Отделете брадвата от търговията с дървесина! Или как да се сложи ред в горите след мораториума за износ

Позиция на ПП „Зелените“

09.06.2015

Днес изтича действието на Мораториума за износ на дървесина, а България все още няма качествен Закон за горите. Мораториумът беше популистки опит на управляващите да компенсират липсата на адекватен държавен контрол в горите, който лесно беше заобиколен чрез леки финтове от дърводобивната мафия – чрез износ на дървесен чипс или сключване на сделки с чуждестранни фирми в страната. Както се вижда на снимка по-долу, от 25 март 2015 г., на границата с Румъния при Дунав мост 2 тирове с необработена дървесина продължават да преминават необезпокоявано в съседни държави.

За всеки български гражданин стана ясно, че за справяне с лошото управление на горите са необходими твърди мерки, а досегашните предложения на правителството не са достатъчни да постигнат това. На първо място, тези мерки трябва да прекратят влиянието на партии като ДПС, БСП и ГЕРБ, които най-дълго са управлявали горите, в това число кадруване, заменки, злоупотреба с власт.

Един от най-сериозните проблеми в борбата срещу незаконния дърводобив е размитата отговорност на участниците в дърводобивния процес, което води най-често до обвинения срещу ромите. Също така минималните заплати в контролиращите структури контрастира с двойно по-високото възнаграждение в дърводобива.

Ето защо принципът „Отделете брадвата от търговията!“ трябва да бъде приложен. Най-ефективно е търговията с дървесина да се изнесе далеч от гората. Това може да се постигне чрез продажбата на дървесината от централни складове, така че фирмите за дърводобив да нямат право да търгуват с добитата дървесина.

Справянето с незаконния дърводобив, освен чрез увеличаване капацитета на контролните институции, най-ефективно ще бъде постигнат чрез дългосрочна забрана на износ на необработен дървен материал, но също така и на дървесен чипс и други първични дървесни продукти от държавните гори.

При тези условия трябва да се премахне законовата възможност за дългосрочните договори за едновременно дърводобив и продажба, с което да се пресече корупционния натиск.

Необходимо е и периодично отчитане на обществения интерес в горскостопанското планиране и постигане на баланс на ползването на горите не само за дърводобив, а също така за охрана на водите, естествена бариера срещу ерозията, провеждане на отдих, и туризъм и опазване на природата.

Зелените настояваме за въвеждането на тези основни промени в законодателството, за да се постигне истинска промяна в посока опазване на горите в България. В противен случай ще призовем обществеността към протестни действия.

darven material

Вашият коментар