Зелените подкрепяме електронното гласуване. Подкрепете го и вие на 25 октомври!

vote_yes02.10.2015

Позиция на Зелените по въпроса на референдума
за дистанционното гласуване по електронен път

ДА!

Зелените подкрепяме развитието на е-демокрация в България, като този принцип е заложен в нашата политическа програма от години.

Терминът „е-демокрация“, не се свежда само до електронно гласуване, нито пък до цифровизация на държавната администрация. И двете са елементи от бързата и ефективна комуникация между държавата и гражданите, но електронната демокрация е нещо повече – тя трябва да се развива като комплексен набор от инструменти, даващи на гражданите контрол върху вземането на решения в обществената сфера. Е-демокрацията трябва да включва електронен достъп до възможно най-широк набор информация, дистанционно ползване на всички държавни и общински услуги, и трябва неизменно да дава възможност на гражданите да участват в обществени обсъждания, в управлението на собственото им ежедневие, както и да могат да подават своя глас дистанционно по електронен път.

Мотиви за нашата позиция

Демократични съображения

Дистанционното гласуване по принцип, и в още по-голяма степен гласуването по електронен път, биха дали възможност на милиони наши съграждани, възпрепятствани от явяване в избирателна секция поради пътуване, работа или заболяване, да упражнят конституционното си право на глас. В голямата си част, това са граждани в трудоспособна възраст, които допринасят икономически към България и следователно трябва да бъдат процедурно улеснени при упражняването на своя вот.

Друга голяма част от нашите съграждани работят и живеят в чужбина, като съвкупно те са най-големият чуждестранен инвеститор в България. Повечето от тях живеят на голямо разстояние от избирателните секции, което физически ги възпрепятства. Ние, Зелените, отчитаме това като голям недостатък на настоящата процедура по избиране на народни представители, представители в Европейския парламент и президент и ще работим за това всички наши сънародници да имат физическата възможност да упражнят правото си на глас. Допълнително, възможността да гласуват, ще намали чувството на отчуждаване от Родината, ще ги направи по-съпричастни към управлението на държавата и ще допринесе към съхраняването на техния социален, икономически, политически, културен и демографски потенциал.

Нека обърнем поглед и към една друга група, за която политиката и съответно, гласуването, предизвикват апатия – младежите между 18 и 25 години. Тази група, понякога бива определяна като ‘digital natives’, което ще рече ‘родени в цифров свят’ – те не познават свят без информационни технологии. Това частично би могло да обясни ниската избирателна активност при избори, провеждани в избирателни секции и на хартиен носител. Има и други фактори за ниската избирателна активност при тази група, към които ни насочват международни проучвания за образованието – има доказателства, че тези младежи не са изградили ключови умения, необходими, за да боравят с инструментите на демокрацията. Тези проблеми не биха могли да бъдат разрешени технологично чрез въвеждането на електронно гласуване, но ние смятаме, че електронното гласуване е важен елемент от приобщаването на тази група.

Икономически съображения

Въвеждането на електронна демокрация и електронно правителство ще създаде допълнителни възможности за сектора Информационни Технологии, който е един от най-добре развитите в България. Тази ключова за страната индустрия разполага с някои от най-добрите специалисти на световно ниво. Смятаме, тя е в състояние да осъществи цифровизацията на държавната администрация в разумен кратък срок. Също така, би могла да намери технологични решения за осигуряване съответствие на електронния вот с изискванията за гарантиране на анонимност на гласоподавателя, чиято предполагаема липса често бива изтъквана като аргумент ‘против’ електронното гласуване. Трудно бихме могли да задържим тези специалисти в България, ако отречем развитието на технологията чрез отрицателен вот на референдума.

Световните тенденции са за все по-голяма цифровизация на държавното управление – за улеснено получаване на държавни и общински услуги по електронен път. Гласувайки ‘ЗА’ на предстоящия референдум, ще дадем възможността на нашата ИТ-индустрия да развие сигурна технология за електронно гласуване, и да стане световен лидер в тази сфера. Икономическите ползи от създадените продукти ще бъдат значителни, тъй като България има възможността да стане износител на тази технология, стига обществото да прояви воля това да се случи.

Конституционност на електронното гласуване

Конституцията изисква запазване на тайната на подадения вот. Не подкрепяме системи за електронно гласуване, които биха нарушили това изискване. Независимо от това какви технологии са налични до този момент, смятаме, че е възможно по-сигурни и съответно, съответстващи на конституцията, технологии да бъдат развити в близкото бъдеще.

