Покана за Национално събрание на ПП „Зелените“, 26-27 юли 2014 г.

На 26 и 27 юли 2014 г. (събота и неделя) Политическа партия “Зелените” ще проведе редовното си Национално събрание.

На него ще бъде дискутирано участието на Зелените в изборите за 43-то Народно събрание, създалата се политическа и икономическа криза в страната, проблемите и перспективите пред партията, коалиционната политика.

Това са много значими за Зелените въпроси и широкото представителство на всички местни организации е изключително важно. Вероятно ще се очертаят и редица други теми за обсъждане и решаване. Ще последват обширни дискусии и вземане на важни решения, което налага Националното събрание да се проведе отново като двудневно, както беше и през изминалите няколко години.

Национално събрание ще се проведе в зала „Кедър“ на БАН, ул. „Шипченски проход“ 50, гр. София.

Регистрация: 26.07.2014, 9:30 – 10:00 ч.
Начален час: 26.07.2014, 10:00 ч.

Дневен ред:
1. Отчет на Националния съвет, в т.ч. за пререгистрацията на партията и правен статут
2. Отчет за европейските избори
3. Отчет на КС
4. Решение за явяване на предсрочни парламентарни избори
5. Коалиционна политика и зелена демаркационна линия
6. Промяна на устава
7. Попълване на овакантените места в органите на партията
8. Декларация за актуалната политическа обстановка
9. Разни

Как да участвате в Националното събрание на Зелените

Вашият коментар