Реформаторският блок предлага нови правила, гарантиращи честни избори

Последните избори от 12 май 2013 ясно показаха, че представителната демокрация в България представлява много малка част от хората. До голяма степен причината е и в правилата на Изборния кодекс, които позволяват манипулации по време на предизборната кампания и допълнително затвърждават предимството на по-големите и богати партии. Това налага приемането в кратки срокове на промени в този закон, за да се преодолеят основните му недостатъци.

Предложените от „България на гражданите“, ДСБ, „Зелените“, „Свобода и достойнство“ и „Синьо единство“ промени стъпват върху анализите и докладите на неправителствените организации – наблюдатели в изборния процес, анализ на постъпилите и обявени в регистъра жалби от участниците в процеса и са активно обсъждани с представители на граждански организации и имат за цел:

 • деполитизиране на изборната администрация;
 • въвеждане на мажоритарност в избора;
 • създаване на гаранции срещу контролиран и купен вот.

Създаване на актуален списък на избирателите за предсрочните парламентарни избори за избиране на народни представители в 43-тото народно събрание на базата на гласувалите в последните парламентарни, президентски и местни избори. Това ще реши частично проблемът, с нереалния брой гласоподавателите в избирателния списък, включващ гласоподаватели, които реално не гласуват, и създаващ възможности за изборни измами. Предложението не ограничава лицата, които не са упражнили правото си на глас на последните три вида избор – за народни представители, за президент и вицепрезидент и за местни органи на власт, да не гласуват. Същите се предвижда да бъдат дописани в актуалния избирателен списък, който ще е създаден само за предсрочните избори за избиране на народни представители в 43-тото народни събрание.

Прекратяване на мандата на централната избирателна комисия и създаване на професионална изборна администрация с мандат от 5 години. Предвижда се централната избирателна комисия да се състои от 11 члена, в това число и ръководството, професионалисти в провеждането на избори, назначена от президента на Република България след провеждане на процедура по подбор и публично изслушване на кандидатите. На същия принцип и с ясно обявени правила да се назначават от централната избирателна комисия и районните и общинските избирателни комисии. Предложението ще доведе до департизация на централната избирателна комисия, респективно на районните и общинските избирателни комисии, което ще гарантира по-голяма независимост при взимане на решения.

Въвеждане на задължителна преференция в пропорционалните листи без праг. Направеното предложение ще доведе до мажиротарност при избора, като реално ще гарантира на гласоподавателите възможността да гласуват за конкретен кандидат и изборът на кандидатите ще зависи изцяло от посочената от гласоподавателите преференция.

Намаляване на необходимия брой подписи за издигане на независим кандидат за народен представител на 1% от броя на гласоподавателите в съответния МИР и облекчаване на условията за регистриране на участниците в изборите. Изискванията за регистрация, както на незамисими кандидати така и на партии по действащото избирателно законодателство поставят сериозни изисквания за събиране на подписи, в кратки срокове. В същото време  няма ефективен контрол. Намаляването на изисквания брой подписи ще увеличи възможността за явяване на незамисими кандидати и ще изравни условията за участие на партии.

Преброяване на подадените бюлетини в преброителни центрове в общини и в райони в градове с районно деление. По този начин ще се ограничи значително контрола върху вота на гражданите в малките населени места и ще се създадат допълнителни гаранции срещу манипулация на изборния резултат. Организираният експериментален преброителен център в изборите за общински съветници и кметове през 2011г. в община Бобошево показа, че преброителният център не само е удачен, но и добре организиран и сигурен.

Предоставяне на безплатен, равен достъп на всички регистрирани участници до обществените медии и задължително отбелязване на платените съобщения в частните медии. С направеното предложение ще се осигури равен достъп на всички участници в изборния процес с пасивно избирателно право. процес с пасивно избирателно право. До сега действащия режим несправедливо разделяше участниците на парламентарно представени партии и коалиции и извънпарламентарно представени партии и коалиции.

Методиката за изчисляване на изборния резултат да бъде изрично посочена в Изборния кодекс, за да се създаде яснота и прозрачност при изчисленията и разпределението на мандатите по райони. До сега съществуващата практика доказа, че при всеки вид избор се изработва нова методика, която на изборите за избиране на народни представители на 12 май 2013г. дори беше поправена и повторно обнародвана, поради допуснати грешки.

Съдебен контрол върху всички актове на централната избирателна комисия, районните избирателни комисии и общинските избирателни комисии като гаранция за прозрачност, публичност и законосъобразност при прилагане на правните норми. Съществуващата практика на централната избирателна комисия по този въпрос е нееднозначна и създава объркване и неяснота след участниците в изборния процес и гласоподавателите.

Създаване на нова глава в Изборния кодекс, която да регламентира цялостно правата на наблюдателите, застъпниците на кандидатите и представителите на политическите партии и коалиции от партии, които са регистрирани за участие в изборите. Ясният статут на наблюдателите, застъпниците на кандидатите и представителите на политическите партии и коалиции от партии ще гарантира прозрачност и публичност на всички етапи от изборния процес.

3 коментара по “Реформаторският блок предлага нови правила, гарантиращи честни избори”

 1. Явор Първанов каза:

  Защо няма точка за задължително гласуване или минимален праг на гласувалите от примерно 60%?
  И в двата варианта статуквото ще се промени, а купеният вот ще се обезсили.

 2. Lili Kostova каза:

  Не съм сигурна, че те разбирам. Какво имаш предвид с имущественият ценз за упражняване на пасивното избирателно право?

 3. Димитър каза:

  Къде останаха двата въпроса с дискриминацията на политическите малцинства:
  – изкуственият праг за излъчване на народни представители
  и
  – имущественият ценз за упражняване на пасивното избирателно право?

Вашият коментар