Зелените срещу проекта за трамвайно трасе Семинарията – Студентски град

DSC04836DSC04858

Кандидат-депутатите на Зелените от 23-и район София арх. Веселин Веселинов и Георги Пенчев взеха участие в общественото обсъждане на проекта за план за регулация на ново трамвайно трасе от бул. “Пейо Яворов” до Гара Пионер и изменение на уличната регулация на м. “Борисова градина – Погребите” между граждани и представители на СО – район Изток, както и участници в проекта.

Проектът предвижда прекарването на трамвайно трасе от Семинарията до Студентски Град, преминаващо през част от Борисовата Градина, ул. „Никола Габровски”, бул. „Г.М. Димитров” и продължаващо успоредно на бул. „Св. Климент Охридски” по съществуващa трамвайнa линия. Плюсовете на проекта се изчерпват с прокарването на релсов транспорт от Студентски Град до центъра, докато минусите са следните: поредното разсичане на парк Борисова Градина (недвижима културна ценност), както и унищожаване на ествественото местообиталище на защитени видове (птици); затрудняване на движението по сравнително тясната ул. „Никола Габровски” и намаляване на безопасността, както и затрудняване на достъпа до съществуващите жилищни и обществени обекти по протежение на улицата; цялостен градски транспортен хаос, включващ множество прекачвания и стимулиращ използването на метрополитена като основен обществен масов градски транспорт; липса на адекватна аргументация за избора на трасето и очевидна работа „на парче” – всички подкрепят възможността за пускане на трамваи в София, както и конкретно до Студентски Град, но по добре обмислени и аргументирани трасета, с ясна генерална визия за транспорта в града.

След обстоен прочит на множество граждански възражения и становища, администрацията започна да аргументира своя проект, в опит да убеди препълнената зала с граждани в „правотата” и „качествата” на предложения проект. За съжаление аргументите се основаваха единствено на числа, данни, бюджет, но така и не последваха ясни и конкретни отговори на директните въпроси на гражданите, отправени лично и чрез становищата и възраженията.  Липсваше и хуманната, общочовешка гледна точка на въпроса, както и задълбочено познаване на територията – оказа, че проектантите и екипа не са носещавали района на ул. „Никола Габровски” с години и позовават своя проект на планове и чертежи, „експертни гледни точки” и възможността за усвояване на европейски средства.

Дебатът многократно беше прекъсван от множество възгласи на недоволните граждани, апелиращи към неизпълнение на проекта, приключване на дебата и отказ от възможността за прокарване на трасе по ул. „Никола Габровски”. Хората от администрацията и тяхните близки, които се бяха събрали да ги подкрепят, с горчивина трябваше да отстъпят, след неуспешния „опит” да убедят обществеността в „правотата” си, с надежда, че ще потърсят подкрепа за проекта измежду живущите в Студентски Град, Дървеница и другите заобикалящи ги квартали, което освен липса на морал, показва и желание за насаждане на конфликт между отделни квартали и общности, по добре познатата изпитана във времето формула „Разделяй и Владей”, както и желание за доминиране на администрацията над гражданите; доминация на непознаващия една територия над живущия в нея – т.е. доминация на Невежеството.

Хронологията на трамвая от центъра до Студентски Град е следната: преди години се прекъсна линията на съществуващ трамвай до Студентски град и Дървеница (движещ се от Руското Посолство до бул „Г.М. Димитров” успоредно на бул. Драган Цанков, след което тангиращ на бул. „Св. Климент Охридски” до Студентски Град по съществуващите и до днес релси), за да се използва малък участък от трасето за прокарване на Метродиаметър 1. Понастоящем проектантите, с които работи Столична Община, предлагат да се възстанови трамвайното трасе по неудобен за гражданите начин, прекъсвайки три автобусни линии,  Фактологията показва, че работата на Столична Община е лишена от последователност и устойчивост и е необходимо да бъде отделено повече време за проучване и проектиране, отколкото за действия, лишени сами по себе си от смисъл и необходимост за изпълнението им.