процедура, която ще даде постоянен статут на застрояването около езерото Ариана и детската площадка със слончето в Борисовата градина, организират днес от ПП „Зелените”. Акцията е в подкрепа на жалбата на шест неправителствени организации до кмета на столицата Йорданка Фандъкова и до главния архитект Петър Диков. В нея се твърди, че прилаганият досега устройствен и управленски подход към Борисовата градина е довел до налагане на търговската над основната функция за отдих, в нарушение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столичната община.

Протестът се организира по време на заседанията на комисиите и на Общинския съвет. На 16 юли, вторник, заседава Комисията по околна среда, която ще обсъжда Задание за изготвяне на подробен устройствен план на застроените територии. На 17 юли, сряда, заседава Комисията по устройство на територията, а на 18-19 юли, четвъртък и петък, Общинският съвет ще реши окончателно въпроса.

Протестиращите настояват столичните общинари да не продължават действията по отношение  на Борисовата градина в полза на частни интереси. „Борисовата градина в целия си обхват е недвижима културна ценност, според Закона за културното наследство, и е публична държавна собственост. Резерватът е паметник на градинско-парковото изкуство, за него сега се процедира схема за преместваемите обекти без правно основание, тъй като е извън процедурата за изработване на подробен устройствен план.“, коментират специалистите от неправителствените организации.

Подробности за събитието има на страницата във ФБ – https://www.facebook.com/events/615367318484046/.

Вашият коментар