Зелените предлагаме мерки за поощряване на рециклирането и за по-чист въздух

Позиция на ПП „Зелените“ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

12.01.2016 г.

Миналата седмица Министерството на околната среда и водите обнародва своя Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Още на пръв поглед в него прави впечатление, че не се поощряват практики за третиране на отпадъците, вече възприети като основни в други държави. У нас все още изгарянето на отпадъци в ТЕЦ или складирането им в депа се възприемат като иновативни проекти, подкрепяни от държавната политика и на общинско, и на национално ниво. През изминалата година бяха завършени и оповестени с апломб пред обществеността поне няколко такива проекта, които в бъдеще могат да се окажат сериозни бомби със закъснител за здравето и благосъстоянието на близките населени места.

В новия Законопроект не се предвиждат достатъчно мерки за повишаване събираемостта на отпадъци за рециклиране за сметка на тяхното унищожаване или депониране. Основните предлагани нововъведения са под формата на наказания, глоби и рестриктивни мерки. Зелените сме силно скептични към подобни изменения и допълнения на действащия Закон за управление на отпадъците по няколко причини. Първо, ефективността на рестрикциите е силно под въпрос. На второ място, предлаганите промени оставят съмнението, че Министерството работи в полза на определени бизнес интереси в събирането на отпадъци и в ущърб на тяхната евентуална конкуренция. Най-накрая, но не и по важност – основни потърпевши отново се оказват най-бедните, най-слабите и най-неплатежоспособните, които държавата иска да глоби и за стотинките, изровени от контейнера.

Във внесеното си становище относно Законопроекта Зелените предлагаме 40 поправки и допълнения към него. Те предвиждат мерки, които не просто ще защитят контейнерите от унищожаване и разпиляване, но и ефективно ще увеличат дела на рециклирания отпадък в тях. Още през миналата година сред акцентите в кампаниите ни на общинско ниво бяха: активно ангажиране на бедните в сортирането на отпадъците за рециклиране; въвеждане на индивидуални торбички за домакинствата за различните видове рециклируем отпадък и изчисляването на данък „смет“ върху тях; въвеждане на четвърти контейнер за органичен рециклируем отпадък; експериментално сметосъбиране на различни видове рециклируем отпадък в различни дни и др. Сега отново настояваме за политики, този път на държавно ниво, които да поощряват такива практики, не да удрят по отделни сметосъбирачи (при това съвсем не най-крупните) под предлог „ограничаване на сивия сектор“.

Прилагаме нашето становище към законопроекта, съдържащо конкретни текстове, които описват как да се случи това. Сред набелязаните мерки са: утвърждаване на приетата с европейски директиви йерархия в управлението на отпадъци, прозрачност при административните процедури и решения в тази област, по-добра регулация на разделното сметосъбиране на биологични материали, опасни материали, строителни материали.

Ако тези и подобни на тях предложения не бъдат отчетени в обсъждането на проекта, смятаме, че на този етап такъв Законопроект е излишен и няма да подобри съществено управлението на отпадъците в България.

 

Predlojenia_ZUO_Zelenite_16-12-2015

Вашият коментар