Зелените никога не сме подкрепяли мерки за забрана на къмпинги

Ще продължаваме да отстояваме обществения интерес за запазване на природните ресурси по Черноморското ни крайбрежие

24.09.2014

От няколко дни в медиите циркулира прессъобщение на Национална асоциация „Българско Черноморие“, в което се твърди, че „представители на ПП „Зелените“ са се съгласили с направените от НАБЧ и ИАГ констатации и не са възразили срещу мерките за разтурване на незаконните къмпинги.“

Зелените заявяваме, че никога не сме се съгласявали с констатации на тази фасадната организация и никога не сме одобрявали мерки за забрана на летуването на палатки по Черноморското крайбрежие. 

Подобни изявления целят единствено да отвлекат общественото внимание от най-съществените проблеми свързани с опазването и устойчивото развитие на Черноморското крайбрежие на България, каквито са застрояването, заграбването и унищожаването на обществения природен ресурс. Активността на подобни мимикриращи „зелени“ организации има за задача да опетни природозащитното движение в България, за да освободи пространство за прокарване на частните интереси на строителни предприемачи в планините и на собственици на земи по Черноморието, които се стремят да ги продадат на възможно най-високи цени.

Според Зелените опазването и устойчивото ползване на крайбрежието могат да бъдат постигнати с приемането на цялостна устройствена схема, изработване на качествени общи устройствени планове на Черноморските общини, съобразени с природните дадености и туристическия капацитет, издаване на заповеди за обявяване на всички защитени зони и приемане на предложение за национален/природни паркове. Управлението на туристопотока, включително управлението на къмпингуването и ползването на плажовете и прилежащите територии, може да бъде постигнато и чрез своевременно разработване на планове за управление на защитените зони, от които дивите плажове в повечето случаи са част. Приемането на каквито и да е мерки за управление на крайбрежието е задължително да става с максимално широкото участие на заинтересованите страни, включително туристи, местни жители, собственици и отговорни институции.

Зелените никога няма да предадем доверието на хората, които обичат дивата природа и на тези, които искат да развиват прородосъобразен туризъм. Ще продължаваме да отстояваме обществения интерес за запазване на природните ресурси на Черноморското ни крайбрежие и за осигуряване на благоприятни данъчни условия за развитие на предприемачеството и природосъобразния бизнес в областта на туризма.

Вашият коментар