Въпросът на референдума е дали да има електронното дистастанционно гласуване, а не как то да се осъществи.

Конституцията гарантира и правото на всички български граждани да упражняват свободно правото си на глас. В същото време, стотици хиляди наши съграждани са физически възпрепятствани от явяване във фиксирана избирателна секция поради временна нетрудоспособност, пътуване или работа в чужбина или в страната, което не им позволява да упражнят конституционното си право на глас. Смятаме, че именно възможността за електронното дистанционно гласуване ще гарантира в най-голяма степен това изконно конституционно право.

Проблеми с гласуването има и сега

Регистрирани са много по брой и по вид нарушения на предишни избори. Избирателните комисии не винаги спазват правилата, които би трябвало да осигурят на гражданите свободно да упражнят своето конституционно право. Полупрозрачни бюлетини нарушават тайната на подадения глас. Има анекдотични случаи, в които протоколите се преправят ръчно. Организацията „Прозрачност без граници“ пък определя дяла на купения или контролирания вот в България на 30%. Сегашната избирателна процедура страда от множество проблеми – дори бихме могли шеговито да кажем, че тя е чувствителна към атаки от хакери, служещи си с кебапчета!

Отчитаме напълно опасенията, че проблеми съвсем не са изключени при електронното гласуване. Манипулация на гласоподавателя или манипулация на резултатите би могло да има, ако системата го позволява. Призоваваме нашите сънародници да отговорят с “ДА” на предстоящия референдум, за да дадем възможността на ИТ-специалистите да намерят решения на потенциалните проблеми.

Е-демокрацията в по-широк контекст

Електронното гласуване само по себе си не би могло да разреши по-дълбоките проблеми на демокрацията. Необходими са редица синергични промени, които да дадат повече възможности за отчитане на мнението на гражданите. Необходимо е те да бъдат достатъчно информирани по въпросите, които ги касаят. Важно е гражданите да бъдат активни субекти, способни на ползотворно участие в обществения живот.

Развитието на електронна демокрация, без решаването на фундаменталните проблеми на българското общество, би било напълно безсмислен ход. Въвеждането на електронно гласуване трябва да стане паралелно с улесняването на достъпа на електората до процесите по вземането на решения с обществена значимост.

Смятаме, че информационните технологии като цяло, и особено свободния достъп до информация, наред с потенциала на един независим Интернет да противодейства на установени монополи и олигархии, да предоставя не само забавления, но и обществено-икономическа добавена стойност, биха могли да играят ключова роля в бъдещето на демокрацията. „Електронна Демокрация“ следва да се разбира не само като право на глас, но и като възможност за участие на „обикновения“ гражданин, който при сегашните условия може лесно да се окаже икономически зависим и политически контролиран.

Тъй като проблемите у нас са системни, не можем да очакваме светкавичното им разрешение. В същото време, електронното гласуване, което неминуемо би повишило активността на образованите, работещи българи в и извън България, донякъде би намалило тежестта на контролирания вот. Това означава по-голяма представителност на резултатите още при първите избори, проведени чрез електронно гласуване.

Зелените винаги сме защитавали правото на гражданите да участват във вземането на решения, и смятаме, че е нужно тази цел да бъде застъпена във всички обществени сфери. Необходими са механизми за информиране на гражданите, за смислени и достатъчно детайлни обществени обсъждания, включващи максимално голям брой от потенциално засегнатите граждани. Електронното гласуване е важна крачка към постигането на тези резултати и Зелените сме ЗА това то да стане възможно.

 

5 коментара по “Зелените подкрепяме електронното гласуване. Подкрепете го и вие на 25 октомври!”

 1. v каза:

  aaz iskam da glasuvam no ne sam v bg taq godina kak moga da go napravq

 2. Румен Панков каза:

  HE ! Защото Е-гласуване НЕ е тайно гласуване – както е известно сървърите са длъжни да записват целия обмен в продължение на две години и да го предоставят на …и т.н. Демократичните избори са тайни. Това го казва и Воробянинов на събранието в книгата (написана в Съв Русия през 30те години на ХХ век)“ Дванайсетте стола “ на Ильф и Петров , „….а не явно, по съветски „

  • Петър каза:

   Въпрос на софтуер. Личната информация се записва с цел вход в системата, а резултата от гласуването се записва отделно без да се ползва личната информация

 3. rosz raeva каза:

  Казвам ДА на електронното гласуване

 4. Румяна маринова каза:

  Аз съм за електронно гласуване казвам ДА

Вашият коментар