Зелените спечелихме дело срещу разширяването на мината на Асарел-Медет край Панагюрище

Asarel Medet

В тричленен състав Върховният административен съд (ВАС) отмени решението за оценка за въздействие върху околната среда 7-3/2012 от 04.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите за разширяването на производствените мощности на „Асарел-Медет” АД. Т.е. новият министър и екипа му трябва да се произнесат отново. Решението на ВАС (96112 / 26.06.2013 г.) подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред петчленен състав на съда.

Делото, по което се произнесе ВАС, е образувано по три жалби на Константин Дичев, ПП „Зелените” и Сдружение за дивата природа „Балкани”.

В жалбите се твърди, че при провеждане на процедурата по издаване на процесното решение са били допуснати съществени нарушения, изразяващи се в непровеждане на консултации със засегнатата от решението за разширяване на мощностите общественост. Проведените обществени обсъждания в гр. Панагюрище и с.Оборище са квалифицирани като съмнителни. Населените места по цялата дължина на река Луда Яна са се оказали извън сметките на инвеститора и МОСВ, а те ще са сред най-засегнатите страни в последствие.  Съгласно решението на съда се навежда изводът,  че тези обсъждания са били определени единствено от възложителя, който обаче няма интерес да провежда широк обществен дебат с голям кръг от заинтересовани лица по известни на всички причини.

По делото не са представени доказателства за изпълнения на изискването на чл.95,ал.3 от ЗООС, който определя консултациите за обхвата, съдържанието, границите на ОВОС, алтернативите за инвестиционни предложения, значимостта на предполагаемите въздействия, засегнатата общественост и други.

Уведомленията в местната печатна преса гласят, че във връзка с това инвестиционно предложение заинтересованата общественост може да се запознае с параметрите му на уебсайта на дружеството, но това не доказва да са извършени изискуемите консултации със заинтересоватана общественост.

ВАС прави извод, че неизпълнението на процедурите е съществено нарушение на административно-производствените правила, което води до незаконосъобразност на оспорения административен акт.

Като допълнение към новината от ВАС припомняме, че председателят на постоянна комисия  по екология, туризъм, селско и горско стопанство в общинския съвет в Панагюрище не е била поканена на общественото обсъждане. Също така терирорията, в която „Асарел-Медет” АД иска да разшири мощностите си, попада в зона „Натура 2000”. Това се казва в заповед на Нона Караджова от 30.03.2012 година, в която са посочените окончателни граници и режими на защитена зона „Средна гора”, които от своя страна подлежат на обжалване. Въпреки това е дадено разрешение за разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет” АД.

Проектът за разширяване на производствените мощности на „Асарел-Медет” АД е с 18 км и превижда годишна преработка на руда от 15 млн. тона, което е с 2 млн.тона повече от досега преработваната руда.

Текст: Теодора Иванова
Източник: http://www.nostop.bg

Още по темата: http://saprotiva.org/podzemnite-bogatstva-na-balgariya-upravlenie-ili-grabezh/

Един коментар по “Зелените спечелихме дело срещу разширяването на мината на Асарел-Медет край Панагюрище”

Вашият коментар