Решението на Конституционния съд за отмяна на такса ВЕИ е очаквано и справедливо

Позиция на ПП „Зелените“

31.07.2014

Зелените приветстваме решението на Конституционния съд за отмяна на популистката и абсурдна такса ВЕИ, която бе наложена от отиващото си 42-ро Народно събрание. Беше пределно ясно, че тази такса е в противоречие с основния закон на Република България и има за цел единствено да възпрепятства прехода към зелена енергетика и енергийната независимост на домакинствата, бизнеса, общностите и на страната като цяло. Решението на съда е стъпка за противопоставяне на обвързаността между политическия елит и олигархичните български и чужди интереси в енергетиката ни.

В по-общ план, на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) трябва да се гледа като на единствената устойчива форма за производство на енергия, която не застрашава природата и здравето на хората. Намаляването  цените на електроенергията ще се случи единствено, когато се изпълни изискването на ЕС за създаване на свободен енергиен пазар и се позволи всеки потребител да може сам да избира своя доставчик на енергия.

Вашият коментар