Зелените: НЕ на монополите в енергетиката! ДА на енергийната независимост на домакинствата!

Партия “Зелените” изразяваме своята подкрепа към гражданите и протестите, насочени срещу монополите в енергетиката в България. Според нас монополите не са в полза на демокрацията, икономиката, обществото и околната среда и следва да бъдат разбити.

Ние винаги сме отстоявали позицията за децентрализация, прозрачност, конкуренция, свободен пазар и информиран избор. Предлагали сме редица мерки за антимонополно законодателство. Смятаме, че монополите – частни или държавни са еднакво недобре работещи за гражданите, затова за нас национализацията не е решение на проблемите. ЕРП следва да работят в пазарни условия, с възможност за прозрачност и контрол от страна на ресорните органи.

“Зелените” подкрепяме европейските политики и цели за създаване на свободен енергиен пазар на територията на Европейския съюз до 2014 г. Призоваваме максимално бързо да се пристъпи към хармонизиране на законодателството с принципите на „Третия енергиен либерализационен пакет“ и бързо да се започне създаването на енергийна борса тъй като тя е инструментът за създаване на стабилни инвестиции в дългосрочен план и енергийна сигурност в краткосрочен. За тази идея у нас се говори от 2009 г., но реални действия не са предприети. През последните 10-15 години в сектора на енергетиката българските официални власти допуснаха големи грешки, в това число и при сключването на договорите с енергоразпределителните дружества.

България все още е “заложник” на монополите по отношение на енергийните суровини. Над 70% от енергийните ни суровини идват единствено от Русия, като това включва 90% от газа, 90% от нефта и 100% от ядреното гориво. Настояваме за пълна прозрачност в сектор енергетика и категорична промяна в посоката на декарбонизация и развитието на този сектор и свързаните с него, планове и стратегии, следващи и дългосрочните цели на ЕС за закриване на конвенционалните енергоносители и преминаване към безплатна възобновяема и неизчерпаема енергия.

Най-добрите решения в енергетиката, които реално ще доведат до намаляване на стойността на сметките, според нас, но също и според Европейската комисия е прилагането на мерки за енергийна независимост на домакинствата и общностите, чрез енергийна ефективност, микс от възобновяеми енергийни източници и “интелигентни” мрежи за разпределение и съхранение на енергията.  Това трябва да е и съчетание с преструктурирането или закриването на мега-енергийните фирми, тип БЕХ, НЕК, ЕСО и останалите надолу по веригата. Това са единствените реални действия. които могат да доведат до съществени намаления на сметките за електро- и топлоенергия, и то с устойчив дългосрочен аспект.

Настояваме тази промяна да започне да се случва веднага и тя да бъде съпътствана с промени в законодателството, нови финансови схеми за гражданите и юридическите лица и подкрепа на всички нива за личния пример и инициативност, както на гражданите, така и на институциите – държавни и общински. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма например може да свали и подмени всички над 120 климатици от прозорците на основната си сграда на ул. “Славянска” в София и да намери устойчива и много по-ефективна система за отопление и охлаждане.

Партия “Зелените” сме убедени, че само и единствено цялостната подкрепа на всички нива за нови, устойчиви и ефективни решения в сектор енергетика, а също и отказ от бъдещо развитие и подкрепа на конвенционалните енергийни източници и електропреносна система  е правилният път да се намери балансирано решение за реален преход и намаляване на цените. В противен случай ще станем свидетели на предлаганите познати решения от същите енергийни консултанти и монополисти, което ще представлява „хвърляне на пясък” в очите на хората без реални и измерими резултати и със задълбочаване на проблемите и покачващи се цени на всички нива и сектори, превръщайки се в омагьосан кръг.

“Зелените” приветстваме също оставката на Ангел Семерджиев като председател на ДКЕВР. Той определено не успя да защити обществения интерес, забави реформата в сектора и създаде сериозни затруднения сред хилядите малки и средни компании, изграждащи възобновяеми енергийни източници.

Настоящата позиция на партия “Зелените” цели да насочи вниманието на всички участници в протестите, но също и на управляващите към най-добрия изход за България: постепенното оттегляне от класическата енергетика, което означава също така твърда и ясна позиция против нови АЕЦ мощности, постепенно разбиване на монопола на „Топлофикация” и спиране развитието на сегашния модел на „битовата газификация”, защото тя също е на път да се превърне в енергиен монопол с тежки последици.

Само подход към децентрализирана енергетика, базирана на възобновяеми енергийни източници за производство на електричество, отопление и охлаждане е реалното решение за България, което ще ни позволи да променим статуквото и да намалим реално своите сметки в съчетание със създаването на нови работни места, сигурност, устойчиво развитие и опазване на околната среда. Това трябва да се случва при условия на свободен избор за всеки производител и  потребител.