Отговор на Зелените към поканата на НАС за Kръгла маса

Уважаеми НАС,

 

От политическа партия „Зелените“ бихме искали да Ви благодарим за поканата, но също така да изразим учудването си от някои от заявените позиции в нея:

–   Кому е  нужно делението между партии и граждани – нима партиите не се предполага да представят чрез платформите си граждански интереси? Член на партия престава ли да бъде гражданин?

–   Защо, по какви критерии, едните имат право на изказване, а другите не? Защо трябва да седим/бъдем разделени? Да не заразим с невярна болест невинните граждани?

Разбираме неприязнените чувства към партиите и породилите ги причини, но те не стоят във формата „партия“ – нито той автоматично омърсява, а деянията на индивида, нито пък „граждански“ (групи, коалиции, прочее формации) гарантира чистота и морал.

Затова и недоумяваме защо на едното давате право на глас, а другото пращате на зрителската скамейка? Ако не се интересувате от позицията ни, защо е всичко това тогава?

Ние, Зелените, се чувстваме представители именно на граждански интереси и заради това се сформирахме.

Отказваме да носим вина!!!!!! че останалите партии – преди и след нас – внушиха позорност на този формат, но той е основният възможен за правене на политика, затова и го избрахме.

Сега и най-важното: гражданинът и данъкоплатецът със своите заинтересованост, контрол или липсата им са тези, които допускат или не беззаконие, корупция и др. и границите, в които те да се случват.

Когато едни хора отделят от личното си време, за да седнат на пейка и да гледат какво правят други хора, това се нарича представление, на входа му се късат билетчета и се очаква забавление според вложената сума. Вашата цена каква е?

С уважение и усмивки оставаме отворени за сътрудничество,

Зелените – партия на свободно избралите да защитават правата на гражданите, включително това на чиста околна среда

п.с.

Освен това подчертаваме, че войнстващата защита на пушенето е ретроградно нетолерантна, макар и сред самите нас да има пушещи