Покана за Национално събрание на ПП “Зелените”, 29-30 ноември 2014 г.

На 29 и 30 ноември 2014 г. (събота и неделя) политическа партия “Зелените” ще проведе редовното си Национално събрание.

На него ще бъде дискутирано участието на Зелените в редовните местни избори през 2015 както и в евентуални предсрочни избори през същата година. Ще бъдат обсъдени и нужните промени в устава, отношения с други политически субекти и други значими за Зелените въпроси. Широкото представителство на всички местни организации е изключително важно. Събранието е отворено и за външни гости.

Дневен ред за Националното събрание:
1. Отчет на НС
2. Доклад на КС
3. Отчет на щаба, анализ и дискусия за последните избори
4. Промени в устава
5. Редакция на забранителен списък
6. Решение за участие в евентуални предсрочни избори 2015
7. Попълване на овакантени изборни позиции (ИС, НС, КС, Щаб)
8. Организация и програма за редовни местни избори 2015
9. Разни

Национално събрание ще се проведе в зала „Кедър“ на БАН, ул. „Шипченски проход“ 50, гр. София.

Регистрация: 29.11.2014, 9:30 – 10:00 ч.
Начален час: 29.11.2014, 10:00 ч.

Как да участвате в Националното събрание на Зелените?