Пресконференция на Зелените на тема: „Наводненията в България – актуалната ситуация и начини за управление на рисковете“

Актуалната ситуация в Североизточна България – пряко включване на Андрей Ралев от Добрич.

– Екологични и политически предпоставки за щетите, причинени от наводненията кризата в Аспарухово.

Ниво на превенция и подготовка на обществото при наводнения.

Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) – прилагане на Европейските директиви.

Вашият коментар