Зелените предлагаме 5 спешни стъпки за дългосрочното опазване на Черноморието

Декларация на ПП „Зелените”

16.07.2014

Между 14 и 17 юли 2014 г. Министерство на околната среда и водите провежда „информационни срещи“ за обсъждане на предложението за Национален парк „Българско Черноморие“ в четири черноморски града. Тези срещи, както и провалените обществени обсъждания между 17 и 20 юни приличат повече на театрални постановки отколкото на консултации с обществеността.

Зелените считаме, че има няколко основни причини, които доведоха до провалa на предложението за нов национален парк на този етап:

1. През юли 2013 година 42-рото Народно събрание взе неискрено и недобре обмислено решение за създаване на национален парк, единствено с цел да залъже хилядите протестиращи в защита на Карадере, Иракли и Странджа.

2. МОСВ системно се противопоставя на обявяването на нови защитени територии. Освен това всяка година опазването на съществуващите се влошава – резерватите са оставени без охрана, в националните и природни паркове вековните гори се изсичат, партийни ‘марионетки’ се назначават за директори.

3. При прибързаната подготовка на документацията за парк „Българско Черноморие“ са допуснати фрапиращи грешки: включени са застроени територии за сметка на ценни дюни, плажове и степи; цитирани са несъществуващи закони и институции; паркът в така предложените разпокъсани граници би бил практически неуправляем.

4. Няма реално обществено обсъждане: срещите се обявяват само 3 работни дни предварително, няма обсъждане в големите градове (където живеят най-много хора, ангажирани с опазването на националното природно богатство); беше пропуснат моментът за предварителни консултации с ключови заинтересовани страни и компетентни организации.

5. На срещите и обсъжданията винаги има „спонтанно“ организирана опозиция на новия парк – кметове, които от години участват в корупционни схеми с продажба на имоти за застрояване и „Национална асоциация Българско Черноморие“, съставена от собственици на строителни фирми и на заменени имоти.

В момента начело на държавата (надяваме се, за още съвсем кратко време) е поредното правителство, което стимулира строителната спекула за сметка на качествения туристически продукт и насърчава противопоставянето на различните обществени групи за сметка на участието на гражданите във вземането на решение.

В условията на очаквано назначаване на служебно правителство Зелените предлагаме 5 спешни мерки за дългосрочно опазване на българското черноморско крайбрежие:

 1. В двумесечен срок да се публикуват заповедите за обявяване на предвидените защитени зони от Натура 2000 по морето с ограничение на строителството в крайбрежната зона най-малко от 2 км.
 2. В двумесечен срок да се развалят всички сделки с имоти след 2008г., които включват дюни, крайбрежна плажна ивица, територия отвоювана от морето и сделки, които включват заменки на земи.
 3. В едномесечен срок да се коригират предложените границите на националния парк, като се изключат застроени територии и малки самостоятелни имоти, но се добавят истински ценни природни местообитания. Зелените можем да участваме с експерти в този процес, но и редица институции, неправителствени организации и граждански групи трябва да бъдат включени на ранен етап. След това да се организират обществени обсъждания в София, Пловдив, Русе, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен и Добрич.
 4. До края на 2014 година да се създадат 2 нови паркови дирекции във Варна (за северното Черноморие) и в Бургас (за южното), които по единен начин да управляват както защитените територии (национални и природни паркове, резервати, защитени местности), така и защитените зони от НАТУРА 2000. Тези дирекции трябва да гарантират опазването на природата в държавните земи, но и устойчивото ползване на ресурсите в частните и общински земи попадащи в защитени зони.
 5. Да бъде разработена програма за изкупуване и компенсиране на собствениците на земи и гори с висока природозащитна стойност, които постепенно да бъдат присъединяване към новите защитени територии.

–––––––––––––-

Национален парк „Българско Черноморие“ е само една от възможностите за защита на природата по крайбрежието, като тя е особено уместна за акваторията и съществуващите резервати и защитени местности на сушата.

Националните паркове опазват естествени екосистеми и в тях има предимно държавна собственост. В националните паркове се забранява строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения.

Природните паркове пък включват както държавна, така и общинска и частна собственост. В границите на природните паркове може да има населени места, селищни образувания и курорти, както и да се осъществяват производства и дейности, които не замърсяват околната среда.

Защитените зони от НАТУРА 2000 се обявяват за опазване на редките на европейско равнище животни, растения и местообитания. В тях всяка дейност, която не застрашава природата, е допустима.

2 коментара по “Зелените предлагаме 5 спешни стъпки за дългосрочното опазване на Черноморието”

 1. Андрей Ковачев каза:

  „Иракли“ – не знам дали знаете, но предложението за Парк „Черноморие“ е генерирао именно от гражданската група спасяване на Иракли – май не сте част от нея 🙂

 2. Иракли каза:

  Не, че нещо, но въпросните пет стъпки ще създадат в пъти повече проблеми отколкото ще решат. И реално подобен ултиматум е меко казано нереалистичен. Дори комунистите да вземат предложението насериозно, ще последва вълна от обжалвания и дългогодишни спорове, които няма да доведат до никакъв резултат. А и много от тях са напълно законни, дори да не ни харесват. Разочарован съм от манията на ръководството на нашата партия да прави подобни крайни изявления, които няма да дадат резултат, а само ще затлачат проблема. Спрете с глупостите, моля ви се, толкова поддръжници загубихме заради нелепото управление и калпавата ви политика.

Вашият коментар