Сигурността не може да се гарантира чрез ограничаване на свободата

Позиция на ПП „Зелените“ по проекта за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

11.06.2015

Зелените с тревога информираме българските граждани, че предложението за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, който беше приет от Министерски съвет на 10 юни, представлява заплаха срещу свободите и правата на българските граждани.

Уплашени от тероризма, правителствата в демократичните държави са все по-склонни да жертват свободата на народите си в илюзорен опит да им дадат сигурност. Като съзнаваме опасността, която представлява тероризмът днес, смятаме че сме изправени пред още по-голяма заплаха за обществото да загуби свободата си. Това неизменно води до загуба и на сигурността.

С проектозакона се цели значително разширяване правомощията на държавата да забранява на свои граждани да напускат Република България, като се ползват неясни и подлежащи на широко тълкуване мотиви. Проектът предлага да се премахне изискването, за да се забрани пътуването на български гражданин в чужбина, наличните данни да са „достатъчно“, а заплахата на сигурността на Република България да бъде „непосредствена“. Това предложение, в комбинация с даването на ново правомощие на председателя на ДАНС да налага тази забрана, би създало реални предпоставки за своеволия. Опитът ни от последните години ни показа, че председател на ДАНС може да бъде нееднозначна личност с изключително спорни морални качества, какъвто беше случаят с Делян Пеевски в правителството „Орешарски“.

Ако предложеният проект стане закон, забрана за пътуване извън страната ще може да се налага при съвсем имагинерни сведения от неясен произход (например докладна записка на служител на ДАНС или МВР, цитираща анонимен източник). При това няма да се изисква администрацията да доказва каква е непосредствената опасност, която се предотвратява със забраната за пътуване – достатъчно ще бъде да дефинира просто някаква опасност за сигурността на държавата така, както я разбира шефът на ДАНС.

С проектозакона се разширяват правомощията на председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията, без да става ясно какво се цели с тази промяна, която единствено намалява защитата на едно основно човешко право като това да пътуваш извън страната си. Създава се неяснота и двувластие при приложението на разпоредбата. С проекта се предлагат промени и в още четири български закона, всеки от които е от изключителна важност и значение.

Зелените призоваваме Народното събрание на Република България да не приема проекта за изменение и допълнение на Закона за личните данни в този му вид.

Вашият коментар