СТЕФАН ЛАМБРЕВ – кандидат за общински съветник в София с номер 27 в листата

СТЕФАН ЛАМБРЕВ

 

Роден съм през 1979 г. в Пловдив, но от доста години живея в София. Работя като IT мениджър и системен администратор и имам над десетгодишен опит в администрирането на Linux/FreeBSD. Работил съм и в областта на планирането, изграждането и поддържането на големи сървърни инфраструктури, в това число конфигуриране на хардуера, виртуализация, инсталация и поддръжка на сървърен софтуер. В експертизата ми влизат също така изграждането на устойчиви мрежови инфраструктури и мениджмънтът на високопрофесионални IT екипи.

Моите основни приоритета за София са:

1) Електронна община и отворени данни.

2) София – Екологично чист и безопасен град за нас и нашите деца: безопасност на движението, мрежа и свързаност на велоалеите, интелигентна инфраструктура и автоматизиран контрол, пешеходни зони, алтернативен транспорт, паркове и детски площадки. Ограничаване на паркоместата по централните булеварди (синя/зелена зона) за сметка на бус ленти, велоалеи и пешеходни зони.Качествен градски транспорт.

3) Достъпност за хора с детски или инвалидни колички включително и до всички общински сгради.

4) Запазване на културното наследство на град София, сгради паметници на културата и др.

5) Борба с корупционните практики, несъобразеното строителство в зелените територии, съмнителните договори за концесии и обществени поръчки.

Вашият коментар