Зелените искаме граждански контрол над всяка една сонда за нефт и газ в страната

Позиция на ПП „Зелените“

25.09.2014

Зелените сме партията, която не само подкрепя, но и активно участва с експерти в кампанията за забрана проучването и добива на шистов газ в България по метода хидравлично разбиване – още от началото на гражданската съпротива срещу тази опасната и икономически нерентабилна технология. Въпреки действащата от две години в страната ни Забрана на технологията фракинг, реално днес сме изправни пред абсурдната ситуация на неспособност на държавата да наблюдава и контролира нейното спазване. Към момента, на правно и институционално ниво, липсват не само подзаконова нормативна база, методология за проверките и система за мониторинг, но и подготвени специалисти и апаратура за проверяване на сондажите. Фактически, институциите и обществото не знаят какво точно се случва на площадките на сондите, обявени като проучвания и добив на конвенционални горива – както поради отсъствието на горните условия, така и заради напълно ограничения достъп на външни лица до площадките на сондите.

Предвид това абсурдно положение, Зелените подкрепяме искането на Гражданската инициатива за анулиране на разрешенията дадени от МИЕ по време на правителството „Орешарски“, защото е технологично невъзможно фирмите да работят, без да приложат забранена технология. Като първа стъпка към действащ контрол на сондажите за нефт и газ на територията на България, Зелените предлагаме едно от първите действия на новосформираното 43-то Народно събрание да бъдат допълнения на Закона за подземните богатства, Закона за концесиите и Закона за опазване на околната среда. Допълненията в тези закони трябва да регламентират възможността за ежеседмични спонтанни проверки на всяка една сондажна площадка от избрани представители, излъчени от гражданските организации, държавните институции и медиите.

Зелените очакваме фирмите, добиващи газ и нефт на територията ни, както и другите политически партии, да обявят публично дали подкрепят и дали ще съдействат за реализирането на тази първа стъпка към реален контрол над сондажите в страната. Зелените подготвяме и други предложения за законодателни промени с цел ефективно, надеждно управление и публична комуникация при рискови технологии, проекти и съоръжения.

Редица научни изследвания, експертни анализи и журналистически разследвания доказват икономическата нерентабилност и екологичните вреди от неконвенционалните методи за добив на нефт и газ, особено за България и Европа. Зелените заявяваме категоричното си експертно мнение, че неконвенционалният добив на изкопаеми горива чрез опасни и нерентабилни технологии не е алтернатива за енергийната независимост на България и не това е правилният път на енергийното развитие на нашата страна.

Вашият коментар