Ограничаването на свободата на словото няма да осигури стабилност на банковата система

Декларация на ПП „Зелените“

03.06.2014

Зелените остро протестираме срещу предлаганите от депутата от ДПС Йордан Цонев и подкрепени от БНБ промени в Наказателния кодекс, с които се инкриминира изказването на становища за състоянието на банките. Тези изменения биха нарушили основни демократични принципи като свободата на словото и мнението, свободата на търсенето и разпространяването на информация, както и свободата на медиите, които са заложени в нашата Конституция и в Европейската конвенция за правата на човека.

Докладите на авторитетни международни институции всяка година ясно показват влошаване на демокрацията в страната по всички съществени показатели, вкл. независимостта на медии, институции, съд. Поредно влошаване на демократичните стандарти ще включи България в списъка на полусвободните държави с недемократични режими на управление.

Истерията около „банковата криза” създава риск отделни собственици на банки, занимаващи се съмнителен страничен бизнес или спорни и незаконни обществени дейности, да получат чадър и пълен картбланш за своите активности, криейки се зад защитата на своята банка. Недопустимо е да се налага подобна безотговорност в обществото в името на илюзорна банкова стабилност. Единствено прозрачността на институциите, осигурена от свободата на разпространяване на информация, може да гарантира, че няма да има злоупотреби, включително и във финансовата сфера. Всички опити да се ограничи тази свобода ще доведат единствено до бъдещи злоупотреби с доверието на вложителите, като ще продължават да бъдат източвани средства към собствениците на банките чрез отпускане на кредити на свързани лица в особено големи размери.

Зелените смятаме, че банковата система може да бъде стабилна не чрез ограничаване свободата на словото и засилване на репресиите и страха, а чрез адекватен надзор от страна на централната банка, който да не позволява злоупотреби с доверието и средствата на вложителите.

Зелените  

Вашият коментар