Зелените: Предложените мерки за опазване на дивите плажове са половинчати и незадоволителни

Гласуваният на 04.07.2013 от Народното събрание мораториум върху разпоредителни сделки и застрояване на държавни земи по Черноморието е половинчат и не решава актуалните проблеми с опазването на малкото останала незастроена природа по нашето крайбрежие. От „Зелените” го приемаме като своебразно хвърляне на прах в очите на обществото: симулираме  реални действия, но на практика не спираме строежите.

След предприетите от тройната коалиция масови заменки в периода 2005-2009 повечето емблематични територии, застрашени от застрояване – Странджа, Аркутино, Иракли, Калиакра, Шабла, Дуранкулак и емблематичните Камчийски пясъци – са частна, а не държавна собственост.

Ето кратък поглед назад към проблема. Още през 2000 година бяха приети поправки в законите, които позволиха хаотично застрояване, без да има Общ устройствен план в дадена община, а там където има – с негови частични изменения. Така за подробните устройствени планове, с които се разрешава това строителство, вече не беше нужна пълна екологична оценка – стигаше „преценка”, че не се нуждаят от такава, като по този начин се заобикаля и общественото обсъждане. Същите хватки се прилагат и за НАТУРА 2000 зоните, след като те влязоха в сила след влизането на България в Европейския съюз през 2007.

Именно тройната коалиция бе сред основните изпълнители на тази криминална политика на масирано, нерегулирано хаотично застрояване, нарушаващо всички законови, морални, екологични, строителни, архитектурни и всякакви други норми. Черноморието се превърна в място за пране на мръсни пари от офшорни компании.

Преди да дойде на власт, ГЕРБ обеща да направи пълна ревизия на заменките. Но се ограничиха с мораториум, който само отложи проблема във времето  и ето че унищожаването на крайбрежието отново започна – на дневен ред са Иракли, Карадере и Камчийски пясъци. Обещанието на премиера Орешарски да не допуска офшорни фирми да инвестират в България също бързо бе забравено. Ако припомним избухналите по време на управлението на Борисов скандали с дюните в Несебър, Яйлата, Корал и Иракли, виждаме липсата на политическа воля в което и да е управление да се справи с варварските строежи по българското крайбрежие.

За да бъдат опазени малкото останали кътчета природа, независимо дали са държавна, общинска или частна собственост, е нужно следното:

  1. Да се ревизират всички разрешителни за строежи, издадени без екологична оценка през последните 10 години и където има законова възможност, строежите да се предотвратят, прекратят или бъдат съборени.
  2. Да бъдат предприети мерки за одържавяване на териториите, противоконституционно раздържавени в района на Камчийски пясъци, Алея Първа във Варна и други.
  3. Спешно, в рамките на 1 месец, да бъдат издадени заповедите за обявяване на защитените зони от НАТУРА 2000 по Директивата за природните местообитания, като се забрани всяко ново строителство в 2 км крайбрежна ивица с изключение на публична инфраструктура и преместваеми обекти за общо ползване.
  4. В рамките на 6 месеца да бъдат проведени процедури за обявяване на Природни паркове в крайбрежните ивици на всички НАТУРА 2000 зони по Черноморското крайбрежие с включване на стриктни режими, ограничаващи новото застрояване.
  5. Да се подготви цялостна устройствена схема на Българското черноморско крайбрежие, която да гарантира опазване и интегрирано управление на крайбрежните територии.

Вашият коментар