Зелените предлагаме правила за равнопоставеност в интернет

Позиция н ПП „Зелените“

05.04.2016

Интернет е изграден на принципите на отвореността и равнопоставеността. Тези принципи са освновната причина той да се превърне във фундаментална инфраструктура и предпоставка за развитието на образованието и икономиката.

В последните години нарушенията на равнопоставеността в интернет зачестяват. Под имена като  “нулев рейтинг”, “специализирани услуги” и “социални пакети” достъпът до интернет чрез някои доставчици все повече промотира едни услуги и дискриминира други. Резултатът са практики, с които умишлено се забавя скоростта към някои страници или дори се блокира достъпът до определени приложения. Целта е да бъдат предпочетени услуги, които имат допълнителна спогодба с доставчика.

“Опасността е доминантните участници – било то новинарски страници, социални мрежи или приложения за разговори и съобщения – да запазят бързите скорости за своите продукти. Това би създало двукласна мрежа, в която обикновените потребители, малки предприемачи и стартиращи бизнеси губят възможността  да се конкурират наравно с по-големите – нещо, което досега беше основната причина за успеха на глобалната мрежа.” (Димитър Димитров, член на ИС и координатор „цифрова политика“ на Зелените)

Европейският съюз осъзнава този риск и ето затова прие Регламент за мрежова неутралност. За съжаление, половинчатият компромис постигнат в Брюксел в крайна сметка прехвърли задачата за доуточняване на най-спорните моменти към регулаторите на страните членки. Това означава, че в България Комисията за регулиране на съобщенията заедно с комисиите на другите европейски държави трябва да реши какви ще бъдат правилата за равнопоставеност в интернет.

За Зелените свободният и неутрален интернет е предпоставка за честна пазарна конкуренция. Имайки предвид, че разделянето на информационния поток, технически би изисквало активно следене на съдържанието му, то двукласна мрежа на практика означава и въвеждане на масово подслушване. Затова предлагаме следните три конкретни правила, които да я гарантират:

1. Мрежовата неутралност да бъде дефинирана като “равно техническо и икономическо третиране на всички пакети данни, независимо от вид, подател, получател, техническо средство, програма.”

2. Мерките за управление на трафика да бъдат разрешени, само когато служат за:

  • изпълнение на решение на съда;
  • гарантиране на сигурността на мрежата;
  • преодоляване на временни извънредни натоварвания;
  • преустановяване на доставката на нежелани съобщения към потребители, след като те са се съгласили с такава мярка.

3. Цената и продължителността на договора за достъп до интернет да не може да зависи от отваряните страници и използваните приложения.

Тези правила ще гарантират и за в бъдеще, че един блогър ще може да конкурира могъща медийна група, че студент с гениална идея ще има възможността да вдъхнови света и че малки и средни предприятия ще имат конкурентен достъп до световните пазари. За Зелените това е предпоставка, без която България няма да може да се отлепи от последното място по медийна свобода и икономическо развитие в Европейския съюз.

Зелените за неутрален и свободен интернет

Вашият коментар