Еко протест „Да запазим Корал!“

Защо се прави протестът на 16 август, събота?

1. Защото МОСВ целенасочено мълчи и потулва вече повече от година входираните експертизи и документи за обявяване на Корал за защитена територия, доказващи пряко наличието на уникални хабитати, защитени по европейските директиви.

2. Защото територията зад плажа представлява подвижни пясъчни дюни, според същите тези експертизи, превърнати в частен имот, след заличаването на прилежащата защитена територия „Блатно кокиче при к-г Корал“. Заличен е самия къмпинг „Корал“, един от най- големите къмпинги в Европа.

3. Защото Районната прокуратура в гр. Бургас удобно не предприема никакви действия по отмяна на 12-те строителни разрешения на „Ибердрола инмобилиария риъл естейт инвестмънтс” ЕООД, касаещи зоната зад плажа Корал, въпреки че други 3, издадени на същата компания за същото инвестиционно намерение, съдържат същите пороци и са отменени с окончателни решения на Бургаски административен съд, съответно с решения: 1961/07.11. 2013, 1584/15.07.2013 г. и 1723/24.09.2013 г. и въпреки че ДНСК преди година внася доклад, подробно описващ идентични нарушения в тези строителните разрешения, а именно: „същите са издадени въз основа на одобрени проекти на главния архитект на община Царево, които към датата на издаването на разрешенията са изгубили правно действие; не е осигурено присъединяване на разрешените строежи към общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и не са проведени изискващите се процедури по екологичното законодателство“.

4. Защото община Царево, с кмет г-н Лапчев, през 2011 г. и 2012 г. презаверява множество стари строителни разрешения от 2006 – 2009 г., които веднъж вече са били оспорени, и които са с параметри на застрояване, напълно противоречащи на закона за Черноморското крайбрежие от 1 януари 2008 г. и всички последващи добавки. Това позволява незаконното презастрояване на всяко останало кътче непосредствено до морето.

5. Защото Община Царево от години получава пари в сметките си от наеми за плажове и др., за да поддържа инфраструктурата им, а не го прави – напротив. Липсва каквито и да е нормални пътища, канализация и т.н.

6. За да излязат на светло имената на всички кметове, фирми, политици и свързани лица, които директно са участвали в разграбването на Корал и далаверата Корал, както и в настоящите машинации за застрояването и унищожаването на едно от последните диви кътчета по Черноморието.

7. Защото устойчивото развитие върви ръка за ръка с природата. Българските управници доказаха, че мислят само за периода на техния мандат, а после …

8. Защо сега? Защото ни писна и няма да оставим нещата така!

******************************************************

ИСКАНИЯ:

1. МОСВ да обяви Корал и прилежащата му територия за защитена, въз основа на предоставените експертизи, карти, документи, снимки и др.

2. ДНСК и Районната прокуратура в гр. Бургас да отменят останалите 12 строителни разрешения на „Ибердрола инмобилиария риъл естейт инвестмънтс” ЕООД, касаещи зоната зад плажа Корал, аналогично на отменените 3 от Бургаския административен съд, съответно с решения: 1961/07.11. 2013, 1584/15.07.2013 г. и 1723/24.09.2013 г.

3. Да се санкционира община Царево, в лицето на кмета и главния архитект, които са презаверили множество стари строителни разрешения, съдържащи параметри на застрояване, напълно противоречащи на закона за Черноморското крайбрежие от 1 януари 2008 г. и всички последващи добавки.

4. Община Царево да предприеме незабавни действия по изграждане на адекватна инфраструктура, касаеща плаж Корал и другите морски плажове на територията на общината. Това включва пътища, канализация, ел-захранване и водопроводи.

5. Виновниците за разграбването и унищожението на Корал да бъдат подведени под отговорност и наказани.

6. Приемане на специализираните кадастрални карти на дюните по черноморското крайбрежие от страна на Агенцията по кадастър съгласно решението на НС от юли 2013 г.

Събитие във Фейсбук

Вашият коментар