БДЖ се нуждае от реформи, които привличат доволни потребители и развиват устойчив и екологичен транспорт

Позиция на ПП „Зелените“

21.01.2015

Железопътният транспорт в момента е най-екологичният, безопасен и ефикасен масов транспорт в сравнение с другите видове транспорт в страната. Той е приоритетен за Европейския съюз, а световните тенденции са към засилване на използването му за сметка на останалите видове транспорт. Той намалява трафика и натовареността на пътищата и води до по-малко количество вредни емисии вследствие на транспортни дейности. В интерес на здравето и бюджета на гражданите и на държавата е да се използва повече обществен транспорт и да се пътува предимно с влакове. Софиянци усетиха вече практичността, точността и удобството на метрото в столицата. Време е и железниците ни да придобият европейски вид. Развитият железопътен транспорт е белег за благосъстоянието на обществото. Емблематични станаха примерите, в които държавни ръководители на развити страни отиват на работа с железница.

Същевременно родните ни железници са в окаяно състояние, с многобройни проблеми, доста от които се дължат на лошо управление. Въпреки това, те са единственото достъпно средство за мобилност за много хора – както от малките, така и от по-големите населени места.

Според последното изследване на Европейската комисия от декември 2014 г, едва 21% от българите използват железопътен транспорт, а от тях едва около 1/5 от потребителите са доволни от предлаганата услуга. Според ЕК, 41% от българите смятат, че през последните 5 години състоянието на железопътният транспорт се е влошило и едва 15% споделят, че железопътният транспорт се е подобрил през същия период.

С оглед на това смятаме, че е крайно време да бъдат предприети реформи в БДЖ, но единственият начин това да доведе до положителни резултати, е процесът да бъде добре обмислен от експерти, като се вземат предвид и екологичните аспекти, свързани с насърчаването на използването на железопътен транспорт. Освен това е много важно реформите да се случат без сътресения за потребителите му. Цялото общество печели здраве от използването на екологични методи на придвижване.

Железопътният транспорт изпълнява и социална функция. Голям брой хора нямат алтернативи за придвижване освен влаковете. Същевременно наблюдаваме празни влакове до малки населени места и претъпкани линии по основните направления. Безразборното спиране на линии ще доведе до замяната на влакове с маршрутки и автобуси – транспорт, не само по-скъп, но и неизмеримо по-вреден за околната среда и здравето на хората. Задължение на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на Централното управление на БДЖ, е да изготвят подробен анализ за ползваемостта на линиите и да регулират трафика спрямо реалното наличие на пътници. Прибързаното и безогледно съкращаване на линии само ще влоши ситуацията и ще доведе до загуби за държавата.

Международните и вътрешните скоростни железопътни линии подлежат на доразвиване, но това не трябва да става за сметка на обслужването на останалите регионални мрежи, където реформите могат да бъдат направени само след внимателен анализ и съобразяване с екологичните и социални функции на железниците. Не на последно място, реформите следва да доведат и до прозрачност при управлението на железниците, която се постига с реално гражданско участие.

При изготвянето на стратегията, България може, също така, да черпи опит от добрите европейски на близки по размери и население държави като Дания, Холандия и Австрия, а държава като Чехия може да е пример за източноевропейски страни, в които железопътният транспорт е успешно реформиран – въпреки спецификата на посттоталитарното наследство. Реформите следва да доведат и до прозрачност при управлението на железниците, която се постига с реално гражданско участие.

Във време на финансова и икономическа криза, рециклирането на подвижен състав става все по-популярно. Освен това е екологично, енергоефективно, пести ресурси, а и създава работни места. Словашките железници имат същия дълг като БДЖ, но са получили финансиране по оперативни програми, с които са рециклирали и закупили нов подвижен състав и са модернизирали своите ремотни бази.

Време е железопътният, автобусният и въздушният транспорт да бъдат интегрирани с добре развити връзки помежду им, които водят до по-големите летища и терминали, а където е възможно, да бъде въведен комбиниран билет за пътуване с повече от един вид транспорт.

Затова призоваваме необмисленото спиране на влакове да спре и към реформи да бъде пристъпено само след подробен анализ на ситуацията с оглед на световните тенденции към засилено използване на железопътен транспорт за сметка на другите видове транспорт.

Зелените настояваме за:

– провеждане на широк обществен дебат за определяне на мисията и целите на БДЖ;
– рециклиране на подвижния състав на БДЖ;
– коригиране на разписанията на влаковете чрез допитване до пътниците за нуждите им и чрез наблюдение;
– субсидията да следва пътника – плащане на субсидии, изчислени върху реални пропътувани пътникокилометри;
– създаване на институцията на национален железопътен омбудсман, който да има за цел да подобри качеството на обслужване и да удовлетвори необходимостта от гарантиране правата на клиентите в техните взаимоотношения с БДЖ;
– задължително публикуване на годишните доклади за качеството на услугите и докладите на ИАЖИ;
– мандатност и публичен избор на железопътния регулатор;
– публикуване на договора за обществени услуги и прекратяване на практиките за прикриването му.

Вашият коментар