Зелените в Кюстендил

Кампанията в Кюстендилски регион започна на 17 април в Дупница.  На 19 април отново в Дупница под мотото “Да пазим България чиста всеки ден” кандидатите на Зелените информираха гражданите как могат да бъдат намалени битовите отпадъци – чрез компостиране, разделно събиране на пластмаса, хартия и метал и др.

На 22 април – Деня за земята беше открита кампанията в град Кюстендил, където регионален радиоцентър Кюстендил разпространи подкрепата ни за пчеларите, които имаха протест същия ден. На 26 април кандидатите на Зелените проведоха среща с кмета на града Петър Паунов. Според Паунов най-големият проблем, за който би искал съдействие от парламента е разпределението на финансите: в момента 15:85 в полза на държавата, докато услугите са 80:20 в „полза“ на общината. На 2 май кандидатите на Зелените получиха анонимен сигнал от граждани за възможна радиоактивност по велоалеята, която се строи покрай реката. Тяхна проверка в същия ден установи, че нивото на йонизираща радиация е в нормата.

В последния ден на кампанията 10 май кандидатите ни за народни представители от Кюстендил канят хората да напишат свои послания за това какво очакват да се промени след  12 май с номер ‘26’. Шатрата на Зелените е в центъра на града до сградата на общината.

Лилия Костова е журналист по образование, от основателите на “Зелените“ през май 2008 г. Работила e в сферата на шоубизнеса и компютърните технологии. Активен участник в кампанията за референдума на тема ядрената енергетика през януари 2013 г. Ако бъде избрана за депутат, ще работи за: енергийна независимост на всяко домакинство в България – монтиране на слънчеви панели на покривите и изграждане на малки централи за биогаз от отпадъци; за намаляване на отпадъците чрез максимално повторно използване; за развитие на селските райони (и връщане на младите хора в тях), като се развиват дребното и средно земеделие и малкия туристически бизнес с акцент на пешеходния и велосипеден туризъм и уникалната местна природа; по-свободен режим за продажба на местни храни в региона; за прозрачност в управлението, като дава пример най-вече чрез собствената си работа.

Liliya Kostova             Zelenite v Kustendil 1

Zelenite v Kustendil 2                 Zelenite v Kustendil 3

Вашият коментар