ПОКАНА ЗА НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ НА “ЗЕЛЕНИТЕ” – СОФИЯ, 13 – 14 МАРТ 2013 Г.

Здравейте, Зелени!

На 13 и 14 март 2013 г. (събота и неделя) Политическа партия “Зелените” ще проведе редовното си Национално Събрание. На него ще бъде дискутирана създалата се политическа и икономическа криза в страната, участието на Зелените в предстоящите през годината избори за депутати в Народно събрание, участие в изборите за депутати в Европейския парламент през 2014г, проблемите и перспективите пред партията, коалиционната политика. Това са много значими за партията въпроси и широкото представителство на всички местни организации е изключително важно. Вероятно ще се очертаят и редица други теми за обсъждане и решаване. Ще последват обширни дискусии и вземане на важни решения, което налага Националното Събрание да се проведе отново като двудневно, както беше и през изминалите няколко години.

Събранието ще се проведе на 13 и 14 март 2013 г. в Дом на учения с хотел при БАН, намиращ се на адрес гр. София 1113, бул. “Шипченски проход” № 50.

През двата дена на националното събрание от 9 до 10 часа ще тече регистрация на делегатите. Същинската работа ще започва от 10 часа. Следва примерен дневен ред, който ще бъде гласуван в началото на националното събрание:

  1. Отчет на Национален съвет
  2. Доклад на Контролен съвет
  3. Участие в изборите за народни представители и обсъждане на коалиционна политика
  4. Приемане на програма за изборите
  5. Избор на кандидати за депутати

 

В близките дни очаквайте още актуална информация относно предстоящото национално събрание.

 

НАДЯВАМЕ СЕ ДА ВИ ВИДИМ НА 13 МАРТ В СОФИЯ!

С уважение:

Офелия Георгиева
(организационен секретар на Зелените)