Eфективни мерки за сигурност вместо неограничено събиране на лични данни

Позиция на ПП „Зелените“

29 ноември 2015 г.

Ужасяващите терористични атентати в Париж изискват преосмисляне и най-вероятно
реорганизация на мерките и органите ни за сигурност. Редица политици, организации и
граждани в България и в Европа вече призоваха за повече наблюдение, повече събиране на
данни, повече контрол. Призоваха за това, което те разбират под „сигурност“.

Според нас, Зелените, в момента ни е нужна най-вече обективна и спокойна реакция, която
наистина може да постигне тази така желана сигурност в България и в Европа. Случилото се
в Париж показва отново, че подслушването и събирането на данни от възможно най-много
граждани не е правилният път. Тези, които сега искат неограничен достъп до още повече
лични данни, залагат на същото, което ни доведе до тази ситуация.

Независимо дали става дума за Париж този ноември, за убитите карикатуристи на „Шарли
Ебдо“, за убийствата в синагогата в Брюксел миналата година или за атентата в Копенхаген
през февруари – във всички случаи участващите са били с криминално досие или по друг
начин вече известни на службите за сигурност. Във всички тези случаи не липсата на данни и
друга лична информация са причината за неуспешното предотвратяване на убийствата. Дори
в САЩ, където след 11 септември 2001 бяха одобрени почти неограничени мерки за събиране
на информация и подслушване, след 14 години вече две независими комисии на Конгреса
заключват, че няма индикации тези мерки някога да са предотвратили нови нападения.

Особено проблемни в Европа и в България се очертават два елемента от работата на
службите за сигурност: преценяването на риска на даден заподозрян и ефективното му
следене. За да подобрим тези дейности, имаме нужда от по-бърз и ефективен обмен на
информация – на международно, но и на междуведомствено равнище. Също така трябва да
дадем на хората, работещи за нашата сигурност, възможност да се концетрират върху реални
случаи, вместо да ги тикаме да събират безразборно всички данни, налични в интернет, и да
проверяват напосоки възможно най-много хора на улицата, за да имат добри статистики в
годишния отчет. Трябват ни общи европейски разследващи екипи под шапката на Европол и
Евроюст. Трябва да се фокусираме върху нелегалната търговия с оръжие вместо върху групи
младежи, събрали се на срещи в паркове. Членове на НАТО и на ЕС задължително трябва да
прекратят продаването на оръжие на държави, за които е известно, че стимулират
международния тероризъм и Ислямска държава в частност.

Всичко това са мерки, които изискват целенасочена работа и качествено нов тип политическа
воля, а не неограничено събиране на лични данни, наблюдение и подслушване. И най-
важното – трябва да продължим да живеем така както до сега. Да не позволяваме атентатите
да променят начина ни на живот, да не развиваме параноя и да не изграждаме нови
репресивни апарати тип „Държавна сигурност“.

Вашият коментар