Девет въпроса към Министъра на земеделието по повод унищожената млада гора на Витоша

Тома Белев, Председател на Асоциацията на парковете в България

1. Защо, след като Дирекцията на природен парк „Витоша“ инвестира пари от бюджета, за да създаде система за наблюдение на входните пунктове в парка, една седмица мълчи кога са вкарани багерите на х. Алеко?
2. Какво показват записите от камерата на Драгалевци на Дирекцията на парка?
3. Защо, след като на 6 октомври директорът на парка г-жа Снежана Петрова е видяла багерите, които унищожават залесената от държавата и доброволци гора, си е замълчала и чак след разгарянето на скандала на 9 октомври е пуснала писмо с въпрос в Държавно горско стопанство – София?
4. Защо проверката е забелязала само увреждането под алеята х. Алеко – Меча поляна, а не и извършеното над нея увреждане?
5. Колко от двайсетте декара са унищожени между установяването на престъплението от Дирекцията на парка на 6 октомври и 9 октомври, когато се проведе проверката на РИОСВ София?
6. Какво е длъжен да направи един директор на парк, като види унищожаване на горска култура и увреждане на защитената територия в нарушение за плана за управление и законите за горите, за защитените територии и за биологичното разнообразие?
7. Има ли констативен протокол на Дирекцията на парка от 6 октомври, когато е извършена проверката?
8. Защо директорът на парка не е уведомил органите на МВР и Прокуратурата за престъплението?
9. Каква е темата на срещата между г-жа Петрова и мениджъра на Витоша ски г-н Радослав Пеев?

Vitosha

3 коментара по “Девет въпроса към Министъра на земеделието по повод унищожената млада гора на Витоша”

  1. Сълза каза:

    Към Галя: Винаги съм знаела, че Тома има скрити таланти. Но че може да нарежда на насекоми да унищожават гори, това надминава въображението дори на човек с развинтена фантазия като мен. От друга страна, не мога да си представя как багер без човешка намеса може да се озове на Витоша…

  2. „Галя“, освен опорни точки, ще предложите ли и някакви отговори по деветте въпроса?

  3. Галя каза:

    Господа зелени, моля учтиво да спрете с тези лъжи, които разпространявате. Прозрачно ясно е, че зад целия този случай, който раздухвате стои единствено желанието на г-н Тома Белев да се възкачи отново на поста директор на парк Витоша. Срамно и жалко е разпространението на тези лъжи и на използването на природата за задоволяването на амбициите, на един доказано провален човек като Белев, заради който корояда унищожи стотици декари вековна гора на Витоша. Срамно е и това, че вие му помагате. Явно целта е отново една, да се разпределят едни пари по джобовете на нашите хора. Жалки сте.

Оставяне на коментар по Сълза