Цифрови права: Интелектуалната собственост в Транс-Тихоокеанското партньорство и какво означава това за ТПТИ

УикиЛийкс преди броени дни публикува главата „Интелектуална собственост“ на Транс-Тихоокеанското партньорство (ТТП). Търговско споразумение за свободна търговия между САЩ и още 11държави в тихоокеанския басейн.

Това споразумение е важно и за нас, защото САЩ едновременно преговарят с Европейския съюз договор наречен Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ). Според външнотърговската логика нещата, които са приети в ТТП, ще се изискват като минимални условия в ТПТИ от преговорния екип САЩ.

Въпреки, че последният вариант, според наши източници, не съдържа глава с името „интелектуалната собственост“, сродни параграфи са вписани полускрито в други части на документа. Затова за вас анализирахме съответните текстове в ТТП.

Нека само споделим, че следеното на процеса е предизвикателство дори и за нас. Самите депутати в Европейския парламент имат само ограничен достъп до преговорните досиета. Налага се, заедно с групата на Зелените в ЕП, да разчитаме на „вътрешни хора“ в преговорите.

Търговски тайни
Търговските тайни са дефинирани много широко. Точно такова почти неограничено описание на този инструмент се опитваме да предотвратим в рамките на Директивата за търговските тайни, която в момента се обсъжда между Комисията, Парламента и Съвета в Брюксел.
Особена подкрепа получаваме от журналисти и активни граждани, които от опит знаят, че търговските тайни се използват не само по предназначение , но и за създаване на монополи и за укриване на корпоративни и политически скандали.

Патенти
Записано е, че всички иновации трябва да могат да бъдат пантентовани, освен ако не са назовани изрично като изключение в текста. Списъкът с изключения съдържа животни и растения, но не и софтуер. В Европа, Директивата за софтуерни патенти не беше приета, благодарение на съпротивата на средни и малки софтуерни фирми, интернет активисти и НПО, които подкрепят използването на свободен софтуер.

Авторско право
Минималният срок на защита е записан като „70 години след смъртта на автора“. Това вече е част от законодателството на ЕС и не би довело до промени. Но би ни забранило да го върнем на „до живот плюс 50 години“, както е описано в Бернската конвенция. С притеснение прочетохме пасажите предлагащи задължителни криминални санкции при премахването на мерките за електронна защита (DRM).

Географски индикации
За разлика от другите части на тази глава, тук текстът по-скоро ограничава този инструмент. Това не е учудващо, като имаме предвид, че ЕС активно залага на географските индикации, докато САЩ гледа на тях доста по-скептично. Когато ТТП влезе в сила, преговорният им екип вероятно ще посочва точно тези ограничения в преговорите си с Брюксел за ТПТИ.

Положителното
Терминът общественото достояние е опитан положително. Обикновено в такива документи тази дума напълно отсъства.Също така се предвижда изключение от носенето на отговорност при пренасочване към нелегално съдържание.

Работна група „Цифрови права“ на Зелените
Най-добрият политически ИТ екип в България
За контакт с координатора: dimi@zelenite.bg

Digital Rights Zelenite

Вашият коментар