Националното събрание на Зелените определи твърда демаркационна линия за коалиционната политика

Проведеното  на 26 и 27 юли Национално събрание на Зелените реши партията да  участва в предсрочните парламентарни избори през есента на 2014 г.

Участниците се обединиха около анализа, че Зелените са запазили своите позиции на протеклите избори за Европейски парламент, но че е необходимо да бъдат по-категорични в комуникирането на своите приоритети и ангажиментите, които поемат да изпълнят като политическа сила, с което категорично да променят резултатите на предстоящия вот.

Събранието взе решение да се направи широко допитване до членовете на Зелените за формиране на окончателна позиция относно коалиционна политика и формẚта за явяване на изборите.

Прие се твърда Зелена демаркационна линия, която включва основните принципи и искания, които Зелените ще отстояват при разговори с всички останали субекти и от които няма да отстъпват.

Зелена демаркационна линия:

1. Да се отстоява забраната за ГМО в земеделието.
2. Да се отстоява забраната за неконвенционални методи за проучване и добив на нефт и газ.
3. Да не се допуска изграждането на нови ядрени мощности.
4. Забрана за ново строителство в националните паркове и в природен парк Витоша (освен на заслони, хижи, водохващания, пречиствателни съоръжения и сгради за управлението на парка). Забрана за жилищно, туристическо и спортно строителство на 2 километра от черноморския бряг в защитените зони по местообитанията от НАТУРА 2000 и в местностите Кара дере, Паша дере и къмпинг Корал.
5. Недопускане в кандидатски листи на щатни или нещатни служители или секретни сътрудници на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Предприемане на законодателни инициативи за лустрация.

Предвид анализа от проведените избори и предстоящите парламентарни такива, се прие конкретен план за действие преди и по време на кампанията за изборите, който е начало и на по-дългосрочна стратегия за формиране политиките на партията, тяхното отстояване и комуникиране сред членове, симпатизианти и обществото като цяло.

Във връзка с изпълнение на плана, за повишаване на оперативността, организационния капацитет и ефективността на действията на Зелените се направиха някои промени в ръководните органи.  За нов съпредседател бе избрана Анна Пелова, както и двама нови членове на Изпълнителния съвет: Ива Александрова и Момчил Даскалов.

 

Вашият коментар